RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.01.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2015
17.02.2016
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2014 a constituit 100,6%. În luna decembrie 2015 faţă de decembrie 2014 acest indice a marcat 92,1%.

Industria extractivă în ianuarie-decembrie 2015 comparativ cu ianuarie-decembrie 2014 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 9,0%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-decembrie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 2,3%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 1,8%.

În ianuarie-decembrie 2015 faţă de ianuarie-decembrie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 4,8% (ceea ce a generat descreşterea indicelui general pe total industrie cu 1,2%). Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 18,5% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 12,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 11,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 6,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 2,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 2,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 36,0% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,7%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 9,3%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 7,2% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,4%).

În ianuarie-decembrie 2015 faţă de ianuarie-decembrie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 32,2%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 19,9%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 17,6%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 16,9%; industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – cu 8,9%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 8,5%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 5,9%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 4,0% etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-decembrie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 51,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); industria metalurgică – cu 24,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor textile – cu 3,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-decembrie 2015 faţă de ianuarie-decembrie 2014 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 1,0% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 0,1%). Descreşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 1,3%, iar la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat s-a înregistrat creştere cu 0,1%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-decembrie 2015

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

decembrie 2015 faţă de decembrie 2014

 ianuarie-decembrie 2015 faţă de ianuarie-decembrie 2014

Industria – total

92,1

100,6

100,0

+0,6

Industria extractivă

97,7

91,0

3,0

-0,2

Industria prelucrătoare

94,6

102,3

79,4

+1,8

Industria alimentară

71,8

95,2

24,6

-1,2

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

103,6

92,8

5,4

-0,4

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

151,9

90,7

0,5

-0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

73,0

111,0

3,6

+0,4

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

101,9

118,5

1,0

+0,3

fabricarea produselor lactate

115,2

102,6

3,5

+0,1

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

82,4

95,4

0,6

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

104,4

105,7

5,2

+0,2

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

104,6

106,1

4,7

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

21,4

65,6

4,3

-1,7

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

117,5

105,3

1,2

+0,1

fabricarea băuturilor

115,0

96,2

10,9

-0,4

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

31,5

64,0

2,1

-0,7

fabricarea vinurilor din struguri

221,9

102,9

5,5

+0,1

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

67,0

112,5

1,0

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

76,0

49,0

1,1

-0,3

Fabricarea produselor textile

81,3

96,9

3,2

-0,1

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

136,3

119,9

7,5

+1,5

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

96,1

104,0

1,6

+0,1

fabricarea încălţămintei

98,8

106,6

1,2

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

159,1

115,9

0,4

+0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

101,2

97,0

1,0

-0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

181,7

117,6

1,4

+0,4

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

131,3

116,9

1,0

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

88,4

105,9

2,9

+0,1

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

104,9

100,6

7,3

+0,0

Industria metalurgică

49,4

76,0

1,1

-0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

98,4

108,9

1,9

+0,3

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

98,2

99,3

2,2

-0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

121,1

132,2

3,0

+1,1

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

75,2

108,5

2,0

+0,2

Fabricarea de mobilă

101,9

103,0

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

86,0

99,0

14,3

-0,1

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

86,2

98,7

11,0

-0,2

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

85,6

100,1

3,2

+0,0

Distribuirea apei; salubritate, gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare

62,9

74,2

3,3

-0,8

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-decembrie 2015 faţă de ianuarie-decembrie 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 102,4%, regiunea Nord – 102,2%, regiunea Centru – 94,1%, regiunea Sud – 95,6% şi UTA Găgăuzia – 100,9%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

 Precizări metodologice:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47376 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran