Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2016

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldovaîn anul 2016*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2016 s-au cifrat la 193,9 mil. dolari SUA, cu 11,0% mai puțin față de luna precedentă și cu 18,6% mai mult - comparativ cu luna decembrie 2015.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor

În anul 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 2045,3 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în anul 2015 cu 4,0%.

Figura 2. Evoluția indicilor valorici ai exporturilor (anul precedent=100)

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1350,9  mil. dolari SUA (66,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 3,6% față de anul 2015, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 2,4%.

Reexporturilede mărfuri străine au însumat 694,4 mil. dolari SUA (34,0% din total exporturi), majorîndu-se cu 4,8% comparativ cu anul 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 22,1% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 11,9%.   

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–28) au însumat 1 332,4 mil. dolari SUA (cu 9,4% mai mult față de anul 2015), deținînd o cotă de 65,1% în total exporturi (61,9% – în anul 2015).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,3% (25,0% - în anul 2015), ce corespunde unei valori de 414,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 15,9%,comparativ cu anul 2015.

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de ţări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în anul 2016, comparativ cu anul 2015, relevă majorarea exporturilor către România (+14,9%), Bulgaria (de 2,7 ori), Germania (+8,0%), Elveția (+25,8%), Irak (+53,8%), Malaysia (de 3,3 ori), Polonia (+7,2%), Austria (+26,1%), China (de 1,7 ori), Israel (de 3,4 ori), Portugalia (de 14,9 ori), Ucraina (+8,4%), Grecia (+16,1%), Ungaria (de 2,1 ori), Macedonia (de 2,6 ori) și Myanmar (de 4,5 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 10,0%.

În același timp, s-au redus livrările către Kazahstan (-77,5%), Belarus (-21,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-17,2%), Federația Rusă (-3,1%), Indonezia (-66,6%), Statele Unite ale Americii (-22,8%), Letonia (-49,8%) și Cipru (-46,7%), atenuînd astfel creșterea pe total exporturi cu 6,4%.

Figura 4. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În anul 2016, comparativ cu anul 2015 s-au marcat creșterila exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (+34,0%), semințe și fructe oleaginoase (+13,6%), mobilă și părțile ei (+25,1%), fire, țesături și articole textile (+41,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+6,7%), vehicule rutiere (de 2,3 ori), mașini și aparate electrice (+5,7%), produse chimice organice (de 2,9 ori), articole prelucrate din metal (+36,3%), încălțăminte (+21,7%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+2,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (+9,9%), produse lactate și ouă de păsări (+29,4%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 9,9%.

Totodată, s-au micșorat exporturile de legume și fructe (-18,8%), produse medicinale și farmaceutice (-35,6%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-24,8%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-21,5%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-39,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-9,0%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-33,0%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-60,5%), fibre textile (-79,5%), atenuînd astfel creșterea pe total exporturi cu 6,2%.

Importurile de mărfuri realizateîn luna decembrie 2016 au însumat 391,4 mil. dolari SUA, cu 10,7% mai mult față de luna anterioară și cu 11,0% - comparativ cu luna decembrie 2015.

Figura 5. Evoluția lunară a importurilor

În anul 2016 importurile de mărfuri au totalizat 4020,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2015 cu 0,8%.

Figura 6. Evoluția indicilor valorici ai importurilor (anul precedent=100)

Importurile de mărfuri dințările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1973,7 mil. dolari SUA(cu 1,0% mai mult față de anul 2015), deținînd o pondere de 49,1% în total importuri (49,0% - în anul 2015).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI au avut o valoare de 1027,4 mil. dolari SUA (cu 0,9% mai mult decît în anul 2015), care echivalează cu o cotă de 25,6% în total importuri (25,5% – în anul 2015).

Figura 7. Structura importurilor pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2016, comparativ cu anul 2015 relevă creșteri la importurile din China (+7,4%), Belarus (+20,4%), Ucraina (+3,4%), Ungaria (+15,6%), Vietnam (de 1,9 ori), Polonia (+8,1%), Franța (+11,0%) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+16,8%) favorizînd astfel creșterea pe total importuri cu 2,7%.

Totodată, s-a înregistrat micșorarea livrărilor din Austria (-17,6%), Israel (-60,0%), Turcia (-4,6%), Bulgaria (-15,8%), Japonia (-33,1%), Kazahstan (-71,4%) și Uzbekistan (-77,0%) care a atenuat majorarea pe total importuri cu 2,2%.
                                       
Figura 8. Structura importurilor pe grupe de mărfuri
                                    

În anul 2016, comparativ cu anul 2015 au sporit importurile de fire, țesături și articole textile (+20,1%), vehicule rutiere (+23,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+30,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+25,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,0 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+6,5%), articole prelucrate din metal (+8,5%), cauciuc prelucrat (+12,2%), pește, crustacee, moluște (+17,8%), piele și blană prelucrate (+21,2%), mașini și aparate de birou sau de prelucrarea automată a datelor (+25,5%), încălțăminte (+47,9%), contribuind la creșterea pe total importuri cu 4,5%.

Totodată, s-au redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-20,6%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-7,9%), legume și fructe (-18,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-11,0%), metale neferoase (-18,4%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-26,3%), fier și oțel (-9,5%), cărbune, cocs și brichete (-50,3%), atenuînd majorarea pe total importuri cu 4,4%.

Deficitul balanței comerciale în luna decembrie 2016 a fost de 197,5 mil. dolari SUA, cu 61,8 mil. dolari SUA (+45,5%) mai mare decît cel înregistrat în luna noiembrie 2016 și cu 8,3 mil. dolari SUA (+4,4%) - comparativ cu luna decembrie 2015.

Figura 9. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea în anul 2016 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1975,0 mil. dolari SUA, cu 45,0 mil. dolari SUA (-2,2%) mai mic față de cel înregistrat în anul 2015. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 641,3 mil. dolari SUA (în anul 2015 – 736,7 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 613,2 mil. dolari SUA (în anul 2015 – 525,8 mil. dolari SUA).

Figura 10. Tendințele comerțului exterior

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2016 a fost de 50,9%, față de 49,3% înregistrat în anul 2015.

Persoanele fizice au importat în anul 2016mărfuri și produse în valoare de 87,7 mil. dolari SUA,cu 13,4% mai mult față de anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiționată, în principal, de creșterea livrărilor de autoturisme și autovehicule (+8,6%), cărora le-au revenit 86,9% din importurile realizate de persoanele fizice.

                       

Anexe: 

*Note:

1.Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor  și organizațiilor din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender.
2.Datele pentru luna decembrie 2016 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente și anul 2015 – date rectificate
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind eschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER