Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 20231,2

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2023, câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile cu 4 și mai mulți salariați din sectorul real al economiei și la instituțiile bugetare, a constituit 11486,2 lei, față de trimestrul I 2022 fiind în creștere în valoare nominală cu 20,1%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum) – în descreștere cu 3,9%.

Descarcă datele în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar, în trimestrul I 2023, s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații 29841,8 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 21711,9 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 16526,4 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – 7046,4 lei;
 • activități de cazare și alimentație publică – 7217,0 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 8583,6 lei.

Comparativ cu trimestrul I 2022, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • transport și depozitare – cu 37,6%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 33,2%;
 • artă, activități de recreere și de agrement – cu 29,8%.

 Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut în trimestrul I 2023, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul I 2022

trimestrul IV 2022

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

11486,2

120,1

99,5

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

7046,4

112,6

91,4

61,3

Industrie – total

10181,5

117,9

98,7

88,6

Industria extractivă

8900,1

118,9

94,5

77,5

Industria prelucrătoare

9448,6

115,3

97,4

82,3

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

16526,4

127,2

101,8

143,9

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

9526,6

122,3

105,4

82,9

Construcții

9780,5

119,9

97,3

85,2

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

10366,5

118,9

102,4

90,3

Transport și depozitare

10442,6

137,6

104,4

90,9

Activități de cazare și alimentație publică

7217,0

117,7

97,9

62,8

Informații și comunicații

29841,8

121,9

103,9

259,8

Activități financiare și de asigurări

21711,9

125,0

94,6

189,0

Tranzacții imobiliare

9173,0

118,1

103,5

79,9

Activități profesionale, științifice și tehnice

13467,8

117,4

94,1

117,3

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

9275,9

133,2

109,8

80,8

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

12659,7

116,9

95,0

110,2

Învățământ

9577,7

122,3

101,7

83,4

Sănătate și asistență socială

12122,0

112,4

94,2

105,5

Artă, activități de recreere și de agrement

8583,6

129,8

103,3

74,7

Alte activități de servicii

14337,1

121,6

98,3

124,8

Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul IV 2022, câștigul salarial s-a micșorat cu 0,5% (descreșteri în trimestrul I față de cel precedent se observă și în alți ani). Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în activitățile:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 8,6%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice cu 5,9%;
 • sănătate și asistență socială – cu 5,8%.

Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 9,8%;
 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminarecu 5,4%;
 • transport și depozitare – cu 4,4%.

Descarcă datele în format .xlsx

În sectorul bugetar, în trimestrul I 2023, câștigul salarial mediu lunar a constituit 9783,2 lei (cu 19,4% mai mult față de trimestrul I 2022), iar în sectorul real – 12086,7 lei (cu 20,2% mai mult față de trimestrul I 2022).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 96,1%; astfel, câștigul salarial s-a micșorat în termeni reali cu 3,9%.

Descarcă datele în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților în trimestrul I 2023, comparativ cu trimestrul I 2022 a fost aproximativ la același nivel. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 33,5%;
 • alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM 3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 8,6%;
 • informații și comunicațiicu 5,9%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2023, față de trimestrul I 2022, s-au înregistrat în activitățile:

 • industria extractivă cu 11,7%;
 • tranzacții imobiliare – cu 10,5%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice – 8,3%.

Comparativ cu trimestrul IV 2022, numărul mediu al salariaților a crescut cu 0,6%. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 22,3%;
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – cu 5,4%;
 • informații și comunicații – cu 5,2%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2023, față de trimestrul IV 2022, s-au înregistrat în:

 • industria extractivă – cu 12,8%;
 • tranzacții imobiliare – cu 6,8%;
 • construcții – 5,3%.

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 câștigul salarial câștigul salarial real date moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER