Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 20221, 2

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării anuale „Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2022”:
 • câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat a fost de 10447,3 lei, în creștere cu 16,3% (sau cu 1467,5 lei) față de anul 2021
 • câștigul salarial mediu lunar nominal net a fost de 8899,6 lei, cu 16,6% (sau cu 1264,8 lei) mai mult față de anul 2021
 • costul mediu lunar al forței de muncă a constituit 13085,1 lei pentru un salariat, cu 16,3% (sau cu 1832,3 lei) mai mult decât în anul 2021
 • numărul salariaților la sfârșitul anului 2022 a constituit 729,6 mii de persoane, cu 1,3% (sau 9,9 mii de persoane) mai puțin față de sfârșitul anului 2021
 • numărul mediu al salariaților a constituit 623,6 mii de persoane, fiind în creștere cu 0,2% față de anul 2021
 • la sfârșitul anului 2022 au fost înregistrate 29,8 mii de locuri de muncă vacante, ceea ce constituie 3,9% din totalul locurilor de muncă.
Câștigul salarial

Câștigul salarial brut (sumele brute calculate salariaților) în anul 2022 a fost compus din:

 • sume plătite cu regularitate (la fiecare perioadă de plată a salariului) – 87,0%
 • sume plătite ocazional/neregulat (premii etc.) – 4,5%
 • sume calculate pentru timpul nelucrat (concedii, etc.) – 8,1%
 • drepturi în natură – 0,4%.

Descarcă datele în format .xlsx

Impozitele și taxele obligatorii pe salariu (impozitul pe venitul persoanelor fizice și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală) au constituit 14,8% din totalul câștigului salarial brut, fiind în descreștere cu 0,2 puncte procentuale față de anul 2021.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar brut s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 27775,8 lei (de 2,7 ori mai mult decât media pe țară)
 • activități financiare și de asigurări – 19795,9 lei (cu 89,5% mai mult decât media pe țară)
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 15311,8 lei (cu 46,6% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – 6320,5 lei (cu 39,5% mai puțin decât media pe țară)
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 6700,7 lei (cu 35,9% mai puțin decât media pe țară)
 • artă, activități de recreere și de agrement – 7310,1 lei (cu 30,0% mai puțin decât media pe țară).

Comparativ cu anul 2021, în toate activitățile economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu (între 5,6% și 25,7%). Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • activități financiare și de asigurări – cu 25,7%
 • informații și comunicații – cu 25,5%
 • transport și depozitare – cu 22,1%
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 20,4%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut pe activități economice, 2022

Activități economice

Lei

în % față de:

2021

câștigul salarial
mediu
pe total economie

Total economie

10 447,3

116,3

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

6 700,7

117,7

64,1

Industrie - total

9 541,2

115,8

91,3

Industria extractivă

8 610,7

110,9

82,4

Industria prelucrătoare

8 943,3

117,2

85,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat

15 311,8

111,4

146,6

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare

8 652,7

111,2

82,8

Construcții

9 363,0

115,1

89,6

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și
repararea autovehiculelor și a motocicletelor

8 960,6

117,7

85,8

Transport și depozitare

8 794,9

122,1

84,2

Activități de cazare și alimentație publică

6 320,5

120,4

60,5

Informații și comunicații

27 775,8

125,5

265,9

Activități financiare și de asigurări

19 795,9

125,7

189,5

Tranzacții imobiliare

8 180,3

113,1

78,3

Activități profesionale, științifice și tehnice

12 035,1

115,6

115,2

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

7 715,9

114,6

73,9

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

12 054,3

114,8

115,4

Învățământ

8 445,5

113,2

80,8

Sănătate și asistență socială

11 729,7

105,6

112,3

Artă, activități de recreere și de agrement

7 310,1

116,6

70,0

Alte activități de servicii

11 156,8

112,8

106,8

Descarcă datele în format .xlsx

Indicele câștigului salarial real în anul 2022 față de anul 2021 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu lunar nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 90,4% astfel, câștigul salarial s-a micșorat în termeni reali cu 9,6%.

Descarcă datele în format .xlsx

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar brut în anul 2022 a constituit 8891,1 lei, în sectorul real – 10954,7 lei (cu 23,2% mai mult decât în sectorul bugetar).

La unitățile cu forma de proprietate publică câștigul salarial mediu lunar brut a constituit
10118,5 lei, la unitățile cu alte forme de proprietate – 10677,8 lei (cu 5,5% mai mult decât la unitățile cu forma de proprietate publică).

În funcție de clasa demărime a unităților din sectorul real, se înregistrează discrepanțe semnificative între câștigul salarial mediu lunar brut. În întreprinderile mari (cu peste 250 de salariați), câștigul salarial mediu a fost de 1,8 ori mai mare decât în întreprinderile mici (cu 1-9 salariați). Astfel, se observă o relație evidentă între valoarea câștigului salarial mediu și mărimea întreprinderii, aceasta crescând odată cu clasa de mărime.

Descarcă datele în format .xlsx

Câștigul salarial mediu lunar brut al femeilor în anul 2022 a constituit 9618,4 lei, cu 15,5% (sau
1762,3 lei) mai mic decât al bărbaților (11380,7 lei) (indicator ODD 8.5.1).

Bărbaților le revin câștiguri salariale superioare femeilor în majoritatea activităților economice, cele mai mari diferențe regăsindu-se în activitățile:

 • informații și comunicații – cu 38,1% (12563,6 lei) mai mult
 • activități financiare și de asigurări – cu 32,5% (8271,7 lei) mai mult
 • sănătate și asistență socială – cu 22,4% (3213,6 lei) mai mult.

Femeilor le revin câștiguri salariale superioare bărbaților în activitățile:

 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 5,7% (434,6 lei) mai mult
 • învățământ – cu 4,3% (347,8 lei) mai mult
 • alte activități de servicii – cu 3,6% (388,2 lei) mai mult.

Diferențele salariale pe sexe în cadrul activităților economice sunt, în mare parte, influențate de mai mulți factori, printre care: ocupația, poziția ierarhică la locul de muncă și nivelul de calificare al salariaților.

Descarcă datele în format .xlsx

În profil teritorial câștigul salarial mediu lunar brut în anul 2022, în toate unitățile administrativ teritoriale, cu excepția mun. Chișinău, s-a situat sub media pe țară.

Cele mai mici salarii s-au înregistrat în raioanele:

 • Briceni – 6811,0 lei (cu 34,8% mai puțin decât media pe țară)
 • Ocnița – 7142,9 lei (cu 31,6% mai puțin)
 • Dondușeni – 7246,5 lei (cu 30,6% mai puțin).

Doar în municipiul Chișinău câștigul salarial mediu a fost mai mare decât media pe țară – 12825,4 lei (cu 22,8% mai mult).

Cheltuielile cu forța de muncă (costul forței de muncă)

Costul mediu lunar al forței de muncă, în anul 2022, a constituit 13085,1 lei pentru un salariat, cu 16,3% (sau cu 1832,3 lei) mai mult decât în anul 2021.

Cea mai mare pondere în structura cheltuielilor cu forța de muncă au avut-o câștigurile salariale – 79,8%, după care urmează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii – 18,3% și alte cheltuieli cu forța de muncă – 1,9%.

Descarcă datele în format .xlsx

Impozitele și contribuțiile obligatorii (impozitul pe venit și contribuțiile de asigurare obligatorie ale salariaților și ale angajatorilor) constituie 30,1% din totalul cheltuielilor cu forța de muncă, fiind în descreștere cu 0,5 puncte procentuale față de anul 2021.

Cele mai mari valori ale costului mediu lunar al forței de muncă s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 30162,0 lei (de 2,3 ori mai mare decât media pe țară)
 • activități financiare și de asigurări – 25125,3 lei (cu 92,0% mai mult decât media pe țară)
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 19297,9 lei (cu 47,5% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale costului mediu lunar s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – 7939,4 lei (cu 39,3% mai puțin decât media pe țară)
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 8188,5 lei (cu 37,4% mai puțin decât media pe țară).
Numărul salariaților

Numărul salariaților (inclusiv cu contract de muncă suspendat) la sfârșitul anului 2022 a constituit 729,6 mii de persoane, cu 1,3% (sau cu 9,9 mii de persoane) mai puțin față de sfârșitul anului 2021.

Numărul mediu al salariaților (în echivalent timp complet) a constituit 623,6 mii de persoane și a crescut față de anul 2021 cu 0,2% (sau cu 0,9 mii de persoane).

Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu anul 2021, cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați, s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 5,5% (0,7 mii de persoane)
 • alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 4,5% (0,3 mii de persoane)
 • informații și comunicații – cu 4,3% (1,2 mii de persoane)
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – cu 4,2% (4,5 mii de persoane).

Cele mai semnificative scăderi ale numărul mediu de salariați, comparativ cu anul 2021 s-au înregistrat în activitățile:

 • construcții – cu 5,8% (1,5 mii de persoane)
 • tranzacții imobiliare – cu 3,7% (0,4 mii de persoane)
 • industria extractivă – cu 3,3% (0,1 mii de persoane)
 • activități profesionale, științifice și tehnice – cu 3,3% (0,4 mii de persoane).

Din numărul mediu total de salariați 75,4% au fost angajați în sectorul real al economiei și, respectiv, 24,6% – în sectorul bugetar.

Repartizarea salariaților pe activități economice relevă că cei mai mulți salariați au fost angajați în activitățile:

 • comerț cu ridicata și cu amănuntul – 17,8% din numărul mediu total de salariați
 • industrie – 16,8%
 • învățământ – 14,7%.

Femeile predomină în rândul salariaților (330,3 mii sau 53,0% din numărul mediu de salariați). Ponderea femeilor și bărbaților diferă semnificativ pe activități economice și este influențată, în mare parte, de profilul activităților economice. Astfel, femeile se regăsesc cu preponderență în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – 80,8% din numărul mediu total de salariați din această activitate;
 • învățământ – 77,1%;
 • activități financiare și de asigurări – 68,8%.

Bărbații predomină în rândul salariaților în activitățile:

 • construcții – 87,4% din totalul de salariați din această activitate;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 74,0%;
 • transport și depozitare – 72,4%.

Descarcă datele în format .xlsx

În profil teritorial4 49,1% (ori fiecare al doilea) din numărul mediu total de salariați au activat în municipiul Chișinău, după care urmează municipiul Bălți cu 6,3% și UTA Găgăuzia cu 3,9%.

Femeile predomină în rândul salariaților în majoritatea raioanelor, cele mai mari ponderi ale femeilor se înregistrează în raioanele: Fălești (62,7% femei), Sângerei (61,8% femei), Cantemir (60,6) și Nisporeni (60,5%).

Numărul locurilor de muncă vacante

La sfârșitul anului 2022 au fost înregistrate 29,8 mii de locuri de muncă vacante, ceea ce constituie 3,9% din totalul locurilor de muncă. Comparativ cu sfârșitul anului 2021, numărul locurilor vacante a scăzut cu 1,5% sau cu 0,4 mii. Cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate în activitățile:

 • administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii – 6,3 mii locuri de muncă (sau 10,6% din totalul locurilor de muncă din această activitate)
 • sănătate și asistență socială – 5,1 mii (sau 6,5% din total locuri de muncă din această activitate)
 • industrie – 4,4 mii (sau 3,5% din total locuri de muncă din această activitate).

În profil teritorial4 majoritatea locurilor vacante (58,2%) au fost în municipiul Chișinău (17,1 mii sau 4,6% din totalul locurilor de muncă din mun. Chișinău) după care urmează municipiul Bălți (1,6 mii sau 3,4%) și raionul Cahul (1,0 mii sau 5,0%).

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele includ unitățile economice, sociale și instituțiile bugetare cu unu și mai mulți salariați. Informația cu privire la câștigul salarial mediu lunar brut pentru anul 2022, diseminată la 01.03.2023, cuprinde unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 Repartizarea salariaților în profil teritorial s-a efectuat în funcție de localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea. Salariații unor instituții ale organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice sunt incluși doar în totalul pe țară și nu sunt repartizați în profil teritorial.

Informații relevante:

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economicăObiectivele de Dezvoltare Durabilă

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER