Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-octombrie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna octombrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a majorat cu 1,4% faţă de luna precedentă și a scăzut cu 3,3% comparativ cu luna octombrie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în octombrie 2022 în preţuri comparabile s-a micșorat cu 6,2% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 8,7% comparativ cu luna octombrie 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Octombrie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-octombrie 2022
în % față de
ianuarie-octombrie 2021

Informativ: ianuarie-octombrie 2021
 în % faţă de
ianuarie-octombrie 2020

Septembrie 2022

Octombrie 2021

Comerţ cu amănuntul

101,4

96,7

102,3

115,1

Servicii de piaţă prestate populaţiei

93,8

108,7

112,6

174,7

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 2,3% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-octombrie 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-octombrie 2022 s-a majorat cu 12,6% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-octombrie 2021.

În luna octombrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a scăzut cu 2,4% față de luna septembrie 2022 și s-a majorat cu 3,2% comparativ cu luna octombrie 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntulal autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în prețuri curente

Activitate economică

Octombrie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-octombrie 2022
în % față de
ianuarie-octombrie 2021

Informativ: ianuarie-octombrie 2021
 în % faţă de
ianuarie-octombrie 2020

Septembrie 2022

Octombrie 2021

Comerţ cu ridicata si cu amanuntul al autovehiculelor si a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

100,1

107,6

118,5

148,2

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

97,6

103,2

131,4

123,1

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

97,3

121,5

128,8

128,1

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în octombrie 2022 în preţuri curente a scăzut cu 2,7% față de luna precedentă și s-a majorat cu 21,5% comparativ cu luna octombrie 2021.
 
În ianuarie-octombrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 31,4% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în ianuarie- octombrie 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 28,8% în raport cu ianuarie-octombrie 2021.


În luna octombrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 0,1% faţă de luna precedentă şi cu 7,6% față de luna octombrie 2021.

În ianuarie-octombrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, a crescut cu 18,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2022 2022/2021 cifra de afaceri cifre comerț comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata date indicatori marfuri mărfuri moldova servicii servicii de piață statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER