Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie 2022 și în anul 2022 pe ansamblu1,2,3

Exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2022 au avut o valoare de 349,5 milioane dolari SUA, cu 1,8% mai puțin, în raport cu luna noiembrie 2022 și cu 7,5% mai mult, comparativ cu luna decembrie 2021 (Figurile 1 și 2).

Datele figurii în format .xlsx

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022 exporturile de mărfuri au însumat 4335,1 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 37,9%, comparativ cu cea înregistrată în anul 2021.

Exporturile de mărfuri autohtone în anul 2022 au constituit 2966,3 milioane dolari SUA (68,4% din total exporturi), fiind în creștere cu 21,9% față de anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 17,0%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în anul 2022 s-au cifrat la 1368,8 milioane dolari SUA (31,6% din total exporturi), sau de 1,9 ori mai mult, comparativ cu anul 2021. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 20,9%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 12,2% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 19,4%.

Mijloacele de transport rutier în anul 2022 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (77,1% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,4%), transportul feroviar (7,9%), transportul aerian (1,1%) și instalații fixe de transport (0,5%).

Datele figurii în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în anul 2022 au totalizat 2540,4 milioane dolari SUA (cu 32,3% mai mult comparativ cu anul 2021), deținând o pondere de 58,6% în total exporturi, în descreștere cu 2,5 puncte procentuale față de anul 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în anul 2022 au avut o valoare de 1043,1 milioane dolari SUA (de 2,2 ori mai mult4, în raport cu anul 2021), care echivalează cu o cotă de 24,1% în total exporturi, în creștere cu 9,3 puncte procentuale, comparativ cu anul 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (28,6% din total exporturi), Ucraina (16,6%), Italia (7,6%), Turcia (7,0%), Germania (5,3%), Federația Rusă (4,4%), Bulgaria (3,3%), Polonia (2,8%), Cehia (2,4%), Belarus (1,9%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) și Elveția (câte 1,5%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,4%), Ungaria, Iran și Statele Unite ale Americii (câte 1,2%), Spania (1,0%), Franța (0,9%), Grecia (0,8%), Kazahstan (0,7%), Portugalia și Austria (câte 0,5%).

Datele figurii în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în anul 2022, comparativ cu anul 2021 (Anexa 1) relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Ucraina (de 7,8 ori, generată, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere și gaze lichefiate), România (+48,9%), Italia (+38,0%), Bulgaria (de 1,8 ori), Iran (de 2910,1 ori, datorită unor livrări semnificative de ulei de semințe de floarea soarelui), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (de 1,9 ori, pe seama unor livrări considerabile de ulei de semințe de floarea soarelui), Cehia (+32,0%), Statele Unite ale Americii (de 1,6 ori), Kazahstan (de 2,1 ori, datorită sporirii livrărilor de mere, struguri, prune proaspete și uscate), Polonia (+12,9%), Belarus (+19,7%), Irak (de 3,1 ori, în rezultatul unor livrări majore de ulei de semințe de floarea soarelui), Ungaria (+26,3%), Lituania (de 2,0 ori, influențată de creșterea livrărilor de semințe de floarea soarelui), Portugalia (+37,3%), Franța (+16,9%), Canada (de 1,7 ori), Cipru (+38,9%), Egipt (de 1,8 ori, pe seama majorării livrărilor de porumb și turte din semințe de floarea soarelui), Kârgâzstan (de 2,8 ori, datorită sporirii livrărilor de mere, struguri și prune proaspete), Arabia Saudită (de 1,6 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 45,3%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Federația Rusă (-31,2%), Elveția (-45,7%), Spania (-31,6%), Germania (-6,0%), Grecia (-25,8%), Turcia (-2,9%), Emiratele Arabe Unite (-52,4%), Indonezia (-95,6%), Serbia (-28,7), Liban (-27,3%), Israel (-37,0%), Malaysia (-90,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-5,2%), Belgia (-14,5%), atenuând astfel, majorarea pe total exporturi cu 7,6%.

În structura exporturilor din anul 2022 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (12,9%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (12,2%); cereale și preparate pe bază de cereale (10,1%); semințe și fructe oleaginoase (9,0%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (8,7%); legume și fructe (8,3%); îmbrăcăminte și accesorii (6,9%); băuturi alcoolice și nealcoolice (4,2%); mobilă și părțile ei (3,4%); vehicule rutiere (2,2%); articole din minerale nemetalice (2,2%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,1%);

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022, comparativ cu anul 2021 (Anexa 6) s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 36,8 ori, datorită creșterii livrărilor (reexporturilor) în Ucraina, de 53,7 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 3,1 ori), semințe și fructe oleaginoase (+52,7%), cereale și preparate pe bază de cereale (+12,7%), legume și fructe (+14,3%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (+55,2%), articole din minerale nemetalice (+40,8%), hrană destinată animalelor (de 1,8 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+8,2%), produse chimice organice (+37,0%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,8 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+15,1%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,7 ori), produse chimice anorganice (de 5,6 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+1,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+46,3%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 3,6 ori), încălțăminte (+11,6%), materiale plastice prelucrate (de 2,2 ori), produse lactate și ouă de păsări (+33,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+25,6%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 2,4 ori), influențând creșterea pe total exporturi cu 39,8%.

Totodată, s-au redus exporturile de produse medicinale și farmaceutice (-47,2%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-36,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-7,9%), mobilă și părțile ei (-7,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-19,2%), carne și preparate din carne (-43,1%), fier și oțel (-23,2%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 3,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2022 au constituit 873,8 milioane dolari SUA, cu 1,8% mai mult, față de luna noiembrie 2022 și cu 15,9% mai mult, comparativ cu luna decembrie 2021 (Figurile 7 și 8).

Datele figurii în format .xlsx

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022 importurile de mărfuri au însumat 9219,1 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în anul 2021, cu 28,5%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în anul 2022 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (75,0% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (10,3%), transportul maritim (7,2%), transportul feroviar (5,1%), transportul aerian (1,7%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele figurii în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în anul 2022 s-au cifrat la 4364,8 milioane dolari SUA (cu 38,6% mai mult față de anul 2021), deținând o pondere de 47,3% în total importuri, în creștere cu 3,4 puncte procentuale, comparativ cu anul 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în anul 2022 au avut o valoare de 2185,6 milioane dolari SUA (cu 14,7% mai mult decât în anul 2021), care echivalează cu o cotă de 23,7% în total importuri, în scădere cu 2,8 puncte procentuale, față de anul 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (17,9%), Federația Rusă (12,4%), China (10,3%), Ucraina (9,3%), Turcia (7,2%), Germania (6,3%), Italia (4,8%), Polonia (3,3%), India (2,7%), Ungaria și Franța (câte 1,9%), Grecia (1,8%), Bulgaria (1,6%), Cehia și Statele Unite ale Americii (câte 1,5%), Spania (1,1%), Belarus și Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (câte 1,0%), Austria (0,9%), Japonia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 0,8%), Slovacia și Coreea de Sud (câte 0,7%), Belgia (0,6%).

Datele figurii în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2022, comparativ cu anul 2021 (Anexa 2) relevă majorarea importurilor provenite din România (de 2,0 ori), India (de 5,5 ori, pe seama unor livrări considerabile de motorină), Ucraina (+28,0%), Grecia (de 4,0 ori, datorită unor livrări semnificative de gaze naturale și motorină), Turcia (+21,6%), China (+13,2%), Federația Rusă (+8,7%), Bulgaria (de 1,9 ori, influențată de sporirea livrărilor de Jet fuel, motorină, bitum de petrol și păcură), Ungaria (+46,9%), Polonia (+15,8%), Germania (+5,8%), Statele Unite ale Americii (+25,2%), Slovacia (+59,4%), Cehia (+20,3%), Kazahstan (de 2,4 ori, pe seama creșterii livrărilor de motorină, gaze lichefiate și păcură), Israel (de 2,8 ori, datorită unor livrări majore de motorină, păcură și îngrășăminte), Serbia (+38,0%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+14,5%), Azerbaidjan (de 7,8 ori, generată de sporirea livrărilor de îngrășăminte și bitum de petrol), Suedia (+35,1%), Franța (+4,1%), Africa de Sud (de 2,5 ori), care a influențat creșterea pe total importuri cu 28,3%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Belarus (-34,4%), Austria (-15,4%), Vietnam (-23,0%), Argentina (-58,8%), Italia (-1,4%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 1,3%.

În structura importurilor din anul 2022 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (16,7%); gaz și produse industriale obținute din gaz (9,2%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,3%); vehicule rutiere (5,9%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,5%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (3,1%); produse medicinale și farmaceutice (3,0%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,7%); articole prelucrate din metal (2,3%); îmbrăcăminte și accesorii (2,2%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,2%); legume și fructe (2,1%); fier și oțel (1,9%).

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022, comparativ cu anul 2021 (Anexa 7) s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,4 ori, pe seama sporirii livrărilor din România, India, Turcia, Bulgaria, Grecia, Kazahstan și Israel), gaz și produse industriale obținute din gaz (de 2,0 ori, datorită creșterii valorii gazului natural importat din Federația Rusă, de 1,9 ori), energie electrică (de 19,7 ori, influențată, în principal, de majorarea livrărilor din Ucraina și România), vehicule rutiere (+18,8%), semințe și fructe oleaginoase (de 2,7 ori, generată de sporirea livrărilor din Ucraina, de 28,8 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+55,0%), îngrășăminte minerale sau chimice (+56,4%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 5,5 ori, în rezultatul creșterii livrărilor din Ucraina, de 11,3 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+8,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+16,2%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+26,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+31,4%), cărbune, cocs și brichete (de 2,2 ori), produse lactate și ouă de păsări (+21,3%), produse chimice anorganice (de 2,1 ori), legume și fructe (+9,5%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+10,7%), carne și preparate din carne (+22,3%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+33,9%), cauciuc prelucrat (+11,8%), hrană destinată animalelor (+17,7%), încălțăminte (+14,3%), materiale plastice sub forme primare (+9,8%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 29,2%.

Totodată, s-au diminuat importurile de produse medicinale și farmaceutice (-16,9%), metale neferoase (-51,8%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-14,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-12,2%), articole prelucrate din metal (-4,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-6,2%), materiale plastice prelucrate (-3,4%), mobilă și părțile ei (-6,2%), tutun brut și prelucrat (-8,8%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-24,0%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 2,1%.

Deficitul balanței comerciale în luna decembrie 2022 a fost de 524,3 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 21,8 milioane dolari SUA (+4,3%) mai mult, față de cel înregistrat în luna noiembrie 2022 și cu 95,1 milioane dolari SUA (+22,2%) mai mult, comparativ cu luna decembrie 2021.

Datele figurii în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în anul 2022 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 4884,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 851,7 milioane dolari SUA (+21,1%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în anul 2021.

În anul 2022 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1824,4 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 1142,5 milioane dolari SUA, respectiv cu 594,9 milioane dolari SUA (+48,4%) mai mult și cu 296,9 milioane dolari SUA (-20,6%) mai puțin, față de valorile înregistrate în anul 2021 (Anexa 3).

Datele figurii în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2022 a fost de 47,0%, în creștere cu 3,2 puncte procentuale, comparativ cu anul 2021.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2022 a constituit 58,2%, fiind în scădere cu 2,8 puncte procentuale, în raport cu anul 2021.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2022 a marcat 47,7%, în creștere cu 23,2 puncte procentuale, față de anul 2021.

Persoanele fizice au importat în anul 2022 mărfuri în valoare de 244,9 milioane dolari SUA, cu 12,1% mai puțin, în raport cu anul 2021. Scăderea a fost condiționată, în principal, de reducerea numărului de autoturisme importate (-24,0%), cărora le-au revenit 84,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă: (8 tabele)

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru anul 2022 sunt provizorii, iar pentru anii precedenți - date definitive.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
4 Sporirea exporturilor în țările CSI se datorează, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere și gaze lichefiate în Ucraina.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).

Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.

Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2021 2022 2022/2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER