Comunicate

Resetare
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2021

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2021, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 45437 cazuri, fiind în creștere cu 4721 cazuri față de anul 2020.

1456
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2021

Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul născuților-vii3 a fost de 29230 persoane, fiind în descreștere cu 1604 copii față de anul 2020. Din numărul copiilor născuți-vii, 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 106 băieți la 100 fete.

1215
Situația demografică în anul 2020

Situația demografică în anul 2020

Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică privind situația demografică în Republica Moldova în anul 2020. Datele sunt prezentate din perspectiva evenimentelor demografice vizând populația cu reședință obișnuită, care cuprinde acele persoane ce au locuit preponderent în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare.

561
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2020

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2020

Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese în anul 2020, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 40656 cazuri, fiind în creștere cu 4245 cazuri față de anul 2019.

630
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mameişi rangul născutului, pe medii, în anul 2020

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mameişi rangul născutului, pe medii, în anul 2020

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2020, numărul născuților-vii a fost de 30730 persoane, fiind în descreștere cu 1693 copii față de anul 2019. Din numărul copiilor născuți-vii, 52,4% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 110 băieți la 100 fete.

933
Situația demografică în anul 2019

Situația demografică în anul 2019

Biroul Naţional de Statistică prezintă informația statistică privind situația demografică în Republica Moldova în anul 2019, analizată din perspectiva evenimentelor demografice, care au avut loc în anul de referință. Valorile indicatorilor demografici au fost calculate în baza populației cu reședință obișnuită, care cuprinde acele persoane ce au locuit preponderent în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare.

1391
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2019

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2019

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2019, numărul născuților-vii a fost de 32022 persoane, fiind în descreștere cu 2742 față de anul 2018. Din numărul copiilor născuți-vii4 51,3% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 105 băieți la 100 fete.

639
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2019

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2019

Biroul Național de Statistică informează că numărul decedaților, în anul 2019, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 36 416 persoane, cu 891 persoane mai puțin comparativ cu anul precedent.

624
Situația demografică în anii 2014-2018

Situația demografică în anii 2014-2018

Biroul Naţional de Statistică prezintă informația statistică privind situația demografică în Republica Moldova în anii 2014-2018, analizată prin aspectele evenimentelor demografice, care au avut loc în aceeași perioadă. Valorile indicatorilor dezagregate pe sexe și vârstă au fost recalculate în baza populației cu reședință obișnuită, care cuprinde acele persoane ce au locuit preponderent în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare.

1225
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2018

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2018

Biroul Național de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2018 a fost de 37200 persoane, cu 432 persoane mai mult comparativ cu anul precedent.

872
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2018

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2018

Biroul Național de Statistică informează că numărul născuţilor-vii în anul 2018 a fost de 32 606 persoane, fiind în descreştere cu 1 454 (4,3%) faţă de anul 2017.Din numărul copiilor născuţi-vii 51,7% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete.

762
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2016

Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2016

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2016 evoluţia proceselor demografice se caracterizează prin descreştere faţă de anul 2015 a principalilor indicatori demografici.

1441
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2016

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2016

Biroul Naţional de Statistică anunţă că numărul decedaţilor în anul 2016 a fost de 38490 persoane, cu 1416 persoane mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 10,8 decedaţi la 1000 locuitori.

769
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2016

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2016

Biroul Național de Statistică informează că numărul născuţilor-vii în anul 2016 a fost de 37394 persoane, fiind în descreştere cu 1216 (3,1%) faţă de anul 2015.

645
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2015

Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2015

Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016 a constituit 3553,1 mii persoane, din care 1511,1 mii (42,5%) – populaţia urbană şi 2042,0 mii (57,5%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,0 mii persoane) – femei şi 48,1% (1709,1 mii persoane) – bărbaţi, menţinîndu-se, astfel, proporţiile anului precedent.

567
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2015

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2015

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul decedaţilor în anul 2015 a fost de 39906 persoane, cu 412 persoane (1,0%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,2 decedaţi la 1000 locuitori.

419
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2014

Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015 a constituit 3555,2 mii persoane, din care 1507,3 mii (42,4%) – populaţia urbană şi 2047,9 mii (57,6%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,9 mii persoane) – femei şi 48,1% (1710,3 mii persoane) – bărbaţi, menţinîndu-se, astfel, proporţiile anului precedent.

343
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2014

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul decedaţilor în anul 2014 a fost de 39494 persoane, cu 1434 persoane (3,8%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori.

400
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2014

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2014 numărul născuţilor-vii a fost de 38616 persoane, fiind mai mare cu 745 (2,0%) faţă de anul 2013. Rata natalităţii a constituit 10,9 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (12,0‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (9,3‰).

463
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2013

Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică relatează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014 a constituit 3557,6 mii persoane, din care 1503,0 mii (42,2%) – populaţia urbană şi 2054,6 mii (57,8%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% – femei şi 48,1% – bărbaţi. Procentajul se menţine acelaşi ca şi în anul precedent.

356
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2013

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că numărul decedaţilor în anul 2013 a fost de 38060 persoane, cu 1500 persoane (3,8%) mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 10,7 decedaţi la 1000 locuitori.

487
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2013

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 numărul născuţilor-vii a fost de 37871 persoane, fiind mai mic cu 1564 (4,0%) faţă de anul 2012.

396
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2012

Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2012

În anul 2012 evoluţia proceselor demografice se caracterizează printr-o uşoară creştere faţă de anul 2011 atât a natalităţii, cât şi a mortalităţii generale, la fel şi a valorii indicatorului de scădere naturală a populaţiei. Creşte nesemnificativ rata totală a fertilităţii, înregistrând valoarea de 1,28 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile.

577
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2012

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2012

Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul decedaţilor în anul 2012 a fost de 39560 persoane, cu 311 persoane (0,8%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori.

447
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2012

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2012

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul născuţilor-vii a fost de 39435 persoane, fiind mai mare cu 253 (0,6%) faţă de anul 2011. Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (11,9‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (10,0‰).

429
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2011

Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2011

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2011 evoluţia proceselor demografice se caracterizează prin scăderea faţă de anul 2010 atît a natalităţii, cît şi a mortalităţii generale, la fel şi prin micşorarea valorii indicatorului de scădere naturală a populaţiei. Scade în continuare şi rata totală a fertilităţii, înregistrînd valoarea de 1,23 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile.

526
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2011

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2011

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că numărul decedaţilor în anul 2011 a fost de 39220 persoane, cu 4411 persoane (10,1%) mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,0 decedaţi la 1000 locuitori.

414
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2011

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2011

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2011 numărul născuţilor-vii a fost de 39176 persoane, fiind mai mic cu 1298 (3,2%) faţă de anul 2010. Rata natalităţii a constituit 11,0 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv de 11,8‰ şi 9,8‰.

829
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2010

Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2010

Biroul Naţional de Statistică comunică, că pe parcursul anilor 2008-2010 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări, care sunt exprimate în primul rând prin scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii generale, ca rezultat s-a majorat scăderea naturală a populaţiei.

506
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2010

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2010

Biroul Naţional de Statistică relatează, că numărul decedaţilor în anul 2010 a fost de 43631 persoane, cu 1492 persoane (3,5%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 12,3 decedaţi la 1000 locuitori.

372
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY