RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 11.12.2019
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
28.08.2012
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2012" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

28.08.2012
Buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2012" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă trimestrială pe industrie, agricultură, investiţii şi construcţii, transportul rutier, cifra de afaceri (pentru comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata, serviciile cu plată prestate populaţiei, serviciile de piaţă prestate întreprinderilor), remunerarea salariaţilor, statistica demografiei, infracţiuni.

28.08.2012
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012.

01.08.2012
Prezentarea experţilor FAO privind statistica agriculturii
Prezentarea a avut loc în cadrul vizitei experţilor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) la Biroul Naţional de Statistică (BNS): dl Mukesh Srivastava, statistician, Departamentul Recensămîntului Agricol şi Cercetării în domeniul agriculturii, FAO ONU, şi dna Crina Turtoi, expert FAO.

26.08.2011
A fost plasat raportul trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011”
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe pagina web a raportului trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011.

26.08.2011
A fost plasată publicaţia trimestrială "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2011"
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

25.08.2011
A apărut publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2010"
Publicaţia conţine informaţii privind principalele aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumul în gospodărie etc. Informaţia se prezintă în baza rezultatelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice pentru anul 2010. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

20.08.2011
A apărut culegerea statistică "Piaţa forţei de munca în Republica Moldova" ediţia 2011
Publicaţia caracterizează situaţia pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2010 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Culegerea conţine informaţii statistice privind numărul populaţiei economic active şi ocupate, şomajul, remunerarea salariaţilor şi cheltuielile pentru forţa de muncă, mişcarea forţei de muncă şi utilizarea timpului de lucru, condiţiile de muncă şi traumatismul în producţie, formarea profesională.

16.08.2011
A apărut culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2011
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2010, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

15.08.2011
Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică despre apariţia în format electronic a publicaţiei "Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2011". Culegerea conţine date privind numărul şi structura populaţiei pe vîrste şi sexe în profil teritorial. Informaţia este prezentată fără datele localităţilor din partea sîngă a Nistrului şi mun.Bender.

15.08.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

12.08.2011
Licitaţia publică nr. 1469/11 din 01 septembrie 2011 pentru achiziţionarea serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol
Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 01 septembrie 2011, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică vă aduce la cunoştinţă că pe data de 01 septembrie 2011, va avea loc licitaţia nr. 1469/11 pentru achiziţionarea „Serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol”, publicată în BAP nr. 63/11 din 12.08. 2011.

11.08.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
12 august 2011, ora 10.00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu

10.08.2011
Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Data limită de prezentare - 23 august 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru funcţia vacantă de Şef adjunct Secţia pentru statistică a raionului Taraclia.

10.08.2011
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-martie 2011" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

10.08.2011
A fost plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-martie 2011"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă tri­mestrială pe industrie, agricultură, inves­tiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate po­pu­laţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

04.08.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 09 august 2011, ora 10.00

26.08.2010
A apărut culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2010
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2009, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

26.08.2010
A apărut culegerea statistică "Piaţa forţei de munca în Republica Moldova" ediţia 2010
Publicaţia caracterizează situaţia pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2009 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Culegerea conţine informaţii statistice privind numărul populaţiei economic active şi ocupate, şomajul, remunerarea salariaţilor şi cheltuielile pentru forţa de muncă, mişcarea forţei de muncă şi utilizarea timpului de lucru, condiţiile de muncă şi traumatismul în producţie, formarea profesională.

24.08.2010
Persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

23.08.2010
Consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2011”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 23 august 2010 consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2011”.

20.08.2010
A apărut o ediţie nouă a publicaţiei în format electronic "Buletinului statistic trimestrial, ianuarie-iunie 2010"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

20.08.2010
Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică despre apariţia în format electronic a publicaţiei "Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2010". Culegerea conţine date privind numărul şi structura populaţiei pe vîrste şi sexe în profil teritorial. Informaţia este prezentată fără datele localităţilor din partea sîngă a Nistrului şi mun.Bender.

16.08.2010
Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2010". Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău în perioada ianuarie-martie 2010.

11.08.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2010"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2010".

10.08.2010
A fost plasat raportul trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010”
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe pagina web a raportului trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010.

09.08.2010
Licitaţie publică cu privire la achiziţionarea echipamentului de calcul
Termenul de depunere a ofertelor: 1 septembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică, informează anunţarea licitaţiei publice cu privire la achiziţionarea echipamentului de calcul.

 
Pagina
123
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50239 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran