RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.05.2020
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
24.08.2010
Persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

23.08.2010
Consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2011”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 23 august 2010 consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2011”.

20.08.2010
A apărut o ediţie nouă a publicaţiei în format electronic "Buletinului statistic trimestrial, ianuarie-iunie 2010"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

20.08.2010
Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică despre apariţia în format electronic a publicaţiei "Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2010". Culegerea conţine date privind numărul şi structura populaţiei pe vîrste şi sexe în profil teritorial. Informaţia este prezentată fără datele localităţilor din partea sîngă a Nistrului şi mun.Bender.

16.08.2010
Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2010". Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău în perioada ianuarie-martie 2010.

11.08.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2010"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2010".

10.08.2010
A fost plasat raportul trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010”
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe pagina web a raportului trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010.

09.08.2010
Licitaţie publică cu privire la achiziţionarea echipamentului de calcul
Termenul de depunere a ofertelor: 1 septembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică, informează anunţarea licitaţiei publice cu privire la achiziţionarea echipamentului de calcul.

27.07.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor
Data limită de depunere a ofertei de preţ: 06.08.2010, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor.

23.07.2010
Anunţ privind iniţierea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorilor din domeniul statistic”
În conformitate cu cerinţele privind transparenţa procesului decizional, Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 23 iulie 2010 consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorilor din domeniul statistic”.

16.07.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, Direcţia generală pentru statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante.

29.06.2010
Noi provocări şi experienţe în domeniul statisticii turismului
Aceasta este tema principală a seminarului internaţional în domeniul statisticii turismului, care îşi începe lucrările astăzi, 29 iunie, la Chişinău şi va dura patru zile (29 iunie – 02 iulie). Evenimentul este organizat de Departamentul de Statistică al Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNSD) în colaborare cu Organizaţia Mondială a Turismului a ONU (UNWTO) şi Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

24.06.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a muinicipiului Chişinău
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, Direcţia generală pentru statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante.

16.06.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Cantemir, Drochia şi Ungheni
18 iunie 2010, ora 11 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă şi interviu, care se va desfăşura pe data de 18 iunie 2010, ora 11 00.

14.06.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
17 iunie 2010, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu care se va desfăşura pe data de 17 iunie 2010, ora 10 00.

03.06.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Criuleni a Biroului Naţional de Statistică
8 iunie 2010, ora 10:00
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroului Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 8 iunie 2010, ora 10 00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.203.

01.06.2010
A fost editat breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2010"
Biroul Naţional de Statistică informează despre editarea breviarului statistic "Moldova în cifre, ediţia 2010". Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2010" cuprinde informaţie statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2006-2009. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

31.05.2010
Biroul Naţional de Statistică oferă consultanţă Agenţiei pentru Statistică din Kazahstan
În perioada 24-28 mai curent, specialiştii Biroului Naţional de Statistică au fost gazdă colegilor de la Agenţia pentru Statistică din Kazahstan. În cadrul acestei vizite de o săptămînă specialiştii Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei a BNS au oferit consultanţă şi şi-au împărtăşit experienţa şi succesele în domeniul statisticilor ocupării şi salarizării colegilor din Kazahstan.

28.05.2010
Utilizarea datelor administrative în scopuri statistice de către Biroul Naţional de Statistică
Acesta a fost subiectul discutat astăzi, 28 mai 2010, în cadrul mesei rotunde „Cooperarea cu autorităţile publice vizînd utilizarea surselor administrative în producerea datelor statistice oficiale”, organizat de către Biroul Naţional de Statistică în comun cu Oficiul de Statistică al Norvegiei.

27.05.2010
Lansarea noii soluţii Web de diseminare a datelor statistice de către Biroul Naţional de Statistică
Evenimentul a avut loc, astăzi, 27 mai 2010 în cadrul Seminarului internaţional privind diseminarea datelor statistice şi lansarea unei noi soluţii Web de diseminare a datelor statistice, organizat de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în comun cu Oficiul de Statistică al Norvegiei.

25.05.2010
A apărut o ediţie nouă a publicaţiei în format electronic "Buletinului statistic trimestrial, ianuarie-martie 2010"
Biroul Naţional de Statistică informează despre apariţia publicaţiei Buletin statistic trimestrial, ianuarie-martie 2010. Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării.

24.05.2010
Felicităm echipa Biroului Naţional de Statistică pentru participarea activă la Spartachiada funcţionarilor publici, ediţia VII
Spartachiada s-a desfăşurat în perioada 21-23 mai 2010 de către Asociaţia Sindicală Teritorială Chişinău a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din RM (SINDASP) şi a avut loc la Campingul de la Vadul-lui-Vodă.

21.05.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
25 mai 2010, ora 10:00
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroului Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 25 mai 2010.

20.05.2010
Seminar instructiv privind întocmirea listelor exploataţiilor agricole pentru Recensămîntul general agricol din 2010
Biroul Naţional de Statistică (BNS) continuă pregătirea către desfăşurarea recensămîntului general agricol (RGA) în luna noiembrie anul curent. În acest context, la 20 şi respectiv 21 mai 2010, la BNS sînt organizate seminarele instructive privind întocmirea listelor exploataţiilor agricole pentru RGA.

20.05.2010
Masă rotundă cu producătorii şi utilizatorii datelor statistice în domeniul statisticii muncii
Astăzi, 20 mai 2010, în cadrul mesei rotunde organizată la Biroul Naţional de Statistică au fost discutate subiecte ce ţin de sensibilizare a producătorilor şi principalilor utilizatori de date statistice oficiale cu privire la prevederile Convenţiei nr. 160 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind statistica muncii.

18.05.2010
Publicaţia statistică „Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice „Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2009.

18.05.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a publicaţiei statistice „Educaţia în Republica Moldova, 2009/2010”
Data limită de depunere a ofertei de preţ: 21 .05.2010, ora 15:00
Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a publicaţiei statistice „Educaţia în Republica Moldova, 2009/2010”.

14.05.2010
Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2010". Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău în perioada ianuarie-martie 2010.

14.05.2010
A fost plasat raportul trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010”
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe pagina web a raportului trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010.

13.05.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-martie 2010"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-martie 2010".

12.05.2010
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2009”, ediţia 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2009”, ediţia 2010.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
75714 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran