RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.06.2020
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
13.05.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-martie 2010"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-martie 2010".

12.05.2010
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2009”, ediţia 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2009”, ediţia 2010.

07.05.2010
Reprezentanţi ai Biroului Naţional de Statistică în vizită la foştii colegi – veterani ai celui de al doilea Război Mondial
Astăzi, 7 mai 2010, foştii angajaţi ai Biroului Naţional de Statistică, veterani ai Războiului al doilea Mondial, i-au avut drept oaspeţi pe reprezentanţii BNS. Vizita a avut loc cu prilejul zilei de 9 mai, dată cînd se împlinesc 65 de ani de la lupta împotriva fascizmului, fapt remarcat de multe ţări participante la acest război.

06.05.2010
Atelier de lucru cu privire la măsurarea excluziunii şi incluziunii sociale în contextul politicilor naţionale şi sectoriale
Problematica măsurării fenomenului de excluziune socială în contextul politicilor naţionale şi sectoriale a fost discutată astăzi, 6 mai 2010, în cadrul seminarului privind tematica dată, organizat de Biroul Naţional de Statistică, ca continuitate la masa rotundă din 25 februarie curent cînd a fost lansat raportul „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova: aspecte metodologice şi analitice”.

06.05.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind elaborarea conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a recensămîntului general agricol din 2010
Data limită de depunere a ofertei de preţ 24.05.2010, ora 11:00
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind elaborarea conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a recensămîntului general agricol din 2010.

04.05.2010
Primul recensămînt general agricol va fi efectuat în noiembrie 2010
Despre aceasta s-a discutat astăzi în cadrul seminarului organizat de Biroul Naţional de Statistică cu şefii direcţiilor/secţiilor de statistică din raioane.

27.04.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare – 17 mai 2010 inclusiv.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

23.04.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea
Termenul de depunere a ofertelor - 29.04.2010, ora 10:00.
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea.

19.04.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea produselor petroliere
Termenul de depunere a ofertelor - 23.04.2010, ora 10:00.
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea produselor petroliere.

13.04.2010
Pentru prima dată a fost editată publicaţia "Infracţionalitatea în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică pentru prima dată a elaborat publicaţia tematică "Infracţionalitatea în Republica Moldova", ediţia 2010.Culegerea prezintă o sinteză a principalilor indicatori ce caracterizează performanţa sistemului de aplicare a legii din Republica Moldova pe parcursul anilor 2000-2008. Această ediţie este prima publicaţie tematică elaborată de Biroul Naţional de Statistică cu participarea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Procuraturii Generale şi a altor organe executive.

02.04.2010
Pagina web a Biroului Naţional de Statistică apreciată cu premiul de gradul II în cadrul concursului WebTop
Biroul Naţional de Statistică a fost decernat cu premiul de gradul II la concursul WebTop ediţia a VIII-a, înregistrînd pagina sa oficială statistica.gov.md la categoria “Administraţie publică”, la care au depus cereri de participare ministerele, departamentele, agenţiile, serviciile, birourile de stat.

30.03.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 01 aprilie 2010, ora 10.00

25.03.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău
Data limită de prezentare - 09 aprilie 2010 inclusiv.
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău a Biroului Naţional de Statistică.

23.03.2010
Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi, 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice "Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi", ediţia 2009. Publicaţia prezintă rezultatele activităţii întreprinderilor (inclusiv mici şi mijlocii) obţinute în urma prelucrării datelor Anchetei structurale în anul 2008, realizată prin metoda cercetărilor prin sondaj.

23.03.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul
Termenul de depunere a ofertelor - 29.03.2010, ora 10:30.
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul.

19.03.2010
Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2009 şi obiectivele principale pentru anul 2010
Astăzi, 19 martie 2010, la Biroul Naţional de Statistică a avut loc şedinţa Colegiului BNS. Tema principală de discuţie a fost axată pe activitatea BNS în anul 2009 şi priorităţile principale pentru anul 2010.

01.03.2010
Buletin informativ al Cercetărilor prin sondaj în gospodăriile populaţiei nr.3
Biroul Naţional de Statistică anunţă că a apărut nr.3 al Buletinului informativ al Cercetărilor prin sondaj în gospodăriile populaţiei. În numărul dat sînt publicate articole privind elaborarea Ghidului practic pentru operatorii de interviu, desfăşurarea seminarului "Formare de Formatori". De asemenea în buletin găsiţi interviul cu şeful Secţiei Cercetări prin Sondaj din cadrul BNS, dl Lilian Galer, privind rotaţia unităţilor primare de eşantionare şi interviul cu operatorul de interviu din or. Chişinău - Natalia Vizitiu.

25.02.2010
A apărut o ediţie nouă a publicaţiei în format electronic "Buletin statistic trimestrial, ianuarie-decembrie 2009"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia Buletinului statistic trimestrial, ianuarie-decembrie 2009. Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării.

25.02.2010
Masă rotundă privind lansarea raportului „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice”
Problematica măsurării fenomenului de excluziune socială în contextul politicilor de incluziune socială în Republica Moldova a fost subiectul discutat astăzi, 25 februarie 2010, la Biroul Naţional de Statistică în cadrul mesei rotunde privind lansarea raportului „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice”.

22.02.2010
Licitaţia publică Nr.215/10
Termenul de depunere a ofertelor - 03.03.2010, ora 09:30.
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea licitaţiei publice Nr.215/10. Obiectul achiziţiei: servicii de redactare literară, machetare, corectură, tipărirea ediţiilor şi rapoartelor statistice.

19.02.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante de specialist anchetator
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul privind ocuparea funcţiilor vacante de specialist anchetator (operator de interviu) în mun. Chişinău, sectoarele Centru şi Buiucani.

16.02.2010
A fost editat raportul statistic "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2009"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg elaborarea raportului statistic „Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2009”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în anul 2009.

15.02.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2009"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2009".

09.02.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul privind ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti.

09.02.2010
A apărut publicaţia "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2009"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2009". Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău în perioada ianuarie-decembrie 2009.

04.02.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea hîrtiei de ziar
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea hîrtiei de ziar.

03.02.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu, care se va desfăşura pe data de 04 februarie 2010, ora 10.00.

26.01.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 28 ianuarie 2010, ora 10.00.

31.12.2009
A apărut publicaţia "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei" ediţia 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia publicaţiei "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei" ediţia 2009. Publicaţia conţine informaţii privind principalele aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumul în gospodărie etc.

31.12.2009
A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2009". Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2001-2008.

24.12.2009
A apărut publicaţia statistică "Conturi Naţionale, 2008", ediţia 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice "Conturi Naţionale, 2008", ediţia 2009. Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2008 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993.

24.12.2009
Masa rotundă „Condiţiile de dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen”
Astăzi, 24 decembrie curent, la Biroul Naţional de Statistică a avut loc o masă rotundă privind aspectul de gen în cadrul antreprenoriatului din Republica Moldova, în special sub aspectul creării şi dezvoltării întreprinderilor.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
74076 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran