Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 20211

Biroului Național de Statistică (BNS) prezintă informația privind demografia întreprinderilor, care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS în anul 2021. Demografia întreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare şi de desființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprinderilor nou create, aceste date fiind relevante pentru analize economice.

În anul 2021 numărul întreprinderilor raportoare a constituit 52,5 mii întreprinderi, din care 38,3 mii întreprinderi active2 sau circa 72,9% din numărul total de întreprinderi raportoare (ved. Figura 1).

Datele graficului în format .xlsx

Pe parcursul anului 2021 au fost create 5,3 mii întreprinderi și lichidate 5,5 mii întreprinderi.

Rata de creare a întreprinderilor noi în perioada de referință, a constituit 14,0%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active în anul de referință.

Din numărul de întreprinderi noi create în anul 2020, în anul 2021 au fost active 47,7%. Totodată, din numărul de întreprinderi noi create în anul 2019, în anul 2021 au fost active 44,5%.

Numărul de întreprinderi active cu vârsta de 7 și mai mulți ani în 2021 a constituit 23,6 mii unități (ved. Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

Totodată, în perioada analizată rata de desființare a întreprinderilor a constituit 14,3%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul 2021.

Demografia întreprinderilor pe tipuri de activități economice. Partea preponderentă a întreprinderilor active în 2021 își desfășurau activitatea în domeniul comerțului, constituind 15,9 mii întreprinderi sau 41,6% din totalul întreprinderilor active. În industria prelucrătoare au activat 3,7 mii de întreprinderi sau 9,7% din totalul întreprinderilor active (ved. Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021 întreprinderile din domeniul de activitate producția și furnizarea de energie electrică și termica, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat cea mai mare rată de creare - 83,5%. În acelaș timp, întreprinderile din domeniul comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor au înregistrat cea mai mare rată de desființare - de 19,7% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Demografia întreprinderilor pe tipuri de activități economice în 2021

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active3, %

Rata de creare4, %

Rata de desființare5, %

Rata de supraviețuire 1 an6, %

Rata de supraviețuire 2 ani7, %

Total

38285

72,9

14,0

14,3

47,7

44,5

Industria extractiva

92

78,0

10,9

4,3

0,0

0,0

Industria prelucrătoare

3728

75,2

17,3

17,5

29,2

34,1

Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat

85

40,5

83,5

16,5

11,1

27,8

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

447

79,0

14,1

6,0

26,9

22,4

Construcții

2774

72,4

14,6

8,8

55,2

49,6

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

15923

75,5

12,3

19,7

50,9

46,7

Transport și depozitare

2622

77,9

13,8

11,3

55,6

59,8

Activități de cazare și de alimentație publica

1565

72,8

18,4

14,6

45,2

36,4

Informații și comunicații

2154

67,0

21,9

7,4

65,4

63,0

Activități financiare și de asigurări

778

69,8

9,3

8,4

37,6

13,3

Tranzacții imobiliare

2871

62,1

8,7

2,0

31,5

33,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

3897

72,4

14,0

11,3

54,7

46,7

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

1349

71,9

14,4

11,3

54,5

52,2

Demografia întreprinderilor pe forme de proprietate. În anul 2021 întreprinderile cu forma de proprietate privată constituiau 35,5 mii unități, sau 92,7% din totalul întreprinderilor active, cele cu forma de proprietate publică – 0,6 mii (1,5%), străină – 1,4 mii (3,8%), iar cu proprietatea întreprinderilor mixte – 0,8 mii (2,0 %) (ved. Tabelul 2). 

Tabelul 2. Demografia întreprinderilor pe forme de proprietate în 2021

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Rata de supraviețuire 1 an, %

Rata de supraviețuire 2 ani,%

Total

38285

72,9

14,0

14,3

47,7

44,3

Proprietatea publică

583

85,6

1,7

5,5

42,9

36,4

Proprietatea privată

35481

73,8

14,2

13,7

48,2

46,4

Proprietatea mixtă (publică şi privată) fără participare străină

28

82,4

3,6

25,0

 

 

Proprietatea străină

1441

59,8

16,5

26,5

36,7

27,9

Proprietatea întreprinderilor mixte

752

58,3

8,6

25,8

53,7

28,1

Datele tabelului în format .xlsx

Demografia întreprinderilor în profil teritorial8. În profil teritorial întreprinderile active au fost repartizate după cum urmează: municipiul Chișinău – 24,0 mii (sau 62,6% din numărul total al întreprinderilor active), regiunea de dezvoltare Centru 6,1 mii (15,9%), Nord – 5,0 mii (13,0%), Sud – 2,0 mii (5,4%), și UTA Găgăuzia – 1,2 mii (3,1%) (ved. Tabelul 3).

Tabelul 3. Demografia întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare în 2021

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Rata de supraviețuire 1 an, %

Rata de supraviețuire 2 ani,%

Total

38285

72,9

14,0

14,3

47,7

44,5

din care:

      

Mun. Chișinău

23950

69,5

12,2

12,7

54,8

49,7

Nord

4985

82,2

15,8

12,7

33,9

33,4

Centru

6098

76,2

16,3

17,6

46,6

42,0

Sud

2049

81,2

20,0

21,1

31,2

30,8

UTA Gagauzia

1203

84,4

18,5

24,0

41,0

38,7

Datele tabelului în format .xlsx

Pe parcursul anului 2021 în municipiul Chișinău au fost create 2,9 mii întreprinderi noi, în regiunea de dezvoltare Centru – 1,0 mii, Nord – 0,8 mii, Sud – 0,4 mii și în UTA Găgăuzia – 0,2 mii.

Totodată, pe parcursul anului de referință, în municipiul Chișinău au fost desființate 3,0 mii întreprinderi, în regiunea de dezvoltare Centru – 1,1 mii, Nord – 0,6 mii, Sud – 0,4 mii și în UTA Găgăuzia – 0,3 mii.

Note:

1 Informația include întreprinderile cu genul principal de activitate din industrie, construcții, servicii de piață (secțiunile de la B până la N din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei-2). Nu sunt incluse întreprinderile din stânga Nistrului şi municipiul Bender.
2 Întreprinderea activă este întreprinderea care a înregistrat cifră de afaceri și/sau a raportat unu sau mai mulți salariați pe parcursul perioadei de referinţă.
3 Rata întreprinderilor active reprezintă numărul de întreprinderi active raportat la numărul de întreprinderi raportoare (care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS), în anul de referință.
4 Rata de creare reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință
5 Rata de desființare reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință
6 Rata de supraviețuire 1 an reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2020 și care sunt active în anul de referință (2021), raportat la numărul de întreprinderi nou create în anul 2020.
7 Rata de supraviețuire 2 ani reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2019 și care sunt active în anul de referință (2021), raportat la numărul întreprinderi nou create în anul 2019.
8 Informația este elaborată după sediul central al întreprinderii mamă.

Informații relevante:

Referințe utile privind Demografia întreprinderilor în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

2020 2021 cifre date demografia întreprinderilor întreprinderi active întreprinderi create întreprinderi lichidate întreprinderi private întreprinderi raportoare moldova numărul întreprinderilor rata de creare rata de desfiinșare rata de supravețuire rata întreprinderilor active statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER