RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei în ianuarie-august 2021
Activitatea industriei în ianuarie-august 2021
20.10.2021
Versiune tipar

Activitatea industriei în ianuarie-august 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna august 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna august 2020 față de luna august 2019 cu 7,9%. Majorarea producției în august 2021 față de luna august 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+2,3%), în industria prelucrătoare (+7,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,7%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,1%, 6,2% și 0,3% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna august 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 9,0% față de luna august a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+0,4%), în industria prelucrătoare (+9,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+7,6%).

Industria_august_2021_1_1.PNG

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în august 2011 – august 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-august 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 12,8%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-august 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,6%. Majorarea producției în ianuarie-august 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+8,2%), în industria prelucrătoare (+11,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+21,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-august 2021, comparativ cu ianuarie-august 2020, s-a majorat cu 10,1%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+7,1%), în industria prelucrătoare (+9,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,3%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

August 2021 față de august 2020

Ianuarie-august 2021 față de ianuarie-august 2020

TOTAL

B

106,6

112,8

S

109,0

110,1

Industria extractivă

B

102,3

108,2

S

100,4

107,1

Industria prelucrătoare

B

107,1

111,4

S

109,2

109,3

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

103,7

121,4

S

107,6

114,3

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna august 2021, comparativ cu lună august 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 16,0% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 3,3%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 49,5% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 36,4% (+0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 25,5% (+1,7%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 23,0% (+0,8%); fabricarea altor produse alimentare – cu 13,4% (+0,2%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 12,8% (+0,5%), fabricarea produselor lactate – cu 6,5% (+0,3%).

În același timp s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale cu 70,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – 30,7% (-0,1%).

În luna august 2021 s-au înregistrat creșteri față de august 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice cu 54,2% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu  0,4%); fabricarea de mobilă – cu 53,4% (+2,3%); alte activități industriale n.c.a.4 – 44,8% (+0,3%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 34,8% (+1,6%); industria metalurgică – cu 30,7% (+0,1%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 24,1% (+0,4%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 23,2% (+0,2%); fabricarea băuturilor – cu 15,8% (+1,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 10,9% (+0,5%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 6,9% (+0,7%), etc.

Totodată, în luna august 2021 față de august 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor cu 53,4% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 2,7%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 41,8% (-0,3%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 41,4% (-0,4%); fabricarea produselor textile – cu 19,5% (-0,8%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 18,4% (-0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 11,4% (-0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 11,3% (-0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 8,9% (-0,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 3,3% (-0,3%), etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în
august 2021, % (serie brută)

 

August 2021 față de:

August 2021 față de
august 2020: gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, %

iulie 2021

august 2020

august 2019

INDUSTRIE – TOTAL

87,3

106,6

98,2

+6,6

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

105,1

102,3

144,4

+0,1

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

85,8

107,1

96,4

+6,2

Industria alimentara

114,3

116,0

95,2

+3,3

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

110,3

125,5

106,4

+1,7

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

109,4

136,4

129,5

+0,2

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

141,5

123,0

76,4

+0,8

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

250,0

29,7

de 15,3 ori

-0,4

Fabricarea produselor lactate

96,2

106,5

100,4

+0,3

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

96,1

149,5

132,0

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

110,1

112,8

100,0

+0,5

Fabricarea altor produse alimentare

209,9

113,4

57,0

+0,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

76,7

69,3

99,2

-0,1

Fabricarea băuturilor

65,2

115,8

93,3

+1,2

Fabricarea produselor textile

69,4

80,5

83,8

-0,8

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

85,6

96,7

126,3

-0,3

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

61,7

88,6

100,7

-0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

100,3

123,2

119,5

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

98,4

124,1

117,6

+0,4

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

89,8

58,2

54,3

-0,3

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

132,7

91,1

107,9

-0,6

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

77,6

154,2

82,8

+0,4

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

101,9

134,8

108,1

+1,6

Producția altor produse din minerale nemetalifere

98,5

106,9

114,8

+0,7

Industria metalurgică

102,6

130,7

116,3

+0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

80,4

110,9

119,1

+0,5

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

92,0

58,6

34,9

-0,4

Fabricarea echipamentelor electrice

53,2

88,7

47,9

-0,3

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

48,9

81,6

38,6

-0,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

59,6

46,6

25,3

-2,7

Fabricarea de mobilă

58,7

153,4

167,4

+2,3

Alte activități industriale n.c.a.

105,1

144,8

157,1

+0,3

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

57,3

102,1

134,4

+0,0

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

98,7

103,7

105,3

+0,3

Datele tabelului în format .xls

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46678 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran