Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
19.04.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Martie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.04.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Martie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.04.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Februarie 2024 Industrie BNS
22.04.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Februarie 2024 Industrie BNS
22.04.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Februarie 2024 Industrie BNS
22.04.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Februarie 2024 Industrie BNS
26.04.202414:00Tabele Excel Accidentele de muncă, condițiile de muncă Anul 2023 Accidentele de muncă BNS
10.05.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Aprilie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
15.05.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-martie 2024 Comerţ exterior BNS
15.05.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Martie 2024 Comerţ exterior BNS
15.05.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Aprilie 2024 Turism BNS
20.05.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Martie 2024 Industrie BNS
20.05.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Martie 2024 Industrie BNS
20.05.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Martie 2024 Industrie BNS
20.05.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Martie 2024 Industrie BNS
20.05.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform NCM (2 tabele) Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
20.05.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre și principalele țări-partenere (2 tabele) Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
20.05.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform CSCI (2 tabele) Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
21.05.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Aprilie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
21.05.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Aprilie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.05.202414:00Tabele Excel Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor din RM (16 tabele) Ianuarie-martie 2024 Turism BNS
24.05.202414:00Tabele Excel Transportul de mărfuri și pasageri realizat cu transportul rutier, în profil teritorial și pe forme de proprietate (buletin cu 10 tabele) Ianuarie-martie 2024 Infrastructura și mijloacele de transport BNS
24.05.202414:00Tabele Excel Indicii volumului fizic la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
24.05.202414:00Tabele Excel Indicii valorii unitare la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
24.05.202414:00Tabele Excel Indicii valorici la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
24.05.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe mărfuri (la nivel de 4 cifre a NCM) și țări de destinație / origine a acestora (2 tabele) Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
30.05.202414:00Tabele Excel Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024 Investiţii în active BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Ianuarie-martie 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Transportul rutier și lungimea drumurilor private (buletin cu 17 tabele) Anul 2023 Infrastructura și mijloacele de transport BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Numărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024 Turism BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Numărul populației cu reședină obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul intâi (sat/comună, oraș/municipiu), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024 Populația BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Distribuirea gazelor prin rețea (6 tabele) Anul 2023 Energetica BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Numărul populației cu reședină obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024 Populația BNS
11.06.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Mai 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
14.06.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
14.06.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
14.06.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Mai 2024 Turism BNS
17.06.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB Trimestrul I 2024 Conturi naţionale BNS
17.06.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB, date semidefinitive Anul 2023 Conturi naţionale BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Aprilie 2024 Industrie BNS
21.06.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Mai 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
21.06.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Mai 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
21.06.202414:00Tabele Excel Formarea profesională a salariaților (15 tabele) Anul 2023 Formarea profesională continuă BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Comerțul exterior al Republicii Moldova, structurat pe grupe de țări Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Exporturile Republicii Moldova, structurate pe țări și grupe de țări Anul 2023 Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Tabele Excel Importurile Republicii Moldova, structurate pe țări și grupe de țări Anul 2023 Comerţ exterior BNS