RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.01.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
29.05.2020
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia copiilor în anul 2019. La 1 ianuarie 2020, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 583,2 mii, sau aproape fiecare a cincea persoană era în vârstă de până la 18 ani. Ponderea copiilor de 0-17 ani în numărul total al populației cu reședință obișnuită, la începutul anului 2020, a constituit 22,2%.

29.05.2020
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7633,9 lei, fiind în creștere de 10,3% față de trimestrul I 2019 și în scădere cu 2,3% față de trimestrul IV 2019.

29.05.2020
Lucrări de construcţii executate în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2019 au fost executate lucrări de construcții în valoare de 13,4 miliarde lei, în creștere cu 12,8% față de nivelul înregistrat în anul 2018.

28.05.2020
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că valoarea investiţiilor în active imobilizate realizate în ianuarie-martie 2020 a constituit 3,2 miliarde lei, în scădere cu 1,5% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2019.

26.05.2020
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2020 au fost date în exploatare 1011 locuințe cu suprafața totală de 93,4 mii m², în scădere cu 10,5% față de perioada similară a anului 2019.

25.05.2020
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 primele brute subscrise au constituit 339,5 mil. lei, fiind în descreştere cu 1,1% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

25.05.2020
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează, că anual sunt efectuate lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor publice de alimentare cu apă. În anul 2019, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu 0,4 mii km alcătuind 14,7 mii km. Comparativ cu anul 2016, lungimea totală a rețelelor publice de distribuţie a apei s-a majorat cu 10,5%.

22.05.2020
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în luna martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creștere cu 3,2% faţă de luna precedentă şi o scădere de 2,0%, comparativ cu luna martie 2019.

22.05.2020
Lucrări de construcţii executate în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020, volumul lucrărilor de construcții executate de entităţile cu genul principal de activitate „Construcții” a constituit 1,5 miliarde lei, în creştere cu 8,0% față de perioada similară a anului 2019.

20.05.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,5%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

20.05.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna aprilie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,7%, față de aprilie 2019 – cu 2,6% și față de decembrie 2019 – cu 1,3%.

20.05.2020
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 27,4 mii de turiști și excursioniști, cu 28,3% mai puțin decât în ianuarie-martie 2019. Micșorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de diminuarea numărului de participanţi la turismul receptor, turismul emiţător și turismul intern.

20.05.2020
Distribuția persoanelor vârstnice în profil teritorial
Conform Organizației Mondiale a Sănătății persoanele cu afecțiuni medicale preexistente și, îndeosebi, persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului infectării cu noul tip de coronavirus sau dezvoltării unei evoluții mai grave a bolii, mai des decât celelalte persoane.

18.05.2020
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2020
Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 38,8 mii de turiști, din care 20,3 mii de turiști rezidenți și 18,5 mii de turiști nerezidenți.

15.05.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna martie 2020, cu transportul public, au fost transportați 4,6 milioane pasageri, cu 49,6% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați se observă atât în transportul feroviar cât și cel rutier.

15.05.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 exporturile de mărfuri au totalizat 675,0 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 7,9%, iar importurile de mărfuri au constituit 1365,8 milioane dolari SUA, volum superior celui înregistrat în ianuarie-martie 2019 cu 0,1%.

15.05.2020
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că numărul decedaților, în anul 2019, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 36 416 persoane, cu 891 persoane mai puțin comparativ cu anul precedent.

14.05.2020
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2020
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2020 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 26 730 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 1,9%.

14.05.2020
Activitatea companiilor de leasing în anul 2019
În anul 2019 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,8 miliarde lei sau cu 229,2 mil. lei mai mult decât în anul 2018. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,6 miliarde lei, din care pentru autoturisme au constituit 1,1 miliarde lei.

11.05.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2020 inflaţia anuală a constituit 5,25%, inclusiv la: produse alimentare – 9,96%, mărfuri nealimentare - 1,48% și servicii prestate populaţiei – 3,51%. Totodată, indicele preţurilor de consum în aprilie 2020 faţă de martie 2020 a constituit 100,17%.

07.05.2020
Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 2019.

06.05.2020
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2020 faţă de perioada respectivă a anului 2019 a constituit 108,8%.

04.05.2020
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019
Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2019, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 42 școli doctorale, organizate în 18 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

04.05.2020
Contravenţii constatate în anul 2019
În anul 2019, au fost constatate 370,1 mii contravenţii, ceea ce este cu 56,2 mii contravenții mai puțin, comparativ cu anul precedent. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale. În 5,6 mii cazuri au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă, dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii, iar în 12,4 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive.

29.05.2019
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 21,8% faţă de luna precedentă şi de 24,5%, comparativ cu luna martie 2018. În ianuarie-martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 17,3% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

29.05.2019
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează ca la 1 ianuarie 2019, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 669,6 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vârstă de până la 18 ani. Rata natalităţii a constituit 9,2 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale este mai înalt decât în localităţile urbane.

28.05.2019
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că valoarea investiţiilor1 în active imobilizate realizate în ianuarie-martie 2019 a constituit 3257,5 mil. lei, în creştere cu 25,1% faţă de perioada similară a anului 2018.

27.05.2019
Activitatea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 6 unități comparativ cu anul precedent. Astfel, pe teritoriul ţării în anul 2018 au fost amplasate 1220 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1168 sisteme sau 95,7%, totodată au fost reconstruite 11 apeducte, din care 10 în localitățile rurale.

24.05.2019
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 au fost date în exploatare 1212 locuințe cu suprafaţa totală de 104,4 mii m², ceea ce constituie cu 14,5% mai mult față de ianuarie-martie 2018.

22.05.2019
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a constituit 1364,1 mil. lei. Comparativ cu ianuarie-martie 2018 acest indicator a crescut cu 15,2%.

21.05.2019
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 primele brute subscrise au constituit 343,4 mil. lei, fiind în creştere cu 3,4% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 206,8 mil. lei, depășind cu 71,1% achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2018.

20.05.2019
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2019
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2019 preţurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,6%, față de aprilie 2018 – cu 1,4% și față de decembrie 2018 – cu 1,2%.

20.05.2019
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2019 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 38,3 mii de turiști și excursioniști, cu 7,3% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2018. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanți la turismul intern și turismul receptor. Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul emițător.

20.05.2019
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2019, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 0,9%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă și în industria prelucrătoare. În același timp, la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat producția industrială a scăzut cu 17,3%.

17.05.2019
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2019 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 55,3 mii de turiști, din care 31,0 mii de turiști nerezidenți și 24,3 mii de turiști rezidenți. Comparativ cu ianuarie-martie 2018, s-a majorat numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective, pe seama creşterii acestuia la tabere de vacanță pentru elevi, structuri de odihnă, pensiuni turistice şi agroturistice, hoteluri și moteluri. Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați în cămine pentru vizitatori.

16.05.2019
Activitatea companiilor de leasing în anul 2018
În anul 2018 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1583,4 mil. lei sau cu 156,8 mil. lei mai mult decât în anul 2017. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1516,7 mil. lei, din care pentru autoturisme au constituit 1310,3 mil. lei.

15.05.2019
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 733,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 8,1% iar importurile de mărfuri au constituit 1365,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,9%.

15.05.2019
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2019, cu transportul public, au fost transportați 25,3 mil. pasageri, cu 3,1% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 1195,4 mil. pasageri-km, cu 4,4% mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2018.

14.05.2019
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2018
Biroul Național de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2018 a fost de 37200 persoane, cu 432 persoane mai mult comparativ cu anul precedent.

14.05.2019
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 26221 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 5,5%.

 
Pagina
1234567
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42704 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran