RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
19.05.2022
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2022
Biroul Național de Statistică relatează că în luna aprilie 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 5,2%, față de aprilie 2021 – cu 25,3% și față de decembrie 2021 – cu 12,8%.

19.05.2022
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 37,5 mii de turiști și excursioniști sau cu 29,6% mai mult față de ianuarie-martie 2021.

18.05.2022
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul născuților-vii3 a fost de 29230 persoane, fiind în descreștere cu 1604 copii față de anul 2020. Din numărul copiilor născuți-vii, 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 106 băieți la 100 fete.

18.05.2022
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 13,4% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 2,3% comparativ cu luna martie 2021.

17.05.2022
Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 2021.

17.05.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie și în ianuarie-martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au avut o valoare de 395,8 milioane dolari SUA, cu 17,6% mai mult, în raport cu luna februarie 2022 și cu 52,7% mai mult, comparativ cu luna martie 2021. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au constituit 747,3 milioane dolari SUA, cu 11,7% mai mult, față de luna februarie 2021 și cu 18,6% mai mult, comparativ cu luna martie 2021.

13.05.2022
Activitatea companiilor de leasing în anul 2021
În anul 2021 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,7 miliarde lei sau cu 302,4 milioane lei (cu 22%) mai mult față de anul 2020. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,6 miliarde lei.

11.05.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 27,07%, inclusiv la produse alimentare cu 30,17%, mărfuri nealimentare cu 19,13% și servicii prestate populaţiei cu 34,40%.

05.05.2022
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021
Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2021 studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 26 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

05.05.2022
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a constituit 108,4%.

31.05.2021
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2020
La 1 ianuarie 2021, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 559,7 mii sau aproape fiecare a cincea persoană era în vârstă de până la 18 ani. Ponderea copiilor de 0-17 ani în numărul total al populației cu reședință obișnuită la începutul anului 2021 a constituit 21,6%.

31.05.2021
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2021
Biroul Național de Statistică informează că câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare în trimestrul I 2021 a constituit 8468,6 lei, fiind în creștere cu 10,9% față de trimestrul I 2020 și în scădere cu 4,4% față de trimestrul IV 2020.

28.05.2021
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2021 entitățile din sectorul real cu 5 salariați și mai mult și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 3,8 miliarde lei sau cu 14,8% mai mult faţă de ianuarie-martie 2020.

25.05.2021
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2021 au fost date în exploatare 1836 locuințe, cu 825 locuinţe mai mult faţă de ianuarie-martie 2020. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în ianuarie-martie 2021 a constituit 141,0 mii m², sau cu 50,9% mai mult față de ianuarie-martie 2020.

25.05.2021
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2021
Biroul Național de Statistică informează că în perioada ianuarie-martie 2021 primele brute subscrise au constituit 389,8 mil. lei, fiind în creştere cu 14,8% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

25.05.2021
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2020
În anul 2020 lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu circa 500 km de rețele noi construite sau cu 3,4% și a constituit 15,4 mii km. Comparativ cu anul 2016, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a majorat cu 15,8%. De asemenea, au fost reconstruite 49,9 km de apeducte și rețele publice de distribuție a apei.

21.05.2021
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2021
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna aprilie 2021 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,6%, față de aprilie 2020 – cu 7,0% și față de decembrie 2020 – cu 4,5%.

21.05.2021
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2021 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 29,0 mii de turiști și excursioniști sau cu 5,6% mai mult față de perioada similară a anului 2020, creșterea fiind cauzată de majorarea numărului de participanţi la turismul intern cu 5998 persoane. Totodată, s-a redus numărul participanților la turismul receptor și turismul emițător.

20.05.2021
Activitatea industriei în ianuarie-martie 2021
Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2021, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 17,1%. Majorarea producției a fost cauzată de creșteri în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,6%, 8,0% și 8,5%.

20.05.2021
Lucrări de construcţii executate în ianuarie-martie 2021
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2021 au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 2,1 miliarde lei sau cu 8,0% mai mult față de ianuarie-martie 2020.

20.05.2021
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2021
Biroul Național de Statistică informează, că în luna martie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 11,2% faţă de luna precedentă şi cu 14,1%, comparativ cu luna martie 2020. În ianuarie-martie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 6,6% faţă de ianuarie-martie 2020.

19.05.2021
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2021
Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2021 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 22,1 mii de turiști, sau cu 43,0% mai puțin față de ianuarie-martie 2020. Din numărul total de turiști, 14,8 mii au constituit turiștii rezidenți și 7,3 mii - turiștii nerezidenți.

17.05.2021
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 712,7 milioane dolari SUA, valoarea acestora fiind mai mare cu 5,6%, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 iar importurile de mărfuri au însumat 1551,1 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 13,6%.

17.05.2021
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna martie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 milioane pasageri, cu 16,0% mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2020. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian şi feroviar, și a crescut la transportul fluvial şi rutier.

14.05.2021
Activitatea companiilor de leasing în anul 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2020 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,4 miliarde lei sau cu 412,3 milioane lei (cu 23%) mai puțin față de anul 2019. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,3 miliarde lei (sau 93% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 0,9 miliarde lei.

11.05.2021
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna aprilie 2021 comparativ cu luna aprilie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 2,83%, inclusiv la produse alimentare cu 5,08% și la mărfuri nealimentare cu 3,80%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 1,58%

06.05.2021
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie–martie 2021 faţă de perioada respectivă a anului 2020 a constituit 126,9%.

06.05.2021
Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2020
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 2020.

05.05.2021
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020
Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2020, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 39 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

29.05.2020
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia copiilor în anul 2019. La 1 ianuarie 2020, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 583,2 mii, sau aproape fiecare a cincea persoană era în vârstă de până la 18 ani. Ponderea copiilor de 0-17 ani în numărul total al populației cu reședință obișnuită, la începutul anului 2020, a constituit 22,2%.

29.05.2020
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7633,9 lei, fiind în creștere de 10,3% față de trimestrul I 2019 și în scădere cu 2,3% față de trimestrul IV 2019.

29.05.2020
Lucrări de construcţii executate în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2019 au fost executate lucrări de construcții în valoare de 13,4 miliarde lei, în creștere cu 12,8% față de nivelul înregistrat în anul 2018.

28.05.2020
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că valoarea investiţiilor în active imobilizate realizate în ianuarie-martie 2020 a constituit 3,2 miliarde lei, în scădere cu 1,5% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2019.

26.05.2020
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2020 au fost date în exploatare 1011 locuințe cu suprafața totală de 93,4 mii m², în scădere cu 10,5% față de perioada similară a anului 2019.

25.05.2020
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 primele brute subscrise au constituit 339,5 mil. lei, fiind în descreştere cu 1,1% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

25.05.2020
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează, că anual sunt efectuate lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor publice de alimentare cu apă. În anul 2019, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu 0,4 mii km alcătuind 14,7 mii km. Comparativ cu anul 2016, lungimea totală a rețelelor publice de distribuţie a apei s-a majorat cu 10,5%.

22.05.2020
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în luna martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creștere cu 3,2% faţă de luna precedentă şi o scădere de 2,0%, comparativ cu luna martie 2019.

22.05.2020
Lucrări de construcţii executate în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020, volumul lucrărilor de construcții executate de entităţile cu genul principal de activitate „Construcții” a constituit 1,5 miliarde lei, în creştere cu 8,0% față de perioada similară a anului 2019.

20.05.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,5%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

20.05.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna aprilie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,7%, față de aprilie 2019 – cu 2,6% și față de decembrie 2019 – cu 1,3%.

 
Pagina
1234567
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69685 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran