RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.01.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
26.10.2015
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III al anului 2015 a constituit 108,3% faţă de perioada respectivă a anului 2014.

26.10.2015
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-septembrie 2015 a marcat 88,2% faţă de perioada respectivă a anului 2014.

22.10.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1068,3 mii tone de mărfuri, cu 1,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 40,5% mai puţin în raport cu luna septembrie 2014. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2015 a totalizat 327,6 mil. tone-km, ce e cu 1,8 % mai mult faţă de luna august 2015 şi cu 23,1 % mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

21.10.2015
Câştigul salarial mediu în august 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna august 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4669,1 lei, înregistrând o creştere cu 9,2% faţă de luna august 2014.

20.10.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2015 preţurile producătorului în industrie s-au micşorat cu 0,3%2 faţă de august curent, în acelaşi timp au înregistrat creşteri cu cîte 7,2% faţă de decembrie 2014 şi faţă de septembrie 2014.

15.10.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-august 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1284,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 17,2%. În ianuarie-august 2015 importurile au totalizat 2624,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,0%.

13.10.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-august 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2014 a constituit 105,0%. În luna august 2015 faţă de august 2014 acest indice a marcat 93,9%.

09.10.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în septembrie 2015 faţă de august 2015 a constituit 101,2%, iar faţă de septembrie 2014 – 112,6%.

05.10.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-august 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna august 2015 s-au cifrat la 127,2 mil. dolari SUA, cu 22,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 27,8% - comparativ cu luna august 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2015 au însumat 298,6 mil. dolari SUA, cu 12,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 27,7% - comparativ cu luna august 2014.

02.10.2015
Activitatea de voluntariat în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică informează, că implicarea populaţiei în activităţile voluntare este un fenomen răspândit în Republica Moldova. Conform datelor rezultate din cercetare, în aprilie curent 1264,5 mii persoane, sau 42 la sută din totalul populaţiei de 15 ani şi peste, au ajutat persoane din alte familii sau au lucrat fără plată în folosul comunităţii. În totalul voluntarilor 57 la sută o constituie femeile şi 62 la sută - persoanele din mediul rural.

28.09.2015
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în Republica Moldova la începutul anului 2015 locuiau 576,6 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ce constituie 16 la sută din numărul total al populaţiei stabile. Circa 58,4% din numărul total al vîrstnicilor locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 13,4% sunt persoanele care au depăşit vîrsta de 80 ani.

22.09.2015
Câştigul salarial mediu în iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna iulie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4882,6 lei, înregistrând o creştere cu 12,8% faţă de luna iulie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2015 faţă de luna iulie 2014 a fost de 103,9%.

21.09.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1050,2 mii tone de mărfuri, cu 5,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 21,1% - în raport cu luna august 2014. Parcursul mărfurilor în luna august 2015 a totalizat 322,0 mil. tone-km, ce e cu 1,1 % mai puţin faţă de luna iulie 2015 şi cu 11,9 % - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

18.09.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2015 preţurile producătorului în industrie au crescut cu 2,4% faţă de iulie curent, cu 7,5% − faţă de decembrie 2014 şi cu 7,4% − faţă de august 2014.

16.09.2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1997,1 lei, fiind în creştere cu 13,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2015 au constituit în medie pe o persoană 2075,6 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 14,8%.

16.09.2015
Minimul de existenţă în semestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2015 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1724,9 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2014 cu 3,4%.

15.09.2015
Produsul intern brut în trimestrul II şi semestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,5% faţă de trimestrul II 2014 pe seria brută şi cu 2,9% pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul I 2015 Produsul intern brut a crescut cu 0,2%, pe seria ajustată sezonier.

14.09.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015, notă informativă
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iulie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1157,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 15,9%. În ianuarie-iulie 2015 importurile de mărfuri au totalizat 2325,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,3%.

10.09.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2014 a constituit 106,7%. În luna iulie 2015 faţă de iulie 2014 acest indice a marcat 110,5%.

10.09.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în august 2015 faţă de iulie 2015 a constituit 102,9%, iar faţă de august 2014 – 112,2%.

07.09.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2015 s-au cifrat la 164,9 mil. dolari SUA, cu 8,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 19,3% - comparativ cu luna iulie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2015 au însumat 340,9 mil. dolari SUA, cu 3,0% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 23,7% - comparativ cu luna iulie 2014.

03.09.2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul II 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1339,2 mii persoane, fiind aproximativ, la nivelul anului 2014 (+ 0,8%). Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a scăzut de la 96,4% la 95,9%, iar ponderea şomerilor s-a majorat de la 3,7% la 4,1%.

26.08.2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică prezintă date precizate privind investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2014.

26.08.2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 6371,7 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 2,5% (în preţuri comparabile).

25.08.2015
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2015 au fost date în folosinţă 2551 apartamente noi cu suprafaţa totală de 235,3 mii m², ceea ce a constituit 162,9% faţă de ianuarie-iunie 2014.

24.08.2015
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2015 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 2632,5 mil. lei şi a constituit 97,4% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2014.

21.08.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1092,7 mii tone de mărfuri, cu 7,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,1% mai puţin în raport cu luna iulie 2014.

21.08.2015
Câştigul salarial mediu în iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4732,7 lei, înregistrând o creştere cu 12,6% faţă de luna iunie 2014.

20.08.2015
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în semestrul I 2015
În semestrul I 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 4,5 % (în preţuri comparabile), faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014.

18.08.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2015 preţurile producătorului în industrie au crescut cu 0,5% faţă de iunie curent, cu 5,0% − faţă de decembrie 2014 şi cu 3,8% − faţă de iulie 2014.

18.08.2015
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2015 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 95,4 mii de turişti şi excursionişti, cu 1,3% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2014.

14.08.2015
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 113,7 mii de turişti, din care 72,4 mii de turişti moldoveni (63,7% din total) şi 41,3 mii de turişti străini (36,3%).

12.08.2015
Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova şi plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2015 numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat au fost de 1071,2 mii, în creştere cu 13,6% faţă de perioada similară din anul 2014. Plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat, în ianuarie-iunie 2015 au fost de 2575,9 mii, cu 14,8% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2014.

12.08.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 992,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 15,3%. În ianuarie-iunie 2015 importurile au totalizat 1984,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,1%.

11.08.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iunie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2014 a constituit 105,9%. În luna iunie 2015 faţă de iunie 2014 acest indice a marcat 107,4%.

10.08.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în iulie 2015 faţă de iunie 2015 a constituit 99,5%, iar faţă de iulie 2014 – 108,6%.

05.08.2015
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-iunie 2015 s-au majorat cu 0,4% faţă de perioada corespunzătoare a anului 2014.

05.08.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2015 s-au cifrat la 180,6 mil. dolari SUA, cu 4,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,1% mai puţin comparativ cu luna iunie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2015 au însumat 351,3 mil. dolari SUA, cu 7,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,3% mai puţin comparativ cu luna iunie 2014.

31.07.2015
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-iunie 2015, s-au eliberat 2143 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 6,3% faţă de ianuarie-iunie 2014.

27.07.2015
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2015 a constituit 107,9% faţă de perioada respectivă a anului 2014.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47945 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran