RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.02.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie noiembrie / decembrie
02.10.2015
Activitatea de voluntariat în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică informează, că implicarea populaţiei în activităţile voluntare este un fenomen răspândit în Republica Moldova. Conform datelor rezultate din cercetare, în aprilie curent 1264,5 mii persoane, sau 42 la sută din totalul populaţiei de 15 ani şi peste, au ajutat persoane din alte familii sau au lucrat fără plată în folosul comunităţii. În totalul voluntarilor 57 la sută o constituie femeile şi 62 la sută - persoanele din mediul rural.

27.10.2014
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2014, conform estimărilor, a crescut cu 8,6% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 12,4% şi a producţiei animaliere - cu 2,5%.

24.10.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III al anului 2014 a constituit 108,2% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

22.10.2014
Câştigul salarial mediu în august 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4276,9 lei, înregistrând o creştere cu 11,6 % faţă de luna august 2013.

21.10.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1771,5 mii tone de mărfuri, cu 36,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 17,7% - comparativ cu luna septembrie 2013. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2014 a totalizat 418,2 mil. tone-km, cu 15,0% mai mult în raport cu luna august 2014 şi cu 3,1% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

17.10.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 0,2% faţă de august curent, totodată înregistrînd creşteri cu 3,9% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,3% − faţă de septembrie 2013.

15.10.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-august 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2013 a constituit 104,3%. În luna august 2014 faţă de august 2013 acest indice a marcat 103,9%.

13.10.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna august 2014 s-au cifrat la 176,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai putin faţă de luna precedentă şi cu 13,1% - comparativ cu luna august 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2014 au însumat 412,9 mil. dolari SUA, cu 7,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 7,1% - comparativ cu luna august 2013.

10.10.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie 2014 faţă de august 2014 a constituit 100,8%, iar faţă de septembrie 2013 – 104,8%.

25.10.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2013, conform estimărilor, a crescut cu 30,2% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea considerabilă a producţiei vegetale cu 52,3%, producţia animalieră rămînînd la nivelul anului precedent.

25.10.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III al anului 2013 a constituit 107,8% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.10.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1489,0 mii tone de mărfuri, cu 6,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 32,2% mai mult comparativ cu luna septembrie 2012. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2013 a totalizat 429,1 mil. tone-km, cu 4,6% mai mult în raport cu luna august 2013 şi cu 19,8% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

22.10.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,5% faţă de august curent, cu 2,5% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de septembrie 2012.

21.10.2013
Câştigul salarial mediu în august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3832,4 lei, în creştere cu 9,4% faţă de luna august 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2013 faţă de luna august 2012 a fost de 105,5%.

16.10.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-august 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2012 a constituit 106,3%. În luna august 2013 faţă de august 2012 acest indice a marcat 105,4%.

11.10.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2013 s-au cifrat la 199,9 mil. dolari SUA, cu 1,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 27,7% mai mult comparativ cu luna august 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2013 au însumat 444,4 mil. dolari SUA, cu 6,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 9,3% mai mult comparativ cu luna august 2012.

10.10.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2013 faţă de august 2013 a constituit 101,1%, iar faţă de septembrie 2012 – 103,9%.

25.10.2012
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III anul 2012 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 11,3%.

22.10.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1028,1 mii tone de mărfuri, cu 12,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 15,9% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2011. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2012 a totalizat 332,1 mil. tone-km, cu 12,2% mai mare în raport cu luna august 2012 şi cu 5,7% mai mic faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

19.10.2012
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-septembrie 2012 a marcat 78,4% faţă de perioada respectivă a anului 2011. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 33,1%, producţia animalieră marcînd o descreştere moderată - cu 0,3%.

18.10.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna august curent cu 0,4%, faţă de decembrie 2011 – cu 4,1% şi faţă de septembrie 2011 – cu 5,3%.

17.10.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-august 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2011 a constituit 99,6%. În luna august 2012 faţă de august 2011 acest indice a marcat 94,6%.

15.10.2012
Câştigul salarial mediu în august 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3503,6 lei, înregistrând o creştere cu 10,4% faţă de luna august 2011.

10.10.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna august 2012 s-au cifrat la 156,6 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 15,8% - comparativ cu luna august 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2012 au însumat 406,6 mil. dolari SUA, cu 2,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,3% - comparativ cu luna august 2011.

09.10.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în septembrie 2012 faţă de august 2012 a constituit 100,9%, iar faţă de septembrie 2011 – 104,9%.

01.10.2012
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, la începutul anului 2012 în Republica Moldova locuiau 527,6 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (60,4%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 13,9% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

21.10.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1138,4 mii tone de mărfuri, cu 11,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,7% - comparativ cu luna septembrie 2010. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2011 a totalizat 341,7 mil. tone-km, cu 3,8% mai mare în raport cu luna august 2011 şi cu 4,6% mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul 2010.

19.10.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III anul 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 8,7%.

18.10.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie 2011 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de august curent cu 0,1%, în special din cauza descreşterii preţurilor la producţia livrată pe piaţa externă (cu 1,1%). În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,9%, iar faţă de septembrie 2010 – cu 7,9%.

17.10.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-august 2011 faţă de ianuarie-august 2010 a marcat o creştere de 10,0%. În luna august curent în raport cu august 2010 volumul producţiei industriale a sporit cu 19,4%.

17.10.2011
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2011, conform estimărilor, a crescut cu 3,7% faţă de perioada respectivă a anului 2010. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 4,4% şi a producţiei animaliere – cu 2,3%.

11.10.2011
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că recolta medie a culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe (cu excepţia porumbului) – total în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011 a constituit 25,3 chintale la hectar sau cu 18% mai mult în comparaţie cu anul 2010.

10.10.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie faţă de august 2011 a constituit 100,4%, iar faţă de septembrie 2010 – 108,8%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 5,2 la sută.

10.10.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2011 s-au cifrat la 186,0 mil. dolari SUA, cu 2,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,6% - comparativ cu luna august 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2011 au însumat 420,6 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 39,5% - comparativ cu luna august 2010.

07.10.2011
Câştigul salarial mediu în luna august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3174,8 lei, înregistrând o creştere cu 8,5% faţă de luna august 2010 şi cu 2,7% mai mic faţă de luna precedentă (iulie 2011).

22.10.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 984,3 mii tone de mărfuri, cu 24,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 21,4% – comparativ cu luna septembrie 2009. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2010 a totalizat 315,7 mil. tone-km, cu 16,4% mai mult în raport cu luna august 2010 şi cu 11,9% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

22.10.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2317,8 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o scădere de 0,6% faţă de luna precedentă şi o creştere de 8,1% - comparativ cu luna septembrie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna septembrie 2010 a însumat 1283,0 mil. lei, fiind mai mare cu 6,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 3,0% - comparativ cu luna septembrie 2009.

22.10.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-septembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 18666,6 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2009 a constituit 106,3% în preţuri comparabile. În luna septembrie curent în raport cu septembrie 2009 acest indice a marcat 113,9%.

20.10.2010
Ziua Mondială a Statisticii va fi marcată pentru prima dată în lume
Anul acesta la data de 20 octombrie se va celebra în premieră Ziua Mondială a Statisticii. Scopul acestei acţiuni este creşterea gradului de conştientizare a importanţei şi rezultatelor obţinute de organele naţionale de statistică.

19.10.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III 2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 0,4%.

 
Pagina
123
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran