RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.02.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie octombrie / noiembrie / decembrie
13.09.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2030,4 lei, fiind în creştere cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 5,8%

09.09.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din august 2015 pînă în august 2016) a constituit 3,6%, inclusiv la: produse alimentare – 6,2%, nealimentare – 4,5% şi servicii – (-0,4%).Totodată, indicele preţurilor de consum în august 2016 faţă de iulie 2016 a constituit 99,6% (informativ: în august 2015 faţă de iulie 2015 IPC a marcat 102,9%).

06.09.2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2015 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 21 123,3 mil. lei investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2014 volumul s-a micșorat cu 9,4%.

05.09.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2016 s-au cifrat la 165,7 mil. dolari SUA, cu 5,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,5% - comparativ cu luna iulie 2015. În ianuarie-iulie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 2 183,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 6,1%.

28.09.2015
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în Republica Moldova la începutul anului 2015 locuiau 576,6 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ce constituie 16 la sută din numărul total al populaţiei stabile. Circa 58,4% din numărul total al vîrstnicilor locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 13,4% sunt persoanele care au depăşit vîrsta de 80 ani.

22.09.2015
Câştigul salarial mediu în iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna iulie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4882,6 lei, înregistrând o creştere cu 12,8% faţă de luna iulie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2015 faţă de luna iulie 2014 a fost de 103,9%.

21.09.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1050,2 mii tone de mărfuri, cu 5,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 21,1% - în raport cu luna august 2014. Parcursul mărfurilor în luna august 2015 a totalizat 322,0 mil. tone-km, ce e cu 1,1 % mai puţin faţă de luna iulie 2015 şi cu 11,9 % - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

18.09.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2015 preţurile producătorului în industrie au crescut cu 2,4% faţă de iulie curent, cu 7,5% − faţă de decembrie 2014 şi cu 7,4% − faţă de august 2014.

16.09.2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1997,1 lei, fiind în creştere cu 13,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2015 au constituit în medie pe o persoană 2075,6 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 14,8%.

16.09.2015
Minimul de existenţă în semestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2015 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1724,9 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2014 cu 3,4%.

15.09.2015
Produsul intern brut în trimestrul II şi semestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,5% faţă de trimestrul II 2014 pe seria brută şi cu 2,9% pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul I 2015 Produsul intern brut a crescut cu 0,2%, pe seria ajustată sezonier.

14.09.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015, notă informativă
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iulie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1157,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 15,9%. În ianuarie-iulie 2015 importurile de mărfuri au totalizat 2325,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,3%.

10.09.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2014 a constituit 106,7%. În luna iulie 2015 faţă de iulie 2014 acest indice a marcat 110,5%.

10.09.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în august 2015 faţă de iulie 2015 a constituit 102,9%, iar faţă de august 2014 – 112,2%.

07.09.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2015 s-au cifrat la 164,9 mil. dolari SUA, cu 8,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 19,3% - comparativ cu luna iulie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2015 au însumat 340,9 mil. dolari SUA, cu 3,0% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 23,7% - comparativ cu luna iulie 2014.

03.09.2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul II 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1339,2 mii persoane, fiind aproximativ, la nivelul anului 2014 (+ 0,8%). Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a scăzut de la 96,4% la 95,9%, iar ponderea şomerilor s-a majorat de la 3,7% la 4,1%.

29.09.2014
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, la începutul anului 2014 în Republica Moldova locuiau 559,5 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ce constituie circa 15 la sută din numărul total al populaţiei stabile. Aproximativ două treimi din numărul total al vîrstnicilor locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 13,7% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

22.09.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna august 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1331,6 mii tone de mărfuri, cu 3,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,5% mai puţin comparativ cu luna august 2013. Parcursul mărfurilor în luna august 2014 a totalizat 365,7 mil. tone-km, cu 2,6% mai mult în raport cu luna iulie 2014 şi cu 12,2% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

22.09.2014
Câştigul salarial mediu în iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iulie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4328,8 lei, înregistrând o creştere cu 10,8 % faţă de luna iulie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2014 faţă de luna iulie 2013 a fost de 105,2%.

19.09.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 1,1% faţă de iulie curent, totodată înregistrînd creşteri cu 4,1% faţă de decembrie 2013 şi cu 6,2% − faţă de august 2013.

16.09.2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1756,1 lei, fiind în creştere cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2014 au constituit în medie pe o persoană 1807,6 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 2,6%.

16.09.2014
Minimul de existenţă în semestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2014 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1667,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2013 precedent cu 3,7%.

15.09.2014
Produsul intern brut în trimestrul II şi semestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2014, produsul intern brut a însumat 26 226 mil. lei preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali – cu 4,2% faţă de trimestrul II 2013 pe seria brută şi cu 1,9% faţă de trimestrul I 2014 pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2014 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 47 695 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 3,9% faţă de ianuarie-iunie 2013.

12.09.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2013 a constituit 104,2%. În luna iulie 2014 faţă de iulie 2013 acest indice a marcat 103,2%.

12.09.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2014 s-au cifrat la 204,3 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,2% mai puţin comparativ cu luna iulie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2014 au însumat 447,2 mil. dolari SUA, cu 1,1% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 6,0% - comparativ cu luna iulie 2013.

10.09.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în august 2014 faţă de iulie 2014 a constituit 99,6%, iar faţă de august 2013 – 105,1%.

03.09.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul II 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,6 mii persoane, fiind în creştere cu 3,1% (40,2 mii) faţă de tr. II 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a majorat de la 95,3% la 96,4%, iar ponderea şomerilor a scăzut de la 4,7% la 3,7%.

30.09.2013
Minimul de existenţă în semestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că mărimea minimului de existenţă în semestrul I 2013 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1608,3 lei. În funcţie de mediu de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1692,8 lei sau cu 2,9% mai mult comparativ cu alte oraşe –1644,5 lei şi cu 8,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1563,2 lei.

26.09.2013
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că la începutul anului 2013 în Republica Moldova locuiau 544,4 mii persoane în vîrstă de 60 şi peste ani, din care mai mult de jumătate (60,3%) sînt femei. Aproximativ două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sunt persoanele care au împlinit vîrsta de 80 ani

20.09.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,5% faţă de iulie curent, cu 1,9% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de august 2012.

20.09.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1365,7 mii tone de mărfuri, cu 1,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 36,3% mai mult comparativ cu luna august 2012. Parcursul mărfurilor în luna august 2013 a totalizat 413,3 mil. tone-km, cu 6,8% mai mult în raport cu luna iulie 2013 şi cu 29,1% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

19.09.2013
Câştigul salarial mediu în iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna iulie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3908,5 lei, în creştere cu 9,3% faţă de luna iulie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2013 faţă de luna iulie 2012 a fost de 104,8%.

18.09.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2012 a constituit 106,3%. În luna iulie 2013 faţă de iulie 2012 acest indice a marcat 108,5%.

18.09.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1667,2 lei, fiind în creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 4,4%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2013 au constituit în medie pe o persoană 1761,8 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 11,3%.

16.09.2013
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2013 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 43376 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2012) - cu 4,9% faţă de ianuarie-iunie 2012. În trimestrul II 2013 produsul intern brut a însumat 23703 mil. lei, depăşind realizările perioadei respective a anului precedent cu 6,1%.

12.09.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 s-au cifrat la 202,1 mil. dolari SUA, cu 10,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 24,0% - comparativ cu luna iulie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 au însumat 476,0 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 14,2% - comparativ cu luna iulie 2012.

10.09.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna august 2013 faţă de iulie 2013 a constituit 99,8%, iar faţă de august 2012 – 103,7%.

02.09.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în trimestrul II 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1288,4 mii persoane, fiind în creştere cu 1,7% (21,5 mii) faţă de tr.II 2012. Ponderea populaţiei ocupate, în cadrul populaţiei active s-a micşorat cu 0,2 p.p. În mediul rural această pondere a scăzut cu 0,8p.p., iar în mediul urban a rămas neschimbată.

27.09.2012
Minimul de existenţă în trimestrul II 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2012 mărimea medie a minimului de existenţă a constituit 1455,1 lei pe o persoană, fiind la nivelul trimestrului precedent (1455,7 lei). Totodată, comparativ cu trimestrul II 2011 minimul de existenţă a scăzut cu 3,2% în condiţiile în care Indicele Preţurilor de Consum la produsele alimentare a constituit 101,9%.

21.09.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 841,4 mii tone de mărfuri, cu 17,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 18,3% - comparativ cu luna august 2011. Parcursul mărfurilor în luna august 2012 a totalizat 296,0 mil. tone-km, cu 5,8% mai mic în raport cu luna iulie 2012 şi cu 12,2% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
64642 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran