RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie decembrie
30.11.2015
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova
Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,8 mii persoane, inclusiv 13,4 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. În ultimii 5 ani numărul acestora a crescut cu 2,7% în general, iar în cazul copiilor a scăzut cu 11,3%. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie aproape 2% din numărul total al copiilor din Republica Moldova. În medie la 10 mii locuitori revin 520 persoane cu dizabilităţi şi 193 copii cu dizabilităţi revin la 10 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. Aproape fiecare a şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă.

27.11.2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 10950,1 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 3,4% (în preţuri comparabile).

26.11.2015
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2015 au fost date în folosinţă 3857 apartamente noi cu suprafaţa totală de 349,6 mii m², ceea ce a constituit 136,8% faţă de ianuarie-septembrie 2014.

25.11.2015
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2015 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 4675,1mil. lei sau 92,6% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2014.

23.11.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1238,6 mii tone de mărfuri, cu 15,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 28,4% mai puţin în raport cu luna octombrie 2014. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2015 a totalizat 327,0 mil. tone-km, ce e cu 0,2 % mai puţin faţă de luna septembrie 2015 şi cu 20,7% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

23.11.2015
Câştigul salarial mediu în septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4694,9 lei, înregistrând o creştere cu 10,0% faţă de luna septembrie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna septembrie 2015 faţă de luna septembrie 2014 a fost de 97,7%.

20.11.2015
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2015 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 209,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 3,1% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2014.

20.11.2015
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna septembrie 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 1,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi s-a diminuat cu 5,0%, comparativ cu luna septembrie 2014. În ianuarie-septembrie 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micşorat cu 4,5% (în preţuri comparabile) în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2014.

17.11.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2015 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,6% faţă de septembrie curent, cu 7,7% − faţă de decembrie 2014 şi cu 8,2% − faţă de octombrie 2014.

17.11.2015
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 225,1 mii de turişti, din care 157,8 mii de turişti moldoveni (70,1% din total) şi 67,3 mii de turişti străini (29,9%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2014 s-a micşorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-1,2%), pe seama diminuării acestuia la cămine pentru vizitatori (-17,2%), la hoteluri şi moteluri (-5,4%), vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-3,3%), structuri de întremare (-1,1%).

13.11.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-septembrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1448,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,6%. În ianuarie-septembrie 2015 importurile au totalizat 2962,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,4%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-septembrie 2015 a fost de 1513,8 mil. dolari SUA, cu 614,5 mil. dolari SUA (-28,9%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

12.11.2015
Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova şi plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2015 numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat a fost de 2094,2 mii, în creştere cu 22,6 % faţă de perioada similară din anul 2014. Numărul de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat, în ianuarie-septembrie 2015 a fost de 4334,9 mii, cu 13,6 % mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2014.

10.11.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2014 a constituit 104,0%. În luna septembrie 2015 faţă de septembrie 2014 acest indice a marcat 96,7%.

10.11.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în octombrie 2015 faţă de septembrie 2015 a constituit 101,8%, iar faţă de octombrie 2014 – 113,2%.

06.11.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2015 s-au cifrat la 163,4 mil. dolari SUA, cu 28,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,6% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2015 au însumat 337,7 mil. dolari SUA, cu 13,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 26,4% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2014.

04.11.2015
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-septembrie 2015 au crescut faţă de perioada respectivă a anului 2014 cu 13,0%.

27.11.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 10435,2 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,1% (în preţuri comparabile).

27.11.2014
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, estimativ numărul total al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,3 mii persoane, inclusiv 14,0 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. În ultimii 5 ani numărul acestora a crescut cu 3,8% în general, iar în cazul copiilor a scăzut cu 7,9%. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie 2% din numărul total al copiilor din Republica Moldova. În medie la 10 mii locuitori revin 518 persoane cu dizabilităţi şi 199 copii cu dizabilităţi la 10 mii copii cu vîrsta 0-17 ani. Aproape fiecare a şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă.

26.11.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2014 au fost date în folosinţă 2365 apartamente noi cu suprafaţa totală de 246,6 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 15,5%.

21.11.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4280,7 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 100,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2013.

21.11.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1648,0 mii tone de mărfuri, cu 7,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,9% mai mult comparativ cu luna octombrie 2013. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2014 a totalizat 404,2 mil. tone-km, cu 0,8% mai puţin în raport cu luna septembrie 2014 şi cu 7,8% faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

20.11.2014
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere de 7,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creştere de 3,0%, comparativ cu luna septembrie 2013. În ianuarie-septembrie 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 4,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.

20.11.2014
Câştigul salarial mediu în septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4267,7 lei, înregistrând o creştere cu 13,5% faţă de luna septembrie 2013.

19.11.2014
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2014 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 202,8 mii de turişti şi excursionişti, cu 15,7% mai mult decît în perioada similară din anul 2013. În ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2013 s-a majorat numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul intern şi emiţător respectiv cu 31,9% şi 14,3%, pe cînd la turismul receptor numărul acestora s-a diminuat cu 5,5%.

18.11.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna octombrie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 0,3% faţă de septembrie curent, totodată înregistrînd creşteri cu 3,6% faţă de decembrie 2013 şi cu 4,3% − faţă de octombrie 2013.

17.11.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 227,9 mii de turişti, din care 160,8 mii de turişti moldoveni (70,6% din total) şi 67,0 mii de turişti străini (29,4%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+3,5%), pe seama majorării acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+51,5%), hoteluri şi moteluri (+4,7%) şi la structuri de întremare (+3,6%).

12.11.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2013 a constituit 104,7%. În luna septembrie 2014 faţă de septembrie 2013 acest indice a marcat 107,4%.

12.11.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2014 s-au cifrat la 184,9 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,2% mai puţin - comparativ cu luna septembrie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2014 au însumat 458,9 mil. dolari SUA, cu 11,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,7% - comparativ cu luna septembrie 2013.

11.11.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în octombrie 2014 faţă de septembrie 2014 a constituit 101,3%, iar faţă de octombrie 2013 – 104,8%.

04.11.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-septembrie 2014 au scăzut faţă de perioada respectivă a anului 2013 cu 3,7%.

29.11.2013
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2013/14
Biroul Naţional de Statistică informează că, reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 32 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 13 – nestatale (cu 2 unităţi mai puţin comparativ cu anul de studii precedent). Două din cele 19 instituţii de stat au doar Ciclul II – studii superioare de masterat.

29.11.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,2 mii persoane, fiind în creştere cu 3,2% (41,3 mii) faţă de tr.III 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 95,2% la 96,1%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 4,8% la 3,9%.

28.11.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 9142,0 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 3,3% (în preţuri comparabile).

28.11.2013
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică informează că, în Republica Moldova sînt circa 183 mii de persoane cu dizabilităţi la evidenţa organelor de protecţie socială a populaţiei. La 10 mii locuitori revin în medie 516 persoane cu dizabilităţi, iar fiecare a şasea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi – 2,1% din numărul total al copiilor din Republica Moldova.

27.11.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2013 au fost date în folosinţă 2703 apartamente noi cu suprafaţa totală de 291,9 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 39%.

22.11.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,8% faţă de septembrie curent, cu 3,3% faţă de decembrie 2012 şi cu 4,1% − faţă de octombrie 2012.

22.11.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-septembrie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 3455,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2012.

22.11.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1550,9 mii tone de mărfuri, cu 2,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,3% - comparativ cu luna octombrie 2012. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2013 a totalizat 429,4 mil. tone-km, cu 0,1% mai puţin în raport cu luna septembrie 2013 şi cu 13,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

21.11.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 220,1 mii de turişti, din care 148,5 mii de turişti moldoveni (67,5% din total) şi 71,6 mii de turişti străini (32,5%).

21.11.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 175,2 mii de turişti şi excursionişti, cu 7,5% mai mult decît în perioada similară din anul 2012.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47946 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran