RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
24.04.2015
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2014 s-a desfăşurat în 66 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 11 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 unităţi sau 77 la sută sînt în proprietatea statului faţă de 83 la sută în 2013.

24.04.2015
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2014 numărul născuţilor-vii a fost de 38616 persoane, fiind mai mare cu 745 (2,0%) faţă de anul 2013. Rata natalităţii a constituit 10,9 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (12,0‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (9,3‰).

23.04.2015
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I al anului 2015 a constituit 107,7% faţă de perioada respectivă a anului 2014.

22.04.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 918,0 mii tone de mărfuri, cu 9,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 3,9% mai puţin faţă de luna martie 2014. Parcursul mărfurilor în luna martie 2015 a totalizat 345,2 mil. tone-km, cu 27,7% mai mult în raport cu luna februarie 2015 şi cu 3,4% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2014.

22.04.2015
Câştigul salarial mediu în februarie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna februarie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4241,2 lei, înregistrând o creştere cu 14,1% faţă de luna februarie 2014.

17.04.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2015 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 0,7% faţă de februarie curent, cu 4,1% − faţă de decembrie 2014 şi cu 6,2% − faţă de martie 2014.

10.04.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2014 a constituit 106,5%. În luna februarie 2015 faţă de februarie 2014 acest indice a marcat 106,8%.

10.04.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în martie 2015 faţă de februarie 2015 a constituit 100,9%, iar faţă de martie 2014 – 107,1%.

10.04.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-februarie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 313,3 mil. dolari SUA, iar importurile de mărfuri au însumat de 573,6 mil. dolari SUA. Comparativ cu perioada similară din anul 2014 exporturile s-au diminuat cu 12,7%, iar importurile – cu 22,0%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-februarie 2015 a fost de 260,3 mil. dolari SUA, mai mic cu 116,0 mil. dolari SUA (-30,8%) decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

07.04.2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1232,4 mii persoane, fiind în descreştere cu 0,3% (3,5 mii) faţă de anul 2013.

06.04.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015 (informaţie succintă)
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2015 s-au cifrat la 165,5 mil. dolari SUA, cu 11,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,1% mai puţin comparativ cu luna februarie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2015 au însumat 304,3 mil. dolari SUA, cu 13,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 26,8% mai puţin comparativ cu luna februarie 2014.

01.04.2015
Minimul de existenţă în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2014 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1627,1 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 0,9%.

30.04.2014
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 9 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de CD, 53 unităţi sau 82,8% sunt în proprietatea statului faţă de 79,7% în anul 2012.

30.04.2014
Contravenţii constatate în 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2013 au fost constatate 358,2 mii contravenţii, în majoritatea cazurilor fiind aplicate pedepse (97,0%). În medie la 1000 persoane revin 94 cazuri de contravenţii constatate cu aplicarea pedepselor. Din numărul total al contravenţiilor constatate, 3,4 mii (1,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

29.04.2014
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 49 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 18 instituţii de învăţămînt superior. Numărul doctoranzilor a constituit 1522 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 2,5% faţă de anul 2012.

25.04.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I al anului 2014 a constituit 109,1% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

25.04.2014
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele producţiei globale agricole în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 107,4%.

25.04.2014
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 numărul născuţilor-vii a fost de 37871 persoane, fiind mai mic cu 1564 (4,0%) faţă de anul 2012.

24.04.2014
Câştigul salarial mediu în februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna februarie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3717,9 lei, înregistrând o creştere cu 9,8% faţă de luna februarie 2013.

23.04.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,7% faţă de februarie curent, cu 1,9% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,2% − faţă de martie 2013.

23.04.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 957,4 mii tone de mărfuri, cu 42,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,9% - comparativ cu luna martie 2013.

18.04.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2013 a constituit 110,3%. În luna februarie 2014 faţă de februarie 2013 acest indice a marcat 108,2%.

15.04.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2014 s-au cifrat la 186,3 mil. dolari SUA, cu 11,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,3% mai puţin comparativ cu luna februarie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2014 au însumat 415,7 mil. dolari SUA, cu 30,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,2% - comparativ cu luna februarie 2013.

10.04.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în martie 2014 faţă de februarie 2014 a constituit 100,3%, iar faţă de martie 2013 – 105,7%.

02.04.2014
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna ianuarie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3777,4 lei, înregistrând o creştere cu 10,2% faţă de luna ianuarie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2014 faţă de luna ianuarie 2013 a fost de 104,9%.

30.04.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2013 a marcat 99,0% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic (cu 1,0%), cărei îi revine cota principală (peste 99%) din total producţia agricolă.

30.04.2013
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012 s-a desfăşurat în 69 unităţi, inclusiv 43 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 11 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 55 unităţi sau 79,7% sunt în proprietatea statului faţă de 81,3% în anul 2011.

29.04.2013
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 studiile de doctorat s-au desfăşurat în 47 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 16 instituţii de învăţămînt superior. În general, se atestă scăderea numărului de doctoranzi, de la 1667 persoane în 2005 pînă la 1485 persoane în 2012 (exclusiv cei străini).

29.04.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I a anului 2013 a constituit 110,6% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.04.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de februarie curent, cu 0,7% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de martie 2012.

22.04.2013
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul născuţilor-vii a fost de 39435 persoane, fiind mai mare cu 253 (0,6%) faţă de anul 2011. Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (11,9‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (10,0‰).

19.04.2013
Minimul de existenţă în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1507,5 lei, fiind astfel în creştere faţă de anul 2011 cu 0,3%. Menţinerea minimului de existenţă practic la nivelul anului anterior este determinată preponderent de reducerea preţurilor pentru unele produse din coşul alimentar.

19.04.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 804,2 mii tone de mărfuri, cu 28,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 24,5% - comparativ cu luna martie 2012. Parcursul mărfurilor în luna martie 2013 a totalizat 348,5 mil. tone-km, cu 15,2% mai mare în raport cu luna februarie 2013 şi cu 14,4% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

17.04.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1508,8 lei, fiind în creştere cu 4,4% faţă de anul precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2012 au constituit în medie pe o persoană 1598,6 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 4,2%.

17.04.2013
Câştigul salarial mediu în februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3380,1 lei, înregistrând o creştere cu 6,8% faţă de luna februarie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2013 faţă de luna februarie 2012 a fost de 102,4%.

16.04.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-februarie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2012 a constituit 99,3%. În luna februarie 2013 faţă de februarie 2012 acest indice a marcat 101,5%.

12.04.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2013 s-au cifrat la 198,8 mil. dolari SUA, cu 22,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 25,9% - comparativ cu luna februarie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2013 au însumat 406,7 mil. dolari SUA, cu 16,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 4,5% - comparativ cu luna februarie 2012.

12.04.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie 2013 faţă de februarie 2013 a constituit 100,1%, iar faţă de martie 2012 – 104,2%.

27.04.2012
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 46 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total de doctoranzi (exclusiv cei străini) a constituit 1556 persoane, fiind practic la nivelul anului precedent.

26.04.2012
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că numărul decedaţilor în anul 2011 a fost de 39220 persoane, cu 4411 persoane (10,1%) mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,0 decedaţi la 1000 locuitori.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47923 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran