RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.05.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
20.06.2014
Câştigul salarial mediu în aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4009,1 lei, înregistrând o creştere cu 7,2% faţă de luna aprilie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2014 faţă de luna aprilie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 101,3%.

19.06.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-aprilie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2013 a constituit 103,5%. În luna aprilie 2014 faţă de aprilie 2013 acest indice a marcat 96,1%.

19.06.2014
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 50,9 mii întreprinderi, sau cu 1,5 mii întreprinderi (cu 3%) mai mult faţă de anul 2012. Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă circa 97,4% din numărul total de întreprinderi.

17.06.2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1650,0 lei, fiind în creştere cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2014 au constituit în medie pe o persoană 1731,9 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 4,6%

16.06.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform calculelor semidefinitive, în anul 2013 produsul intern brut a însumat 100 311 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 8,9% faţă de anul 2012, actualizat.

16.06.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 21469 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2013) - cu 3,6% faţă de ianuarie-martie 2013.

12.06.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2014 s-au cifrat la 194,5 mil. dolari SUA, cu 9,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,8% mai mult comparativ cu luna aprilie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2014 au însumat 443,2 mil. dolari SUA, cu 8,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 8,8% - comparativ cu luna aprilie 2013.

10.06.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în mai 2014 faţă de aprilie 2014 a constituit 100,1%, iar faţă de mai 2013 – 104,7%.

06.06.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1128,1 mii persoane, fiind în creştere cu 0,6% (7,1 mii) faţă de tr.I 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a majorat de la 91,9% la 94,9%, iar ponderea şomerilor a scăzut de la 8,1% la 5,1%.

03.06.2014
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014 a constituit 3557,6 mii persoane, din care 1503,0 mii (42,2%) – populaţia urbană şi 2054,6 mii (57,8%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% – femei şi 48,1% – bărbaţi. Procentajul se menţine acelaşi ca şi în anul precedent.

29.05.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2014 au fost date în folosinţă 463 apartamente noi cu suprafaţa totală de 59,8 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 13,7%.

29.05.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2169,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 3,0% (în preţuri comparabile).

29.05.2014
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, la 1 ianuarie 2014 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3557,6 mii persoane, din care 699,8 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani.Numărul născuţilor-vii în anul 2013 a fost de 37,9 mii persoane sau cu 1564 persoane (4%) mai puţin faţă de anul precedent.

28.05.2014
Câştigul salarial mediu în martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3912,4 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna martie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2014 faţă de luna martie 2013 a fost de 101,5%.

26.05.2014
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 pe teritoriul ţării au fost amplasate 779 sisteme de alimentare cu apă, din care 605 unităţi – cu proprietate publică, 171 – private, 3 – proprietate mixtă.

22.05.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 726,5 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,1% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013.

21.05.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,8% faţă de martie curent, cu 2,8% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,7% − faţă de aprilie 2013.

20.05.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 978,5 mii tone de mărfuri, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,1% mai puţin comparativ cu luna aprilie 2013. În ianuarie-aprilie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 3215,5 mii tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2013 cu 8,9%.

20.05.2014
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2014 a constituit 3557,6 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 cu 1863 persoane.

19.05.2014
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2014 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 24,4 mii de turişti şi excursionişti, cu 18,5% mai mult decît în perioada similară din anul 2013.

19.05.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 106,3%. În luna martie 2014 faţă de martie 2013 acest indice a marcat 99,3%.

16.05.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 38,2 mii de turişti, din care 20,9 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 17,3 mii de turişti străini (45,4%). Comparativ cu ianuarie-martie 2013, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+4,7%), pe seama creşterii acestuia la structuri de întremare (21,4%), hoteluri şi moteluri (+10,1%).

15.05.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2014 s-au cifrat la 214,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,2% mai puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 573,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,8%. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2014 au însumat 483,0 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,0% mau puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 importurile au totalizat 1218,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%.

13.05.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în aprilie 2014 faţă de martie 2014 a constituit 100,5%, iar faţă de aprilie 2013 – 105,8%.

08.05.2014
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că numărul decedaţilor în anul 2013 a fost de 38060 persoane, cu 1500 persoane (3,8%) mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 10,7 decedaţi la 1000 locuitori.

07.05.2014
Activitatea companiilor de leasing în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1136,8 mil. lei, sau cu 320,7 mil. lei (cu 39,3%) mai mult decît în anul 2012.

05.05.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole ) la produsele agricole în ianuarie - martie 2014 s-au micşorat faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 15,2%.

05.05.2014
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică că din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 7,4 mii ha sau 9,1% sînt ocupate de spaţii verzi. Suprafaţa acestor spaţii în proporţie de 54,3 la sută reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), restul fiind spaţiile din zonele turistice şi de agrement (17,3%), cele cu acces limitat (12,9%) şi spaţiile cu funcţii utilitare (10,4%).

30.04.2014
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 9 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de CD, 53 unităţi sau 82,8% sunt în proprietatea statului faţă de 79,7% în anul 2012.

30.04.2014
Contravenţii constatate în 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2013 au fost constatate 358,2 mii contravenţii, în majoritatea cazurilor fiind aplicate pedepse (97,0%). În medie la 1000 persoane revin 94 cazuri de contravenţii constatate cu aplicarea pedepselor. Din numărul total al contravenţiilor constatate, 3,4 mii (1,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

29.04.2014
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 49 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 18 instituţii de învăţămînt superior. Numărul doctoranzilor a constituit 1522 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 2,5% faţă de anul 2012.

25.04.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I al anului 2014 a constituit 109,1% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

25.04.2014
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele producţiei globale agricole în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 107,4%.

25.04.2014
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 numărul născuţilor-vii a fost de 37871 persoane, fiind mai mic cu 1564 (4,0%) faţă de anul 2012.

24.04.2014
Câştigul salarial mediu în februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna februarie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3717,9 lei, înregistrând o creştere cu 9,8% faţă de luna februarie 2013.

23.04.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,7% faţă de februarie curent, cu 1,9% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,2% − faţă de martie 2013.

23.04.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 957,4 mii tone de mărfuri, cu 42,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,9% - comparativ cu luna martie 2013.

18.04.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2013 a constituit 110,3%. În luna februarie 2014 faţă de februarie 2013 acest indice a marcat 108,2%.

15.04.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2014 s-au cifrat la 186,3 mil. dolari SUA, cu 11,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,3% mai puţin comparativ cu luna februarie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2014 au însumat 415,7 mil. dolari SUA, cu 30,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,2% - comparativ cu luna februarie 2013.

10.04.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în martie 2014 faţă de februarie 2014 a constituit 100,3%, iar faţă de martie 2013 – 105,7%.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
81548 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran