RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
16.10.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-august 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2012 a constituit 106,3%. În luna august 2013 faţă de august 2012 acest indice a marcat 105,4%.

11.10.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2013 s-au cifrat la 199,9 mil. dolari SUA, cu 1,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 27,7% mai mult comparativ cu luna august 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2013 au însumat 444,4 mil. dolari SUA, cu 6,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 9,3% mai mult comparativ cu luna august 2012.

10.10.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2013 faţă de august 2013 a constituit 101,1%, iar faţă de septembrie 2012 – 103,9%.

30.09.2013
Minimul de existenţă în semestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că mărimea minimului de existenţă în semestrul I 2013 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1608,3 lei. În funcţie de mediu de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1692,8 lei sau cu 2,9% mai mult comparativ cu alte oraşe –1644,5 lei şi cu 8,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1563,2 lei.

26.09.2013
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că la începutul anului 2013 în Republica Moldova locuiau 544,4 mii persoane în vîrstă de 60 şi peste ani, din care mai mult de jumătate (60,3%) sînt femei. Aproximativ două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sunt persoanele care au împlinit vîrsta de 80 ani

20.09.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,5% faţă de iulie curent, cu 1,9% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de august 2012.

20.09.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1365,7 mii tone de mărfuri, cu 1,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 36,3% mai mult comparativ cu luna august 2012. Parcursul mărfurilor în luna august 2013 a totalizat 413,3 mil. tone-km, cu 6,8% mai mult în raport cu luna iulie 2013 şi cu 29,1% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

19.09.2013
Câştigul salarial mediu în iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna iulie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3908,5 lei, în creştere cu 9,3% faţă de luna iulie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2013 faţă de luna iulie 2012 a fost de 104,8%.

18.09.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2012 a constituit 106,3%. În luna iulie 2013 faţă de iulie 2012 acest indice a marcat 108,5%.

18.09.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1667,2 lei, fiind în creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 4,4%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2013 au constituit în medie pe o persoană 1761,8 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 11,3%.

16.09.2013
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2013 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 43376 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2012) - cu 4,9% faţă de ianuarie-iunie 2012. În trimestrul II 2013 produsul intern brut a însumat 23703 mil. lei, depăşind realizările perioadei respective a anului precedent cu 6,1%.

12.09.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 s-au cifrat la 202,1 mil. dolari SUA, cu 10,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 24,0% - comparativ cu luna iulie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 au însumat 476,0 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 14,2% - comparativ cu luna iulie 2012.

10.09.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna august 2013 faţă de iulie 2013 a constituit 99,8%, iar faţă de august 2012 – 103,7%.

02.09.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în trimestrul II 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1288,4 mii persoane, fiind în creştere cu 1,7% (21,5 mii) faţă de tr.II 2012. Ponderea populaţiei ocupate, în cadrul populaţiei active s-a micşorat cu 0,2 p.p. În mediul rural această pondere a scăzut cu 0,8p.p., iar în mediul urban a rămas neschimbată.

30.08.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-iunie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 5394,6 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 1,5%.

30.08.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 16601,4 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale. Comparativ cu anul 2011 volumul a scăzut cu 4,2% (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor au revenit 4664,0 lei investiţii, faţă de 4620,7 lei în anul 2011.

29.08.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 au fost date în folosinţă 1009 apartamente noi cu suprafaţa totală de 139,1 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 7,6%.

22.08.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1885,5 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,9% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2012.

21.08.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 80,9 mii de turişti şi excursionişti, cu 1,6% mai mult decît în perioada similară din anul 2012. În ianuarie-iunie 2013, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012 s-a majorat numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul receptor şi emiţător respectiv cu 6,1% şi 4,4%, pe cînd la turismul intern numărul acestora s-a diminuat cu 10,6%.

21.08.2013
Câştigul salarial mediu în iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3859,0 lei, în scădere cu 1,4% faţă de luna iunie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2013 faţă de luna iunie 2012 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 93,5%.

20.08.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1322,9 mii tone de mărfuri, cu 18,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 19,0% - comparativ cu luna iulie 2012. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2013 a totalizat 386,1 mil. tone-km, cu 6,8% mai mult în raport cu luna iunie 2013 şi cu 14,2% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

20.08.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de iunie curent, cu 1,5% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,3% − faţă de iulie 2012.

19.08.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 112,3 mii de turişti, din care 68,0 mii de turişti moldoveni (60,6% din total) şi 44,3 mii de turişti străini (39,4%). Comparativ cu ianuarie-iunie 2012, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+1,1%), pe seama creşterii acestuia la cămine pentru vizitatori (+19,2%), hoteluri şi moteluri (+5,6%).

16.08.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2012 a constituit 106,4%. În luna iunie 2013 faţă de iunie 2012 acest indice a marcat 108,7%.

15.08.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie şi semestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2013, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 3,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 6,5% comparativ cu luna iunie 2012. În semestrul I 2013, volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 1,3% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.

12.08.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna iulie 2013 faţă de iunie 2013 a constituit 99,0%, iar faţă de iulie 2012 – 104,3%.

12.08.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2013 s-au cifrat la 183,0 mil. dolari SUA, cu 10,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,3% - comparativ cu luna iunie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2013 au însumat 455,2 mil. dolari SUA, cu 11,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 13,3% - comparativ cu luna iunie 2012.

05.08.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole) au crescut cu 6,8% faţă de ianuarie-iunie 2012. La produsele vegetale preţurile de vînzare s-au majorat cu 17,3%, iar la produsele animaliere - au scăzut cu 2,9%.

25.07.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2013 a constituit 102,8% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 29,0%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 1,9%. Producţiei animaliere îi revine 81% din volumul total al producţiei agricole, producţiei vegetale - 19%.

25.07.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2013 a constituit 108,0% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.07.2013
Câştigul salarial mediu în mai 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna mai 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3758,5 lei, în creştere cu 7,7% faţă de luna mai 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2013 faţă de luna mai 2012 a fost de 101,9%.

19.07.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 1,1% faţă de decembrie 2012 şi cu 2,9% − faţă de iunie 2012 şi au rămas la nivelul lunii mai a anului curent.

19.07.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1154,3 mii tone de mărfuri, cu 22,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 8,6% - comparativ cu luna iunie 2012. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2013 a totalizat 367,0 mil. tone-km, cu 6,3% mai mult în raport cu luna mai 2013 şi cu 2,3% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

17.07.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-mai 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2012 a constituit 105,9%. În luna mai 2013 faţă de mai 2012 acest indice a marcat 104,2%.

16.07.2013
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2012, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,1 ani, respectiv la bărbaţi – 67,2 şi la femei – 75,0 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 11,1 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,8 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

12.07.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2013 s-au cifrat la 165,6 mil. dolari SUA, cu 13,4% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 6,1% - comparativ cu luna mai 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2013 au însumat 409,9 mil. dolari SUA, cu 15,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 4,3% - comparativ cu luna mai 2012.

10.07.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna iunie 2013 faţă de mai 2013 a constituit 99,5%, iar faţă de iunie 2012 – 105,5%.

28.06.2013
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013 a constituit 80163,4 mii m². Localităţilor urbane le revin 31077,5 mii m² sau 38,8% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49085,9 mii m² sau – 61,2%. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,5 m², în localităţile urbane – 20,9 m², rurale – 23,7 m².

21.06.2013
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 49,4 mii întreprinderi, sau cu 2,1 mii întreprinderi (cu 4,4%) mai mult faţă de anul 2011. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,5 % din numărul total de întreprinderi.

21.06.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,1% faţă de aprilie curent, cu 1,1% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,0% − faţă de mai 2012.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69583 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran