RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
02.07.2012
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2011 pe teritoriul ţării au fost amplasate 723 sisteme de alimentare cu apă, din care 569 unităţi – cu proprietate publică, 149 – privată, 5 – proprietate mixtă. Din total apeducte pe parcursul anului 2011 au funcţionat 643 sisteme (88,9%) sau cu 32 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 129 faţă de anul 2008.

22.07.2011
Câştigul salarial mediu în luna mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3216,0 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna mai 2010 şi cu 2,6% faţă de luna precedentă (aprilie 2011).

22.07.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-mai 2011 faţă de ianuarie-mai 2010 a marcat o creştere de 8,2%. În luna mai curent în raport cu mai 2010 acest indice a constituit 104,9%.

21.07.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 738,4 mii tone de mărfuri, cu 10,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,7% - comparativ cu luna iunie 2010. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2011 a totalizat 290,2 mil. tone-km, cu 9,7% mai mult în raport cu luna mai 2011 şi cu 6,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2010.

20.07.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II anul 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 9,4 %.

20.07.2011
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2011, conform estimărilor, s-a majorat cu 3,9% faţă de perioada respectivă a anului 2010. Creşterea producţiei globale agricole a fost determinată în principal de majorarea producţiei animaliere (căreia i-a revenit circa 91% din total producţia agricolă) cu 4,2%.

18.07.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de mai curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,4%, iar faţă de iunie 2010 – cu 6,6%.

11.07.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie faţă de mai 2011 a constituit 100,1%, iar faţă de iunie 2010 – 107,7%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 5,0 la sută.

11.07.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2011 s-au cifrat la 173,6 mil. dolari SUA, cu 1,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 63,2% mai mult, comparativ cu luna mai 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2011 au însumat 437,6 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 47,3% - comparativ cu luna mai 2010.

08.07.2011
Câştigul salarial mediu în luna aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3134,6 lei, înregistrând o creştere cu 13,7% faţă de luna aprilie 2010 şi cu 5,0% faţă de martie 2011.

08.07.2011
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, pe parcursul anilor 2009-2010 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări, care sunt exprimate în primul rând prin scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii generale, ca rezultat s-a majorat scăderea naturală a populaţiei.

30.07.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2850,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,6%, salariul real fiind în uşoară scădere faţă de nivelul anului trecut (99,7%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2532,2 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 8,0%, în sectorul real al economiei – 3034,4 lei şi s-a majorat cu 5,9 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

28.07.2010
Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că conform datelor la 1 iunie 2010, pentru roada anului curent în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei) s-au semănat 1469 mii ha, sau cu 10 mii ha (cu 0,7%) mai mult faţă de anul 2009.

23.07.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2010,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,2% faţă de luna precedentă şi de 8,3% - comparativ cu luna iunie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna iunie 2010 a însumat 1085,3 mil. lei, fiind mai mică cu 4,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 0,2% - comparativ cu luna iunie 2009.

22.07.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 668,9 mii tone de mărfuri, cu 3,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 20,6% mai mult comparativ cu luna iunie 2009. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2010 a totalizat 260,5 mil. tone-km, cu 7,6% mai mult în raport cu luna mai 2010 şi cu 21,5% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

22.07.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 12216,1 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2009 a constituit 106,6% în preţuri comparabile. În luna iunie curent în raport cu iunie 2009 acest indice a marcat 108,8%.

19.07.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II 2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 2,9%.

19.07.2010
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie - iunie 2010, conform estimărilor, s-a majorat cu 11,4% faţă de perioada respectivă a anului 2009.

15.07.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de mai curent cu 0,6%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,3%, iar faţă de iunie 2009 – cu 7,7%.

08.07.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie faţă de mai 2010 a constituit 99,5%, iar faţă de iunie 2009 – 107,8% (informativ: în iunie 2009 faţă de mai 2009 IPC a marcat 99,7% şi faţă de iunie 2008 – 99,2%). De la începutul anului (în luna iunie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 5,4 la sută.

07.07.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2010 s-au cifrat la 107,7 mil. dolari SUA, cu 6,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 7,2% - comparativ cu luna mai 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2010 au însumat 297,4 mil. dolari SUA, cu 1,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,4% - comparativ cu luna mai 2009.

02.07.2010
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 43,7 mii întreprinderii, sau cu 2,6 mii întreprinderi (cu 6,3%) mai mult faţă de anul 2008. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,8 % din numărul total de întreprinderi.

31.07.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 3432,2 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 38,4 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2008.

31.07.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor în antrepriză în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1289,2 mil.lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 63,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2008.

31.07.2009
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 1854 apartamente cu suprafaţa totală de 212,1 mii m.p., ceea ce a constituit 89,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 98,4% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

30.07.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-iunie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2673,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 10,1%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 8,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2345,2 lei şi a crescut faţă de ianuarie-iunie 2008 cu 18,5%, în sectorul real al economiei – 2865,4 lei şi a crescut cu 7,5 la sută fata de perioada similară a anului 2008.

28.07.2009
Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că conform datelor preliminare, pentru roada anului 2009 în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei) s-au semănat 1459 mii ha, sau cu 40 mii ha (cu 2,7%) mai puţin faţă de anul 2008.

27.07.2009
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2008
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2008 s-a desfăşurat în 70 instituţii (organizaţii): 42 instituţii de cercetări ştiinţifice, 13 birouri de proiectare şi construcţii, 3 organizaţii de proiectare şi de proiectare-explorare în construcţii şi 12 instituţii de învăţămînt superior. Distribuţia pe forme de proprietate relevă că, 58 unităţi sau 82,9% din instituţii sînt publice.

22.07.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1618,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,5% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,5% comparativ cu luna iunie 2008.Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna iunie 2009 a constituit 972,1 mil. lei, fiind mai mică, în termeni reali, cu 1,2% faţă de luna precedentă şi mai mare cu 2,9% comparativ cu luna iunie 2008.

22.07.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-iunie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 10624,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2008 a constituit 75,1% în preţuri comparabile. În luna iunie curent faţă de iunie 2008 acest indice a marcat 76,8%.

21.07.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 3324,9 mii tone de mărfuri, sau 37,0% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. În ianuarie-iunie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2008 s-a micşorat numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze (-8,5%), cu transportul aerian (-7,0%) şi fluvial (-1,5%).

20.07.2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1125,1 lei, fiind în creştere cu 2,9% faţă de aceiaşi perioadă a anului 2008. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 0,3%.

17.07.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna mai curent cu 1,0%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,2%, iar faţă de iunie 2008 – cu 3,6%.

17.07.2009
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2009 a crescut cu 2,6% faţă de perioada respectivă a anului 2008. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 5,1%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 11,1% faţă de ianuarie-iunie 2008.

14.07.2009
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II 2009 au scăzut faţă de trimestrul I 2009 cu 2,2%, faţă de trimestrul IV 2008 cu 22,4% şi cu 12,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

07.07.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2009 faţă de mai 2009 a constituit 99,7%, iar faţă de iunie 2008 – 99,2%. De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 1,8 la sută.

07.07.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2009 s-au cifrat la 100,7 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,4% mai puţin comparativ cu luna mai 2008.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45106 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran