RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.02.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
02.04.2014
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna ianuarie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3777,4 lei, înregistrând o creştere cu 10,2% faţă de luna ianuarie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2014 faţă de luna ianuarie 2013 a fost de 104,9%.

31.03.2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1681,4 lei, fiind în creştere cu 11,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 6,5%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2013 au constituit în medie pe o persoană 1775,8 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 11,1%.

31.03.2014
Minimul de existenţă în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1612,3 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,9%.

31.03.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1235,9 mii persoane, fiind în creştere cu 1,8% (21,4 mii) faţă de anul 2012.

21.03.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna februarie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,9% faţă de ianuarie curent, cu 1,2% faţă de decembrie 2013 şi cu 4,9% − faţă de februarie 2013.

21.03.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 671,3 mii tone de mărfuri, cu 9,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,3% - comparativ cu luna februarie 2013. În ianuarie-februarie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1285,0 mii tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2013 cu 22,2%.

17.03.2014
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014, în profil teritorial.

17.03.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2013 produsul intern brut a însumat 99879 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 8,9% faţă de anul 2012, preliminar.

11.03.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în februarie 2014 faţă de ianuarie 2014 a constituit 100,5%, iar faţă de februarie 2013 – 105,4%.

05.03.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 au scăzut cu 22,2%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au micşorat cu 25,8%, la produsele animaliere – cu 4,1%.

05.03.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul IV 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1205,8 mii persoane, fiind în creştere cu 0,4% (5,1 mii) faţă de tr.IV 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 94,1% la 95,9%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 5,9% la 4,1%.

28.02.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 18461,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,3% (în preţuri comparabile).

28.02.2014
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, conform datelor Ministerului Afacerilor Interne în anul 2013, pe teritoriul republicii au fost înregistrate 38,2 mii infracţiuni, ceea ce constituie o creştere de 4,2% comparativ cu anul 2012. Rata infracţionalităţii constituie 107 infracţiuni înregistrate la 10 mii locuitori, faţă de 72 infracţiuni în anul 2009.

27.02.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2013 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 5,1 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 504,5 mii m², ceea ce a constituit 100,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

24.02.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-decembrie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 6256,1 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 102,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2012.

19.02.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-decembrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2012 a constituit 106,8%. În luna decembrie 2013 faţă de decembrie 2012 acest indice a marcat 111,3%.

18.02.2014
Câştigul salarial mediu în anul 2013 şi luna decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, câştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2013 a constituit 3765,1 lei şi s-a mărit faţă de anul 2012 în valoare nominală cu 8,3%, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 3,5%. În luna decembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4278,7 lei, în creştere cu 10,0% faţă de luna decembrie 2012.

17.02.2014
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna decembrie 2013 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 13,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 11,7% comparativ cu luna decembrie 2012. În anul 2013 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 3,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent.

17.02.2014
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova, la 1 ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova, la 1 ianuarie 2014.

14.02.2014
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 204,9 mii de turişti şi excursionişti, cu 5,6% mai mult decît în anul 2012. În anul 2013, comparativ cu anul precedent, s-a majorat numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul emiţător şi receptor respectiv cu 7,3% şi 2,8%, pe cînd la turismul intern numărul acestora s-a diminuat cu 0,6%.

13.02.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 271,5 mii de turişti, din care 175,9 mii de turişti moldoveni (64,8% din total) şi 95,6 mii de turişti străini (35,2%). Comparativ cu anul 2012 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+1,2%), pe seama creşterii acestuia la cămine pentru vizitatori (+8,9%), hoteluri şi moteluri (+6,0%), structuri de întremare (+2,9%) şi tabere de vacanţă pentru copii (+1,1%).

12.02.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în ianuarie 2014 faţă de decembrie 2013 a constituit 100,8%, iar faţă de ianuarie 2013 – 105,1%.

12.02.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2013 s-au cifrat la 202,1 mil. dolari SUA, cu 20,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,9% mai mult comparativ cu luna decembrie 2012. În anul 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 2399,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul precedent cu 11,0%. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2013 au însumat 554,9 mil. dolari SUA, cu 13,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 10,0% - comparativ cu luna decembrie 2012. În anul 2013 importurile au totalizat 5492,7 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul anterior cu 5,4%.

27.01.2014
Producţia globală agricolă în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2013, conform estimărilor preliminare, a marcat 138,3% faţă de anul 2012.

27.01.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1337,9 mii tone de mărfuri, cu 14,5% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 65,9% mai mult comparativ cu luna decembrie 2012.

24.01.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV al anului 2013 a constituit 108,1% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.01.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2013 preţurile producătorilor în industrie au înregistrat creşteri cu 0,6% faţă de noiembrie 2013 şi cu 4,0% faţă de decembrie 2012.

21.01.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-noiembrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2012 a constituit 106,6%. În luna noiembrie 2013 faţă de noiembrie 2012 acest indice a marcat 110,7%.

21.01.2014
Câştigul salarial mediu în noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3793,6 lei, în creştere cu 7,5% faţă de luna noiembrie 2012.

13.01.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie 2013 faţă de noiembrie 2013 a constituit 100,8%, iar faţă de decembrie 2012 – 105,2% (informativ: în decembrie 2012 faţă de noiembrie 2012 IPC a marcat 100,5% şi faţă de decembrie 2011 – 104,1%).

10.01.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-noiembrie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 2196,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 11,3%. Importurile au totalizat 4938,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 4,9%.

20.03.2013
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3413,8 lei, înregistrând o creştere cu 8,8% faţă de luna ianuarie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2013 faţă de luna ianuarie 2012 a fost de 104,0%.

20.11.2012
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2012 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 220,7 mii de turişti, din care 154,7 mii de turişti moldoveni (70,1% din total) şi 66,0 mii de turişti străini (29,9%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2011, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+8,8%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+54,6%), hoteluri şi moteluri (+18,2%), structuri de întremare (+10,4%), pensiuni turistice şi agroturistice (+6,2%).

20.09.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1523,1 lei, fiind în creştere cu 6,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 1,9%.

20.10.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 5468,1 mii tone de mărfuri, sau 40,8% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 1879,1 mil. tone-km, sau 49,0% din nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2008.

20.08.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 55,5 mii turişti şi excursionişti, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 0,5%.

20.07.2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1125,1 lei, fiind în creştere cu 2,9% faţă de aceiaşi perioadă a anului 2008. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 0,3%.

20.05.2009
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, s-a diminuat numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective şi numărul de înnoptări ale acestora respectiv, cu cîte 7,7%.

20.03.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-februarie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 948,9 mii tone, sau 38,6% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-67,6%), auto (-44,8%) şi aerian (-20,8%).

20.03.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna februarie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1318,7 mil.lei, marcănd, în termeni reali, o diminuare de 4,2% faţă de luna precedentă şi de 6,3% comparativ cu luna februarie 2008.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63767 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran