RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
06.05.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2011 s-au cifrat la 182,9 mil. dolari SUA, cu 13,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 61,5% - comparativ cu luna martie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2011 au însumat 457,5 mil. dolari SUA, cu 28,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 46,4% - comparativ cu luna martie 2010.

05.05.2011
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent au crescut cu 17,3%. Preţurile de vînzare la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 31,3%, la produsele animaliere au scăzut cu 7,0%.

05.05.2011
Activitatea companiilor de leasing în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2010 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 535 mil. lei, sau cu 123 mil. lei (cu 30%) mai mult decît în anul 2009.

29.04.2011
Contravenţiile în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că pe parcursul anului 2010 în urma aplicării Codului contravenţional au fost constatate 288,2 mii încălcări de lege sau 81 cazuri de pedepse aplicate în medie la 1000 populaţie.

21.04.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 881,6 mii tone de mărfuri, cu 30,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 60,3% - comparativ cu luna martie 2010.

21.04.2011
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că numărul decedaţilor în anul 2010 a fost de 43631 persoane, cu 1492 persoane (3,5%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 12,3 decedaţi la 1000 locuitori.

19.04.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 7,3 %.

18.04.2011
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2011 a crescut cu 8,3% faţă de perioada respectivă a anului 2010. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 8,4%, căreia i-a revenit circa 99,7% din volumul total al producţiei agricole.

18.04.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de februarie curent cu 0,2%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 3,4%, iar faţă de martie 2010–cu 4,9%.

15.04.2011
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică сă în anul 2010, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 45 de instituţii, inclusiv 30 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total de doctoranzi (exclusiv cei străini) a fost de 1550 persoane sau cu 3,2% mai puţin comparativ cu anul 2009.

15.04.2011
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2010 numărul născuţilor-vii a fost de 40462 persoane, mai mic cu 341 (0,8%) faţă de anul 2009, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv de 11,2‰ şi 10,2‰.

12.04.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie faţă de februarie 2011 a constituit 100,8%, iar faţă de martie 2010 – 105,8 %.De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 3,3 la sută.

08.04.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
Exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2011 s-au cifrat la 161,2 mil. dolari SUA, cu 19,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 49,5% - comparativ cu luna februarie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2011 au însumat 356,9 mil. dolari SUA, cu 25,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 41,6% - comparativ cu luna februarie 2010.

07.04.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1273,7 lei, fiind în creştere cu 9,2% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 1,7%.

06.04.2011
Minimul de existenţă în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2010 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1373,4 lei, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 15,6%.

30.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2010
În anul 2010 populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit circa 1235,4 mii persoane, fiind în scădere faţă de anul precedent cu 2,4%. Populaţia ocupată a constituit circa 1143,4 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,5% faţă de 2009.

22.03.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 670,6 mii tone de mărfuri, cu 42,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 70,7% - comparativ cu luna februarie 2010.

22.03.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în luna ianuarie 2011 faţă de ianuarie 2010 a marcat o creştere de 9,8%.Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă de circa 3,9 ori şi în cea prelucrătoare – cu 19,4%. Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în aceeaşi perioadă a fost în descreştere cu 5,8%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010.

16.03.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de ianuarie curent cu 2,3%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 3,2%, iar faţă de februarie 2010 – cu 4,9%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţământ în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2010.

16.03.2011
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2010.În anul 2010 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2971,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2009 în valoare nominală cu 8,2% iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 0,7 %.

14.03.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie faţă de ianuarie 2011 a constituit 101,2%, iar faţă de februarie 2010 – 105,5%. De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 2,3 la sută.

12.03.2011
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial.

09.03.2011
Rezultatele studiului în gospodării "Accesul populaţiei la serviciile de sănătate"
Studiul a fost realizat în perioada august-octombrie 2010 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.Este al doilea studiu realizat de BNS în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială, primul fiind realizat în anul 2008.

04.03.2011
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2010 în comparaţie cu anul 2009 au crescut cu 42,9%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 57,8%, la produsele animaliere – cu 4,7%.

04.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2010
În trimestrul IV 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1153,3 mii persoane, în descreştere cu 42,2 mii faţă de perioada respectivă a anului 2009.

28.02.2011
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2010 au fost înregistrate 33,4 mii infracţiuni sau cu 30,2% mai mult faţă de anul precedent, iar faţă de anul 2006 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 34,9%. Din total infracţiuni 67% au fost înregistrate în localităţile urbane.

25.02.2011
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 161,8 mii turişti şi excursionişti, cu 15,8% mai mult decît în anul 2009.

18.02.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 4328,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 13,8% faţă de anul 2009.

17.02.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2010, produsul intern brut în valoare nominală de 71 849 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în creştere - în termeni reali - cu 6,9% faţă de anul 2009 şi cu 64,8% faţă de anul 2000.

15.02.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna ianuarie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de decembrie 2010 cu 0,8%. În raport cu luna ianuarie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,2%.

10.02.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că exporturile de mărfuri realizate în anul 2010 au totalizat 1582,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2009 cu 22,9%. Importurile în anul 2010 au totalizat 3855,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2009 cu 17,6%.

09.02.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2011 faţă de decembrie 2010 a constituit 101,1%, iar faţă de ianuarie 2010 – 106,7% (informativ: în ianuarie 2010 faţă de decembrie 2009 IPC a marcat 102,4% şi faţă de ianuarie 2009 – 102,8 %).

08.02.2011
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2011.

04.02.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 2670 apartamente cu suprafaţa totală de 348,4 mii m2, ceea ce a constituit 78,0 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

04.02.2011
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în capital fix în valoare de 12927,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-decembrie 2009, acest volum s-a majorat cu 16,7 % (în preţuri comparabile).

03.02.2011
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4011,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 105,9 % (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2009.

03.02.2011
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2010, conform datelor preliminare, salariul mediu lunar nominal al unui lucrător din economia naţională a constituit 2972,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,2%. Indicele salariului real pentru aceeaşi perioadă de timp a fost de 100,7%.

31.01.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 27056,5 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2009 a constituit 107,0% în preţuri comparabile.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
62430 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran