RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
30.04.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 500,7 mil. lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 58,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2008.

29.04.2009
Minimul de existenţă în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că mărimea medie a minimului de existenţă 1 în anul 2008 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1368,1 lei, fiind în creştere faţă de anul 2007 cu 24,4%. Creşterea minimului de existenţă a fost determinată atît de creşterea preţurilor la produsele alimentare, cît şi de schimbările care au avut loc în structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, şi în special majorarea ponderii cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii.

29.04.2009
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2569,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2208,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23%, în sectorul real al economiei – 2782,4 lei şi a crescut cu 9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

24.04.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna martie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1471,6 mil. lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 12,7% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 5,6% comparativ cu luna martie 2008.

24.04.2009
Numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului în anul 2008.

23.04.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 5284,2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2008 a constituit 75,8% în preţuri comparabile. În luna martie curent faţă de martie 2008 acest indice a marcat 79,5% (faţă de 74,9% in luna ianuarie şi 72,9% în luna februarie faţă de lunile respective ale anului precedent).

22.04.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 1527,8 mii tone, sau 35,6% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-69,4%), auto (-52,5%) şi aerian (-14,2%).

21.04.2009
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2009, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente circa 1019 mil. lei, înregistrînd 103,7% faţă de perioada respectivă a anului trecut. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 3,6% şi a producţiei vegetale - cu 6,9 %.

15.04.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna martie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de februarie curent cu 0,4%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 3,7%, iar faţă de martie 2008 – cu 4,9%.

13.04.2009
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2008 a fost de 41948 persoane, cu 1102 persoane (2,6%) mai puţin comparativ cu anul precedent. Aceasta scădere s-a înregistrat la majoritatea cauzelor de deces. Rata mortalităţii generale a constituit 11,8 decedaţi la1000 locuitori faţă de 12,0 în 2007.

10.04.2009
Evoluţia preţurilor în construcţii în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I 2009 au scăzut cu 20,6% faţă de trimestrul IV a.2008 şi cu 2,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent. În profil pe sectoarele economiei naţionale creşterea preţurilor în trimestrul de referinţă faţă de perioada respectivă a anului 2008 a fost marcată doar în construcţia de locuinţe.

03.04.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum în luna martie 2009. Indicele preţurilor de consum în martie a.c. faţă de februarie 2009 a constituit 99,2%, iar faţă de martie 2008 – 101,2% (în martie 2008 faţă de februarie 2008 IPC a marcat 101,1% şi faţă de martie 2007 – 115,4%).

02.04.2009
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică transmite că în anul 2008, studiile prin doctorat s-au desfăşurat în 43 de instituţii, inclusiv în 28 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior.

01.04.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj, anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2008 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1302,8 mii persoane, fiind în uşoară scădere faţă de anul precedent (-0,8%). Această descreştere se datorează descreşterii cu 15 mii a numărului şomerilor.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37766 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran