RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
15.05.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2014 s-au cifrat la 214,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,2% mai puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 573,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,8%. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2014 au însumat 483,0 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,0% mau puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 importurile au totalizat 1218,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%.

13.05.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în aprilie 2014 faţă de martie 2014 a constituit 100,5%, iar faţă de aprilie 2013 – 105,8%.

08.05.2014
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că numărul decedaţilor în anul 2013 a fost de 38060 persoane, cu 1500 persoane (3,8%) mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 10,7 decedaţi la 1000 locuitori.

07.05.2014
Activitatea companiilor de leasing în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1136,8 mil. lei, sau cu 320,7 mil. lei (cu 39,3%) mai mult decît în anul 2012.

05.05.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole ) la produsele agricole în ianuarie - martie 2014 s-au micşorat faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 15,2%.

05.05.2014
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică că din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 7,4 mii ha sau 9,1% sînt ocupate de spaţii verzi. Suprafaţa acestor spaţii în proporţie de 54,3 la sută reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), restul fiind spaţiile din zonele turistice şi de agrement (17,3%), cele cu acces limitat (12,9%) şi spaţiile cu funcţii utilitare (10,4%).

31.05.2013
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2013 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3559,5 mii persoane, din care 712,1 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani. Numărul născuţilor-vii în anul 2012 a fost de 39,4 mii persoane sau cu 253 persoane (0,6%) mai mult faţă de anul precedent. Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori.

29.05.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-martie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 1907,1 mil. lei (în preţuri curente). În ianuarie-martie 2013 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 784,4 mil. lei, fiind în creştere cu 9,4% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

28.05.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2013 au fost date în folosinţă 509 apartamente noi cu suprafaţa totală de 69,3 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 17,1%.

27.05.2013
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2012 pe teritoriul ţării au fost amplasate 742 sisteme de alimentare cu apă, din care 571 unităţi – cu proprietate publică, 168 – private, 3 – proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului 2012 au funcţionat 677 sisteme (91,2%) sau cu 34 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 163 mai mult comparativ cu anul 2008.

23.05.2013
Câştigul salarial mediu în martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3638,7 lei, înregistrând o creştere cu 11,2% faţă de luna martie 2012.

23.05.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de martie curent, cu 1,0% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,7% − faţă de aprilie 2012 .

22.05.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 20,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 2,6% mai puţin decît în perioada similară din anul 2012.

22.05.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 692,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 103,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2012.

21.05.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 894,6 mii tone de mărfuri, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 28,2% - comparativ cu luna aprilie 2012. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2013 a totalizat 337,9 mil. tone-km, cu 4,3% mai mic în raport cu luna martie 2013 şi cu 12,3% mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

21.05.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna martie şi trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna martie 2013, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 12,1% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o scădere de 3,7% comparativ cu luna martie 2012.

21.05.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2012 a constituit 101,5%. În luna martie 2013 faţă de martie 2012 acest indice a marcat 104,5%.

17.05.2013
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2013 a constituit 3559,5 mii persoane, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 cu 44 persoane.

17.05.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 36,5 mii de turişti, din care 19,4 mii de turişti moldoveni (53,0% din total) şi 17,2 mii de turişti străini (47,0%). Comparativ cu ianuarie-martie 2012, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+2,1%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+29,0%), cămine pentru vizitatori (+10,4%), pensiuni turistice şi agroturistice (+9,8%), hoteluri şi moteluri (+6,4%).

16.05.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2013 s-au cifrat la 221,5 mil. dolari SUA, cu 11,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,1% - comparativ cu luna martie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2013 au însumat 488,2 mil. dolari SUA, cu 20,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,5% - comparativ cu luna martie 2012.

15.05.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în aprilie 2013 faţă de martie 2013 a constituit 100,4%, iar faţă de aprilie 2012 – 104,5%.

08.05.2013
Activitatea companiilor de leasing în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 816 mil. lei, sau cu 21 mil. lei (cu 2,5%) mai puţin decît în anul 2011 şi cu 280 mil. lei (cu 52%) mai mult faţă de anul 2010.

07.05.2013
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în perioada anilor 2007-2012 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar în scădere faţă de perioada anilor 2005-2006. Micşorarea ariilor de spaţii verzi accentuează riscurile ecologice urbane şi are un impact negativ asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei.

03.05.2013
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul decedaţilor în anul 2012 a fost de 39560 persoane, cu 311 persoane (0,8%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori.

03.05.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole la produsele agricole în ianuarie-martie 2013 faţă de perioada respectivă a anului precedent au crescut cu 10,4%.

02.05.2013
Utilizarea timpului în Republica Moldova
Biroul Național de Statistică anunță principalele rezultate ale cercetării ”Utilizarea timpului”. Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 10 ani şi peste utilizează aproape jumătate din timpul zilnic (47%) pentru activităţi de îngrijire personală (11ore 18 minute); 36,5% din durata unei zile (8 ore 45 minute) se dedică muncii, studiilor, îngrijirii gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi deplasărilor, iar 16,5% - petrecerii timpului liber (3 ore 57 minute). Diferenţele în utilizarea timpului dintre bărbaţi şi femei, pentru două din cele trei categorii de activităţi, sunt semnificative.

02.05.2013
Contravenţii constatate în 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2012 au fost constatate 358,9 mii încălcări sau cu 20,5% mai mult comparativ cu anul precedent. În medie la 1000 persoane revin 93 cazuri de contravenţii constatate cu aplicarea pedepselor. Din numărul total al contravenţiilor constatate, 2,9 mii (9,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

25.05.2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2012 întreprinderile şi organizaţiile au realizat investiţii în valoare de 1784,6 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului 2011, acest volum s-a redus cu 4,6% (în preţuri comparabile).

24.05.2012
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2012 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 425 apartamente cu suprafaţa totală de 59,1 mii m², ceea ce a constituit 77,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

22.05.2012
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2012 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 21,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 14,4% mai mult decît în perioada similară din anul 2011.

22.05.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 690,4 mii tone de mărfuri, cu 7,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 3,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2011.

18.05.2012
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2012 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 515,4 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 109,0% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2011.

18.05.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat cu 1,8% faţă de decembrie 2011, cu 5,8% – faţă de aprilie 2011 şi au păstrat nivelul celor din martie curent.

17.05.2012
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2012. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2012 a constituit 3559,5 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2011 cu 0,9 mii.

17.05.2012
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2012 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 35,8 mii de turişti, din care 19,5 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 16,3 mii de turişti străini (45,4%).

16.05.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2011 a constituit 96,6%. În luna martie 2012 faţă de martie 2011 acest indice a marcat 95,5%.

16.05.2012
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna martie şi trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 19,6% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 1,2% comparativ cu luna martie 2011.

14.05.2012
Câştigul salarial mediu în martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3273,5 lei, înregistrând o creştere cu 9,7% faţă de luna martie 2011.

11.05.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2012 s-au cifrat la 199,8 mil. dolari SUA, cu 26,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,1% - comparativ cu luna martie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2012 au însumat 476,3 mil. dolari SUA, cu 22,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 4,1% - comparativ cu luna martie 2011.

11.05.2012
Activitatea companiilor de leasing în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2011 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 837 mil. lei, sau cu 301 mil. lei (cu 56%) mai mult decît în anul 2010 şi cu 409 mil .lei (cu 33%) mai puţin faţă de anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport în valoare de 661,5 mil. lei (sau 79% din total), din care autoturismele deţin 95% (în valoare de 629,2 mil. lei).

 
Pagina
1234567
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37766 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran