RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
29.05.2020
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7633,9 lei, fiind în creștere de 10,3% față de trimestrul I 2019 și în scădere cu 2,3% față de trimestrul IV 2019.

29.05.2020
Lucrări de construcţii executate în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2019 au fost executate lucrări de construcții în valoare de 13,4 miliarde lei, în creștere cu 12,8% față de nivelul înregistrat în anul 2018.

28.05.2020
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că valoarea investiţiilor în active imobilizate realizate în ianuarie-martie 2020 a constituit 3,2 miliarde lei, în scădere cu 1,5% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2019.

26.05.2020
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2020 au fost date în exploatare 1011 locuințe cu suprafața totală de 93,4 mii m², în scădere cu 10,5% față de perioada similară a anului 2019.

25.05.2020
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 primele brute subscrise au constituit 339,5 mil. lei, fiind în descreştere cu 1,1% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

25.05.2020
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează, că anual sunt efectuate lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor publice de alimentare cu apă. În anul 2019, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu 0,4 mii km alcătuind 14,7 mii km. Comparativ cu anul 2016, lungimea totală a rețelelor publice de distribuţie a apei s-a majorat cu 10,5%.

22.05.2020
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în luna martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creștere cu 3,2% faţă de luna precedentă şi o scădere de 2,0%, comparativ cu luna martie 2019.

22.05.2020
Lucrări de construcţii executate în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020, volumul lucrărilor de construcții executate de entităţile cu genul principal de activitate „Construcții” a constituit 1,5 miliarde lei, în creştere cu 8,0% față de perioada similară a anului 2019.

20.05.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,5%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

20.05.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna aprilie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,7%, față de aprilie 2019 – cu 2,6% și față de decembrie 2019 – cu 1,3%.

20.05.2020
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 27,4 mii de turiști și excursioniști, cu 28,3% mai puțin decât în ianuarie-martie 2019. Micșorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de diminuarea numărului de participanţi la turismul receptor, turismul emiţător și turismul intern.

20.05.2020
Distribuția persoanelor vârstnice în profil teritorial
Conform Organizației Mondiale a Sănătății persoanele cu afecțiuni medicale preexistente și, îndeosebi, persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului infectării cu noul tip de coronavirus sau dezvoltării unei evoluții mai grave a bolii, mai des decât celelalte persoane.

18.05.2020
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2020
Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 38,8 mii de turiști, din care 20,3 mii de turiști rezidenți și 18,5 mii de turiști nerezidenți.

15.05.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna martie 2020, cu transportul public, au fost transportați 4,6 milioane pasageri, cu 49,6% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați se observă atât în transportul feroviar cât și cel rutier.

15.05.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 exporturile de mărfuri au totalizat 675,0 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 7,9%, iar importurile de mărfuri au constituit 1365,8 milioane dolari SUA, volum superior celui înregistrat în ianuarie-martie 2019 cu 0,1%.

15.05.2020
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că numărul decedaților, în anul 2019, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 36 416 persoane, cu 891 persoane mai puțin comparativ cu anul precedent.

14.05.2020
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2020
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2020 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 26 730 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 1,9%.

14.05.2020
Activitatea companiilor de leasing în anul 2019
În anul 2019 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,8 miliarde lei sau cu 229,2 mil. lei mai mult decât în anul 2018. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,6 miliarde lei, din care pentru autoturisme au constituit 1,1 miliarde lei.

11.05.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2020 inflaţia anuală a constituit 5,25%, inclusiv la: produse alimentare – 9,96%, mărfuri nealimentare - 1,48% și servicii prestate populaţiei – 3,51%. Totodată, indicele preţurilor de consum în aprilie 2020 faţă de martie 2020 a constituit 100,17%.

07.05.2020
Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 2019.

06.05.2020
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2020 faţă de perioada respectivă a anului 2019 a constituit 108,8%.

04.05.2020
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019
Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2019, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 42 școli doctorale, organizate în 18 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

04.05.2020
Contravenţii constatate în anul 2019
În anul 2019, au fost constatate 370,1 mii contravenţii, ceea ce este cu 56,2 mii contravenții mai puțin, comparativ cu anul precedent. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale. În 5,6 mii cazuri au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă, dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii, iar în 12,4 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive.

30.04.2020
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 s-au eliberat 477 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale sau cu 16,8% mai puțin comparativ cu ianuarie-martie 2019.

28.04.2020
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2020, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1723 mil. lei, constituind 102,4% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2019.

24.04.2020
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019
Biroul National de Statistică informează că, în anul 2019, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 63 unități, inclusiv 40 institute și centre de cercetare, 16 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 50 unități sau circa 80 la sută au forma de proprietate de stat.

21.04.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2020
Biroul Național de Statistică informează că în luna februarie 2020, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,7%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă și în industria prelucrătoare. Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

21.04.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna martie 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna martie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de februarie curent cu 0,2%, față de martie 2019 – cu 2,4% și față de decembrie 2019 – cu 0,6%.

17.04.2020
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2019
În anul 2019, rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost constituită din 1486 unități, inclusiv 829 – cu statut de creșă-grădiniță, 543 grădinițe, 89 școli-grădinițe, 23 centre comunitare și 2 creșe. După destinație s-au distins 3 tipuri de instituții: 1474 – cu destinație generală, 5 – sanatoriale și 7 – speciale.

15.04.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în ianuarie-februarie 2020 au totalizat 464,8 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 2,3%, iar importurile de mărfuri au constituit 864,8 milioane dolari SUA, volum superior celui înregistrat în ianuarie-februarie 2019 cu 4,0%.

15.04.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-februarie 2020, cu transportul public, au fost transportați 15,3 mil. pasageri, cu 4,8% mai puţin ca în perioada similară din anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 765,0 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 2,9% comparativ cu ianuarie-februarie 2019.

10.04.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2020 inflaţia anuală, a constituit 5,94%, inclusiv la: produse alimentare – 10,50%, mărfuri nealimentare 2,58% și servicii prestate populaţiei – 3,76%. Totodată, indicele preţurilor de consum în martie 2020 faţă de februarie 2020 a constituit 100,09%.

01.04.2020
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2019
Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în anul 2019, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 919,3 mii persoane.

31.03.2020
Minimul de existență în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2019, mărimea minimului de existenţă a constituit, în medie, pe lună pentru o persoană 2031,2 1 lei.

30.03.2020
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2019, veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2880,6 lei. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei, în anul 2019, au constituit în medie pe o persoană 2786,5 lei.

24.03.2020
Activitatea asigurătorilor în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2019 primele brute subscrise au constituit 1625,4 mil. lei, fiind în creştere cu 7,1% faţă de primele brute subscrise în anul 2018. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 663,5 mil. lei, depășind cu 25,8% achitările efectuate în anul 2018.

20.03.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna februarie 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna februarie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de ianuarie curent cu 0,1%, față de februarie 2019 – cu 2,8% și față de decembrie 2019 – cu 0,3%.

16.03.2020
Produsul intern brut în anul 2019 și trimestrul IV 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2019, Produsul intern brut a însumat 210,1 milarde lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 3,6% faţă de anul 2018 semidefinitiv. În trimestrul IV 2019, PIB a însumat 54,9 miliarde lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul IV 2018 pe seria brută și cu 0,9% pe seria ajustată sezonier; față de trimestrul III 2018, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 1,2%.

10.03.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2020 inflaţia anuală, a constituit 6,41%, inclusiv la: produse alimentare – 11,04%, mărfuri nealimentare 3,24% și servicii prestate populaţiei – 3,83%. Totodată, indicele preţurilor de consum în februarie 2020 faţă de ianuarie 2020 a constituit 99,98%.

10.03.2020
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2019 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 376,6 mii de turiști și excursioniști, cu 16,4% mai mult decât în anul 2018. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de creșterea numărului de participanţi la turismul emiţător, turismul intern, precum și turismul receptor.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69604 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran