Agricultura

Cuprins:

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Chestionar 1-CMPA "Producerea și vânzarea producției vegetale"conform graficuluiAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică.
Chestionar 2-CMPA "Efectivul animalelor şi păsărilor, producţia animalieră obţinută și vîndută”conform graficuluiAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică.
Chestionar 3-CMPA "Venituri şi cheltuieli aferente activităţii agricole a micilor producători agricoli"conform graficuluiAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică.

Nr. 1-ACHIZ "Achiziţionarea şi utilizarea producţiei vegetale și animale"

anual, la 15 februarie după anul de raportare

Acest chestionar se prezintă în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi de prelucrare a producţiei (materie primă) vegetale (după adresa juridică a agentului economic).

Nr. 2-LIV-VII "Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor"

anual, până la 1 iunie şi 15 decembrie

Acest chestionar poate fi prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 3-AGR "Informaţia privind deţinătorii de terenuri agricole, conform stării la 1 mai"anual, până la 15 mai

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 4-AGR "Totalurile semănatului pentru recolta"

anual, până la 3 iunie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate precum şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 6 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei"

  • anual, (conform stării la 1 ianuarie) - la 25 februarie
  • în decursul anului  până la: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie, conform stării la data de întîi a lunii respective

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor în adresa organului teritorial pentru statistică.

Nr. 6-p "Utilizarea terenurilor fondului de rezervă"

anual, până la 3 iunie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 9-AGR "Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi introducerea fertilizanţilor chimici şi naturali"

disponibil și pe raportare.gov.md 

anual, până la 5 decembrie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste), după locul de amplasare a terenurilor.

Nr. 14-AGR "Consumuri şi cheltuieli de producţie (lucrări, servicii)"

anual, până la 15 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către toate întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă indiferent de forma organizatorico-juridică, cît şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste, după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 15-AGR "Efectivul de animale"anual, până la 15 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 16-AGR "Balanţa producţiei"anual, până la 15 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către toate întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă indiferent de forma organizatorico-juridică, cît şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste, după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 21-VÎNZ "Vînzarea producţiei agricole"
  • trimestrial, până la data de 5 aprilie, 5 iulie, 5 octombrie
  • anual, până la data de 25 ianuarie după anul de raportare
Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate) după adresa juridică a agentului economic.
Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic"trimestrial, la a 5-a zi după perioada de raportareAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, după locul de producere а producţiei animaliere.

Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic"

anual, până la 25 ianuarie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate după locul de producere a producţiei animaliere.

Nr. 29-AGR "Producţia obţinută la culturile recoltate pe toată suprafaţa însămînţată"

anual, până la 5 decembrie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 29-AGR "Recoltarea roadei culturilor agricole de pe toată suprafaţa însămînţată"2 ori pe an, la 1 iulie şi 1 octombrieAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor).
Nr. 1 PPI "Cercetarea preţurilor la mărfurile industriale şi serviciile procurate de către întreprinderile agricole"anual, până la 3 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în eşantion.

Nr. 2 PPI "Cercetarea preţurilor la îngrăşămintele minerale şi mijloacele chimice de protecţie a plantelor"anual, până la 3 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în eşantion.

Nr. 3 PPI "Cercetarea preţurilor la serviciile prestate pentru reparaţia şi deservirea tehnică a tehnicii agricole şi automobilelor"anual, până la 3 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în eşantion.

Nr. 4 PPI "Cercetarea preţurilor de vînzare a tractoarelor, autocamioanelor, principalelor maşini şi utilaj agricol"anual, până la 3 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în eşantion.

Nr. 5 PPI "Cercetarea preţurilor la seminţe, material săditor şi la unele feluri de nutreţ"anual, până la 3 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în eşantion.

Nr. 6 PPI "Cercetarea preţurilor la serviciile agrochimice"anual, până la 3 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în eşantion.