Comerţ interior de bunuri

Cuprins:

 

Comerţ cu amănuntul

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

SERV TS "Indicatorii pe termen scurt în comerţ, servicii"
 
disponibil si pe raportare.gov.md
lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de referinţăAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenții economici, incluși în cercetare.

Nr. 1-comerţ "Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora"

anual, la data de 15 martie

Acest chestionar poate fi prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenţii economici, incluşi în cercetare, care practică activitate de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinere şi de reparare  autovehiculelor şi a  motocicletelor.

Nr. 3-comerţ "Сomerţul cu amănuntul"

disponibil si pe raportare.gov.md

anual, la data de 15 martie

Acest formularul poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenţii economici, incluşi în cercetare, care practică activitate de comerţ cu amănuntul.