Export şi import de energie electrică şi gaz natural

Cuprins:

   

  EXPORT ŞI IMPORT DE ENERGIE

  Denumirea formularului

  Periodicitatea, termenul de prezentare

  În adresa cui şi de către cine se prezintă

  Nr. EI-1 ”Export (import) de energie electrică şi gaz natural”

  lunar - până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raport

  În adresa Biroului Național de Statistică de către toți agenții economici, care exportă (importă) energie electrică și gaz natural, indiferent de forma de proprietate.