Cultură şi Sport

Cuprins:

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-c "Activitatea instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar la începutul anului de studii"anualPrezintă:
 1. Şcolile de muzică, de arte şi arte plastice de toate formele de proprietate la 10 ianuarie – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 10 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică
Nr. 1-cf "Dezvoltarea culturii fizice şi sportului"anualAcest chestionar se prezintă pe suport hârtie de către:
 1. Grădinițele de copii, centrele comunitare de educație timpurie, școlile primare, gimnaziile, liceele, școlile profesionale, colegiile, centrele de excelență, universitățile, academiile, școlile și cluburile sportive, școlile auxiliare, alte instituții, întreprinderi din sectorul public și privat până la 10 ianuarie – primăriei, preturii.
 2. Primăriile, preturile la 15 ianuarie – direcțiilor raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia.
 3. Direcţiile raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia la 1 februarie – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – la 1 martie, date de sinteză Biroului Naţional de Statistică
Nr. 2-c "Săli de cinema"anual, până la 10 februariePrezintă întreprinderile de servicii de difuzare a filmelor video şi de cinema indiferent de forma de proprietate - Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 5-ips "Activitatea instituțiilor publice de sport"anualAcest chestionar se prezintă pe suport hârtie de către:
 1. Școlile şi liceele sportive până la 30 ianuarie.
  – direcțiilor raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia (1 exemplar)
  – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  (1 exemplar)
 2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  la 1 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 6-c "Activitatea bibliotecilor"anualPrezintă:
 1. Până la 15 ianuarie: Bibliotecile publice teritoriale şi bibliotecile instituţiilor de învăţământ general – autorităților administrației publice de nivelul al doilea (secţiilor/direcţiilor cultură/educație raionale, municipale, UTAG). Bibliotecile instituţiilor de învăţământ profesional tehnic (şcoli profesionale, colegii) şi instituţiilor de învăţământ superior, bibliotecile aflate în subordonarea altor ministere şi departamente prezintă date statistice – centrelor biblioteconomice departamentale.
 2. Până la 15 februarie: Secţiile/direcţiile cultură/educație (raionale, municipale, UTAG) prezintă: date de sinteză privind activitatea bibliotecilor publice teritoriale – Centrului de Statistică al BNRM; date de sinteză privind activitatea bibliotecilor instituțiilor de învățământ general – centrelor biblioteconomice departamentale (zonale) ale rețelei bibliotecilor instituțiilor de învăţământ general.
 3. Până la 1 martie: Centrele biblioteconomice departamentale ale reţelelor de biblioteci de învățământ, ştiinţifice, medicale, tehnice, agricole prezintă date de sinteză – Centrului de Statistică al BNRM.
 4. 20 martie: Centrul de Statistică al BNRM prezintă date de sinteză privind activitatea Sistemului Național de Biblioteci: – Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării.
 5. 25 martie: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prezintă sinteza statistică a activităţii Sistemului Naţional de Biblioteci – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 7-c "Privind activitatea casei de cultură și a formației artistice"anualPrezintă:
 1. Casele de cultură din Republica Moldova la 10 ianuarie – direcţiilor/secțiilor/serviciilor raionale (municipale) cultură, UTA Găgăuzia.
 2. Direcţiile/secțiile/serviciile raionale (municipale) cultură, UTA Găgăuzia la 25 ianuarie date de sinteză – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 25 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 8-c "Activitatea muzeului (galeriei)"anual, până la 20 ianuariePrezintă muzeele:
 • Organului teritorial de statistică.
 • Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Nr. 12-c "Activitatea teatrului, organizaţiei concertistice de impresariat şi a colectivului artistic profesionist şi de amatori"anual, până la 15 februariePrezintă instituțiile teatrale, concertistice, organizațiile concertistice de impresariat, circul:
 • Organului teritorial de statistică.
 • Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.