Utilităţi publice

Cuprins:

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1"Privind infrastructura străzilor orăşeneşti şi amenajarea spaţiilor   verzi urbane"
anual, până la data de 19 martie
Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie:
  1. Întreprinderile cu orice formă de proprietate, care efectuează gestionarea nfrastructurii edilitare şi activitatea de înverzire, pînă la 5 martie organului teritorial de statistică;
  2. Organul teritorial de statistică la 19 martie - Biroului Naţional de Statistică.

Nr. 2 „Salubrizarea localităţilor”

anual, până la data de 26 martie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie:

  1. Întreprinderile cu orice formă de proprietate, care efectuează lucrări de salubrizare a localităţilor şi transportare a eşeurilor, pînă la 16 martie organului teritorial de statistică;
  2. Organele teritoriale de statistică pînă la data de 26 martie – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 1 apeducte-canalizare "Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare"anual, până la data de 5 martie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie:

  1. Întreprinderile ce dispun de sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare inclusiv întreprinderile gestionate de primării, Organului Teritorial de Statistică, pînă la data de 15 februarie;
  2. Organele Teritoriale de Statistică – pînă la data de 5 martie Biroului Naţional de Statistică.