Educaţie

Cuprins:

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-IE "Instituţii extraşcolare pentru copii"anualAcest  chestionar se prezintă pe suport de hârtie de către:
 1. Instituţiile extraşcolare pentru copii nu mai târziu de 20 ianuarie - Direcțiilor raionale/municipale învăţământ, tineret și sport
 2. Direcțiile raionale/municipale învăţământ, tineret și sport până la 25 februarie – Biroului Naţional de Statistică
Nr. 1-edu "Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general la începutul anului de studii"anualAcest chestionar se prezintă pe suport hârtie de către:
 1. Școlile primare, gimnaziile, liceele din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării până la data de 1 octombrie – direcțiilor raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia
 2. Școlile primare, gimnaziile, liceele din subordinea altor ministere, UATSN şi municipiul Bender, indiferent de forma de proprietate până la data de 1 octombrie – organului teritorial de statistică
 3. Direcţiile raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia, până la data de 8 octombrie – organului teritorial de statistică
 4. Organele teritoriale de statistică până la data de 9 noiembrie – Biroului Naţional de Statistică
Nr. 2-edu "Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar la începutul anului de studii"anualAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa:
 • Organului teritorial pentru statistică până la data de 05 octombrie de către şcolile profesionale şi centrele de excelenţă, indiferent de subordonare şi forma de proprietate;
 • Organul teritorial pentru statistică Biroului Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie 
Nr. 3-edu "Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar la începutul anului de studii"anualAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa Biroului Naţional de Statistică până la data de 05 octombrie de către colegii şi centrele de excelenţă, indiferent de subordonare şi forma de proprietate
Nr. 4-edu "Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior la începutul anului de studii"anualAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa Biroului Naţional de Statistică până la data de 20 octombrie de către instituţii de învățământ superior, indiferent de subordonare şi forma de proprietate
Nr. 83-edu "Personalul încadrat în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general la începutul anului de studii"anualAcest chestionar se prezintă pe suport hârtie de către:
 1. Școlile primare, gimnaziile, liceele din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării până la data de 1 octombrie – direcțiilor raionale (municipale) învăţământ, tineret și sport, UTA Găgăuzia
 2. Școlile primare, gimnaziile, liceele din subordinea altor ministere, UATSN şi municipiul Bender, indiferent de forma de proprietate până la data de 1 octombrie – organului teritorial de statistică
 3. Direcțiile raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia, până la data de 8 octombrie – organului teritorial de statistică
 4. Organele teritoriale de statistică până la data de 9 noiembrie – Biroului Naţional de Statistică

Nr. 85-edu "Activitatea instituţiilor de educaţie timpurie"

anual

Prezintă:

- Instituțiile de educație timpurie din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – până la 20 ianuarie în adresa Direcțiilor raionale/municipale învăţământ, tineret și sport, UTA Găgăuzia;
- Direcțiile raionale/municipale învăţământ, tineret și sport, UTA Găgăuzia, instituțiile de educație timpurie private – până la 25 ianuarie organului teritorial de statistică;
- Organele teritoriale de statistică – până la 22 februarie Biroului Naţional de Statistică