Transport

Cuprins:
Transporturi

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 1-auto "Prestaţii de transport rutier"
 disponibil si pe raportare.gov.md
lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de referințăAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:
 • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
 • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închiriază 10 şi mai multe autovehicule de marfă;
 • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.
 Nr. 65-auto "Transportul cu mijloacele de transport rutier" 
 disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică , trimestrial de către:
 • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
 • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închi- riază 10 şi   mai multe autovehicule de   marfă;
 • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

 Nr. 1-tr.(auto) "Transportul rutier şi lungimea drumurilor private"

disponibil și pe raportare.gov.md

 anual, până la data de 01 martie

Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:

 • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată, au în inventar autovehicule sau le înсhiriază, precum şi care au drumuri în proprietate sau administrare;
 • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

 Nr. 1-trol. "Prestaţiile şi utilizarea transportului electric"

Instrucțiune de completare

 anual, până la data de 25 februarie

Se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban.

 Nr. 65-trol. "Prestaţii cu troleibuze"

trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban.

 Nr. 1-nav.int. "Transportul de mărfuri şi pasageri cu nave fluviale"lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportSe prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice care au în dotare nave fluviale proprii sau închiriate.

 Nr. 6-nav.int. "Mijloacele de transport naval intern"

 anual, până la data de 01 februarie

Se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice, саrе au în dotare nave fluviale proprii.

 Nr. 1-cf "Transportul de mărfuri și pasageri pe calea ferată, indicii de utilizare a mijloacelor de transport feroviar"lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportSe prezintă pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova.

 Nr. 2-cf "Transportul feroviar de folosință generală și lungimea liniilor de cale ferată"

 anual, până la data de 17 aprilie

Se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova"

 Nr. 65-cf "Prestații de transport feroviar de folosință generală"

trimestrial, pînă la a 50-a zi după perioada de raport

 Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova".

 Nr. 1-ас "Trafic aerian" lunarRaportul statistic se prezintă pe suport de hîrtie și înformat electronic în adresa:
 
 • Autorităţii Aeronautice Civile de către persoane juridice - operatorii aerieni angajați în exploatarea aeronavelor pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă  prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică pînă la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.
 Nr. 3-ac "Parcul aeronavelor civile"

 anual

Raportul statistic se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa

 • Autorităţii Aeronautice Civile de către persoanele juridice-operatorii aerieni  angajati în exploatarea aeronavelor pînă la data de 18 ianuarie;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă prezintă raportul centralizator în adresa Biroului Naţional de Statistică pînă la data de 01 februarie.

 Nr. 6-ас "Trafic prin aeroport"

 trimestrial

Raportul statistic se prezintă pe suport de hîrtie și înformat electronic în adresa:

 • Autorităţii Aeronautice Civile de către persoane juridice - operatorii aerieni angajați în exploatarea aeronavelor pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă  prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică pînă la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.
Transport de gaze prin conducte

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 1-conducte "Conducte magistrale de gaze"

 trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către S.A. "Moldovagaz".

Drumurile publice

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 3-drum "Drumurile publice"

anual, până la data de 5 martie

Raportul statistic se prezintă pe suport de hîrtie în adresa Biroului Naţional de Statistică pînă la data de 5 martie de către Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” și autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, conform competențelor.