Antreprenoriat

Cuprins:

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Ancheta structurală anuală în întreprinderi

disponibil  și pe raportare.gov.md

Conform graficului

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenţii economici în termenele stabilite.

Nr. 1-INOV "Inovarea în industrie și servicii"25 iunie – 25 iulie după anul de gestiuneAcest chestionar poate fi prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare.