Mediul înconjurător

Cuprins:

Mediul înconjurător

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-aer "Protecţia aerului atmosferic"
 
anual, până la 15 aprilieAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie sau prin poșta electronică în adresa subdiviziunilor teritoriale ale Agenției de Mediu, de către  entitățile economice care au surse staţionare de poluare a aerului atmosferic.

Nr.1-gospodărirea apelor "Utilizarea apei"

anual

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie de către întreprinderile şi organizaţiile care utilizează apă:

  • Întreprinderii de Stat „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a Agenţiei „Apele Moldovei” conform graficului;
  • Întreprinderea de Stat „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a Agenţiei „Apele Moldovei” prezintă BNS al Republicii Moldova raportul generalizat.
Nr.1-cheltuieli "Cheltuieli curente pentru protecţia mediului și plăți ecologice" 
 
anual, până la data de 20 maiAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial de statistică de către agenţii economici, care desfăşoară activitate economică însoţită de evacuarea substanţelor poluante şi efectuează cheltuieli pentru protecţia mediului, precum și plăți pentru impactul negativ asupra mediului.