Justiție

Cuprins:
 

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

De către cine se prezintă

Nr. 1-CC "Numărul contravenţiilor constatate"

anual, pînă la data de 15 februarie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie:

  1. Organele autorizate să examineze cauze privind contravenţii pînă la data de 1 februarie organului teritorial pentru statistică;
  2. Organele teritoriale pentru statistică la 15 februarie – Biroului Naţional de Statistică.