Finanțe

Cuprins:

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-invest "Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții"

trimestrial
  • pe suport de hârtie  – până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.
  • online - până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare.
Prezintă (pentru trimestrele I - III) organului teritorial pentru statistică agenții economici (cu excepția băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiții străine.
Nr. 5-CON "Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale" 
 
disponibil și pe raportare.gov.md
trimestrial – pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportarePrezintă organului teritorial pentru statistică toate organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, culte religioase, partide şi alte organizaţii social politice).

5-CI "Consumurile și cheltuielile întreprinderii"

trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare.
Nr. 1-invest "Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții"anual, până la 31 maiPrezintă organului teritorial pentru statistică agenții economici (cu excepția băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiții străine și/sau care pe parcursul perioadei de referință au avut tranzacții cu nerezidenții.
Nr.1-asigurare "Cu privire la activitatea asiguratorilor"anual, până la 15 februarieAcest formularul se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către societăţile de asigurare.
Nr. 1-leasing "Activitatea de leasing"anual, până la data de 31 martieAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către companiile de leasing și alte întreprinderi care prestează servicii de leasing.