Obiectivul 3: Sănătate și stare de bine

sdg-ro-01.pngOBIECTIVUL 3: Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă

În Moldova, Obiectivul 3 de pe Agenda 2030 are scopul să reducă riscurile legate de sănătate prin oferirea accesului mai larg la serviciile de sănătate, inclusiv accesul la serviciile de bază de calitate și un acces mai larg la medicamente și vaccinuri sigure, efective, de calitate și accesibile. De asemenea, Agenda prevede eforturi de oferire a informației și educației cu privire la problemele de sănătate, cum ar fi stilul de viață sănătos, promovarea sănătății mintale și a serviciilor medicale în domeniul sănătății sexual-reproductive. În această privință, Obiectivul susține confidențialitatea mai mare între pacient și doctor și eliminarea barierelor existente cu privire la accesul la serviciile medicale în domeniul sănătății sexual-reproductive. În general, agenda privind sănătatea nu este unica responsabilitate a instituțiilor medicale, fiind nevoie de o colaborare mai vastă cu alți parteneri relevanți pentru a reduce poluarea, asigurarea siguranței alimentare și instituirea controlului cu privire la abuzul de substanțe, ceea ce va reduce presiunile asupra sistemului de sănătate.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 3 

 

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 

 

OBIECTIVUL 3: Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100 000 live births

3.1.1 Maternal mortality ratio

 

3.1 Până în 2030, reducerea ratei  mortalității materne la  mai puțin de 13,3 cazuri la 100 000 de născuți-vii

3.1.1 Rata mortalității materne, la 100 mii născuţi vii

 

3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel

 

3.1.2 Rata nașterilor asistate de personal calificat, %

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under‑5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births

3.2.1 Under‑5 mortality rate

 

3.2 Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite pentru nou-născuți și copii până la 5 ani, reducerea mortalității neonatale la 6 decese la 1.000 nou-născuți-vii si a copiilor până la 5 ani la 10 la 1.000 nou-născuți-vii

3.2.1.1 Rata mortalității copiilor în vîrstă de 0-4 ani, la 1000 născuţi vii

 

 

 

3.2.1.2 Rata mortalității infantile, la 1000 născuţi vii

 

 

 

3.2.1.3 Rata mortalității prin traumatisme, intoxicații, la 100 mii populaţie

 

3.2.2 Neonatal mortality rate

 

3.2.2 Rata mortalității neonatale, la 1000 născuţi vii

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population, by sex, age and key populations

 

3.3.1 Până în 2030, reducerea transmiterii HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală, în special în populaţiile cheie, precum şi a mortalităţii asociate cu HIV

3.3.1.1 Incidența HIV la 100 mii persoane neinfectate, pe sexe, vîrstă, categorii de populație

 

 

 

3.3.1.2 Incidența prin sifilis, pe sexe, vîrstă, la 100 mii populație

 

 

 

3.3.1.3 Incidența prin  gonoree, pe sexe, vîrstă, la 100 mii populație

 

 

 

3.3.1.4 Decese HIV asociate la 100 mii populație

 

3.3.2 Tuberculosis incidence per 100 000 population

 

3.3.2 Pana in 2030 reducerea poverii tuberculozei, combaterea hepatitei, bolilor condiționate de apă și a altor boli transmisibile

3.3.2.1  Incidența prin tuberculoză, la 100 mii populație

 

 

 

3.3.2.2  Rata mortalității prin tuberculoză la 100 mii populaţie

 

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population

 

 

 

 

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100 000 population

 

3.3.4.1 Incidența prin hepatita B, la 100 mii populație

 

 

 

3.3.4.2 Incidenţa prin febră tifoidă şi Incidenţa prin holeră (cazuri)

 

3.3.5 Number of people requiring interventions against neglected tropical diseases

 

 

 

3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being

3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease

 

3.4.1. Până în 2030, reducerea cu 30% a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire și tratare

3.4.1. Rata mortalităţii premature prin boli cardiovasculare, cancer, boli ale aparatului digestiv, diabet, boli ale aparatului respitaror în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și  70 de ani, la 100 mii populație

 

3.4.2 Suicide mortality rate

 

3.4.2. Promovarea sănătății mintale și a bunăstării populației

3.4.2. Rata mortalității prin suicid, la 100 mii populaţie

3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol

3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance use disorders

 

3.5 Fortificarea prevenirii si tratamentului condiționat de abuzul de droguri și substanțe narcotice, precum și consumul de alcool

3.5.1 Gradul de acoperire cu interventii/servicii a consumatorilor de substanțe psihotropice

 

3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the national context as alcohol per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol

 

3.5.2.1 Consumul anual de alcool pe o persoană (15+ ani), litri

 

 

 

3.5.2.2 Prevalența consumului nociv de alcool, pe sexe, vîrstă, mediu, %

3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries

 

3.6 Până în  2030, reducerea cu 50% a numărului de decese si leziuni datorate accidentelor rutiere

3.6.1 Rata mortalității determinată de accidente rutiere, la 100 mii de populaţie

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 15–49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods

 

3.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificare familiei, informare și educație

3.7.1 Ponderea femeilor de vîrstă fertilă (15-49 ani) cu necesități de planificare a familiei satisfăcute prin metode moderne de contracepție

 

3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10–14 years; aged 15–19 years) per 1,000 women in that age group

 

3.7.2 Rata nașterilor timpurii la vîrsta de 10-14 ani și 15-19 ani, la 1000 femei de vîrsta respectivă, pe medii de reședință

3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as the average coverage of essential services based on tracer interventions that include reproductive, maternal, newborn and child health, infectious diseases, non-communicable diseases and service capacity and access, among the general and the most disadvantaged population)

 

3.8 Asigurarea accesului universal la servicii de sănătate, inclusiv protecția riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente de bază și vaccinuri sigure, eficiente, calitative și la prețuri accesibile pentru toți

3.8.1.1 Ponderea cheltuielilor private (gospodăriilor casnice) pentru sănătate, %

 

 

 

3.8.1.2 Ponderea populației care a beneficiat de medicamente esențiale

 

3.8.2 Proportion of population with large household expenditures on health as a share of total household expenditure or income

 

3.8.2 Ponderea populației cu asigurare obligatorie de asistență medicală

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient air pollution

 

3.9 Până în 2030, reducerea mortalității și morbidității provocate de produsele chimice periculoase și poluarea și contaminarea aerului și apei

3.9.1 Rata mortalității determinate de poluarea aerului interior şi înconjurător

 

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services)

 

3.9.2 Rata mortalității determinate de surse nesigure de apă, sanitație și igienă

 

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

 

3.9.3 Rata mortalității determinate de intoxicaţii neintenţionate cu substanţe chimice

3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate

3.a.1 Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 15 years and older

 

Nu s-a examinat

3.a.1 Prevalența consumului de tutun pentru populația în vîrstă de 15 ani și peste (standardizată)

3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non‑communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all

3.b.1 Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme

 

Nu s-a examinat

3.b.1 Ponderea populației cu acces durabil la medicamente și vaccine accesibile

 

3.b.2 Total net official development assistance to medical research and basic health sectors

 

 

 

 

3.b.3 Proportion of health facilities that have a core set of relevant essential medicines available and affordable on a sustainable basis

 

 

 

3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States

3.c.1 Health worker density and distribution

 

3.c Creșterea și eficientizarea finanțării sistemului de sănătate și recrutare, dezvoltare, instruire și menținere a personalului medical

3.c.1 Numărul personalului medical ce revine în medie la 10 mii populație

3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks

3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and health emergency preparedness

 

Nu s-a examinat

 

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.