Comunicate de presă
Ratele BNM   26.09.2022
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.09.2022

Comunicate de presă
20.09.2022  
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iulie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a micșorat cu 0,8% faţă de luna precedentă şi cu 6,3% comparativ cu luna iulie 2021.
20.09.2022  
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna august 2022
Biroul Național de Statistică relatează că, în luna august 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de iulie curent cu 0,6%, față de august 2021 – cu 30,2% și față de decembrie 2021 – cu 18,5%.
19.09.2022  
Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2022
Biroul Național de Statistică informează că, în luna iulie 2022, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 14,4%. Reducerea producției în iulie 2022 față de luna iulie 2021 a fost determinată de decreșteri în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,2%, 14,1% și 0,1%.
15.09.2022
Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 2022
15.09.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna iulie și în ianuarie-iulie 2022
 
Noutăţi
21.09.2022  
Instruiri în vederea fortificării capacităților sistemului statistic național de racordare la standardele internaționale
Circa 70 de reprezentanți ai autorităților publice centrale, altor instituții și organizații implicate în elaborarea statisticilor oficiale au participat pe data de 20 septembrie curent la atelierul de lucru privind consolidarea capacităților Sistemului Statistic Național (SSN) de utilizare a standardelor internaționale în domeniul statisticii oficiale. Instruirile au fost organizate de Biroul Național de Statistică cu suportul oferit de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).
19.09.2022  
Necrolog Tamara Bargan
Cu profund regret, anunțăm despre trecerea în neființă, la data de 14 septembrie 2022, a colegei noastre, Tamara Bargan.
15.09.2022
Cooperarea Republicii Moldova cu India și țările-membre ale UE în producerea de statistici oficiale în baza datelor administrative
Extinderea utilizării datelor administrative în producerea statisticilor oficiale este pe agenda Biroului Național de Statistică și, în calitatea sa de autoritate centrală în domeniul statisticii și coordonator al sistemului statistic național, BNS este în dialog continuu cu autoritățile deținătoare de date administrative și registre de stat, precum și cu partenerii de dezvoltare în vederea accesării sprijinului necesar.
14.09.2022
Statisticile în domeniul criminalității și justiției din Republica Moldova evaluate în raport cu standardele europene și cele internaționale
Biroul Național de Statistică, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, au finalizat procesul de evaluare sectorială a statisticii oficiale în domeniul criminalității și justiției din perspectiva alinierii acestora la standardele europene și cele internaționale.
09.09.2022
Anunț cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Național de Statistică anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante.
09.09.2022
BNS inițiază consultarea publică privind Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor în anul 2024
09.09.2022
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2022" plasată pe pagina web
 
Indicatori cheie
Populaţia cu reședință obișnuită 2 604,0 mii
IPC 100,89%
PIB 99,1%
Producţia industrială 98,6%
Producţia agricolă 94,3%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43068 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran