Comunicate de presă
Ratele BNM   08.12.2021
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021

Comunicate de presă
06.12.2021  
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2021
Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul III 2021 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 908,3 mii persoane, fiind în creștere cu 1,6% față de trimestrul III 2020.
30.11.2021  
Persoanele cu dizabilităţi în Republica Moldova în anul 2020
La 1 ianuarie 2021, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor recunoscute cu dizabilităţi în Republica Moldova a constituit 174,5 mii persoane, inclusiv 10,4 mii copii cu vârsta de 0-17 ani.
30.11.2021  
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 18,3 miliarde lei sau cu 16,6% mai mult faţă de ianuarie-septembrie a anului precedent.
29.11.2021  
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 2021
25.11.2021
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-septembrie 2021
 
Noutăţi
07.12.2021  
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2021" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.
06.12.2021  
Concurs pentru selectarea unei companii în vederea realizării unui sondaj de opinie publică privind satisfacția utilizatorilor de date statistice
Proiectul finanțat de UE „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova” (ParStat) solicită oferte de la companii naționale cu experiență relevantă în organizarea de sondaje sociologice pentru a realiza un sondaj public privind nivelul de satisfacție al utilizatorilor cu informațiile statistice și serviciile oferite de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.
03.12.2021  
Chestionarul nr. 9-AGR disponibil în Ghișeul unic de raportare electronică
Biroul Național de Statistică anunță că începând cu 1 decembrie 2021, formularul statistic nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea fertilizanților chimici și naturali” este disponibil și în Ghișeul unic de raportare electronică www.raportare.gov.md.
01.12.2021  
Culegerea statistică „Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2021, plasată pe pagina web
„Balanța energetică a Republicii Moldova” reprezintă o culegere statistică amplă, care prezintă indicatorii statistici privind formarea resurselor primare și generale de energie, distribuţia şi consumurile energetice finale pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în perioada anilor 2015-2020.
30.11.2021  
Raportul analitic „Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii", ediţia 2021, plasată pe pagina web
Raportul conține informații statistice privind caracteristicile generale ale gospodăriilor cu copii în funcție de mediul de reședință, numărul de copii, tipul gospodăriei, quintile, prezența migranților în gospodării, nivelul de sărăcie și bunăstare a acestora.
29.11.2021  
Ședința Consiliului Național pentru Statistică privind examinarea proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2022
25.11.2021
Statistica educației evaluată de experți Eurostat
 
Indicatori cheie
Populaţia cu reședință obișnuită 2 597,1 mii
IPC 102,12%
PIB 121,5%
Producţia industrială 112,9%
Producţia agricolă 120,5%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55207 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran