Actual

Comunicate
 • nou
 • Persoanele cu dizabilități în Republica Moldova în anul 2022
 • Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, Biroul Național de Statistică prezintă informația privind situația persoanelor cu dizabilități în anul 2022. Persoanele recunoscute cu dizabilități reprezintă 6 la sută din populaţia cu reședință obișnuită a ţării. La 1 ianuarie 2023, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor recunoscute cu dizabilităţi în Republica Moldova a constituit 162,3 mii persoane, inclusiv 10,9 mii copii cu vârsta de 0-17 ani.
Calendar de diseminare
 • 04.12.2023
  14:00
  Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul III 2023
 • 04.12.2023
  14:00
  Forţa de muncă, ocuparea şi şomajul Trimestrul III 2023
 • 04.12.2023
  14:00
  Șomeri Trimestrul III 2023
 • 05.12.2023
  10:00
  Resurse energetice, indicatori principali Octombrie 2023
 • 05.12.2023
  14:00
  Comunicații electronice Trimestrul III 2023
 • 07.12.2023
  14:00
  Managementul deșeurilor Anul 2022
 • 08.12.2023
  14:00
  Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-septembrie 2023
 • 11.12.2023
  10:00
  Evoluţia preţurilor de consum Noiembrie 2023
 • 11.12.2023
  10:00
  Indicii prețurilor de consum Noiembrie 2023
 • 11.12.2023
  14:00
  Subutilizarea forței de muncă Trimestrul III 2023
 • 12.12.2023
  10:00
  Activitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic La începutul anului de studii 2023/24
 • 12.12.2023
  14:00
  Repartizarea salariaților conform mărimii salariului Septembrie 2023
 • 12.12.2023
  14:00
  Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie Septembrie 2023
 • 12.12.2023
  14:00
  Resursele naturale şi mediul în RM (în limbile română şi rusă) Anul 2022
 • 14.12.2023
  14:00
  Populația în afara forței de muncă Trimestrul III 2023
 • 15.12.2023
  10:00
  Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Octombrie 2023
 • 15.12.2023
  10:00
  Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-octombrie 2023
 • 15.12.2023
  14:00
  Statistica teritorială (în limba română și engleză) Anul 2022
 • 15.12.2023
  14:00
  Produsul intern brut Trimestrul III 2023
 • 18.12.2023
  14:00
  Tinerii NEET Trimestrul III 2023
 • 19.12.2023
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale Noiembrie 2023
 • 19.12.2023
  10:00
  Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Noiembrie 2023
 • 19.12.2023
  14:00
  Activitatea instituțiilor de învățământ superior La începutul anului de studii 2023/24
 • 19.12.2023
  14:00
  Anuarul statistic al Republicii Moldova (în limbile română, rusă şi engleză) Anul 2022
 • 20.12.2023
  10:00
  Indicii producției industriale Octombrie 2023
 • 20.12.2023
  10:00
  Activitatea industriei Ianuarie-octombrie 2023
 • 20.12.2023
  14:00
  Export, import în/din fiecare ţară din celelalte ţări ale lumii ( cu excepţia CSI şi UE), pe grupe de mărfuri Anul 2022 (date definitive)
 • 20.12.2023
  14:00
  Comerț interior de bunuri Octombrie 2023
 • 20.12.2023
  14:00
  Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova Anii 2021-2022
 • 21.12.2023
  14:00
  Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în limbile română şi engleză) Anul 2022
 • 22.12.2023
  14:00
  Numărul entităților economice și demografia întreprinderilor Anul 2022
 • 22.12.2023
  14:00
  Indicatorii principali realizați de întreprinderile inovatoare Anii 2021-2022
 • 22.12.2023
  14:00
  Anuarul statistic, Chișinău în cifre (în limbile română și rusă) Anul 2022
 • 27.12.2023
  14:00
  Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general La începutul anului de studii 2023/24
 • 29.12.2023
  14:00
  Finanțe Trimestrul III 2023
 • 29.12.2023
  14:00
  Conturi naţionale și regionale (în limbile română și rusă) Anul 2022
Noutăți

Statistici pe domenii

Servicii și instrumente

GenderPulse

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.

Recensământul Populației și al Locuințelor 2014

Recensământul Populației și al Locuințelor 2014

O aplicație de vizualizare a datelor pentru diseminarea rezultatelor recensământului în Republica Moldova

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Schimbarea indicelui preţurilor de consum pentru o anumită perioadă

Solicitare de acces la microdate

Solicitare de acces la microdate

Accesul la datele individuale care nu permit identificarea directă a respondenţilor

e-Raportare

e-Raportare

Ghișeul unic de raportare electronică

Vizualizează situațiile financiare

Vizualizează situațiile financiare

Situaţiile financiare prescurtate, simplificate și complete

Ce formulare trebuie să prezint?

Ce formulare trebuie să prezint?

Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

Formulare statistice

Formulare statistice

Formularele rapoartelor statistice şi financiare

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY