Actual

Comunicate
Calendar de diseminare
 • 28.05.2024
  14:00
  Studii de doctorat Anul 2023
 • 30.05.2024
  10:00
  Situația copiilor în Republica Moldova Anul 2023
 • 30.05.2024
  14:00
  Indicii prețurilor în construcții Anul 2023
 • 30.05.2024
  14:00
  Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024
 • 30.05.2024
  14:00
  Investiții in active imobilizate Ianuarie-martie 2024
 • 30.05.2024
  14:00
  Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024
 • 30.05.2024
  14:00
  Indicii prețurilor în construcții Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  10:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Ianuarie-martie 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Ianuarie-martie 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Comunicații electronice Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Transportul de mărfuri și pasageri Anul 2023
 • 31.05.2024
  14:00
  Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Transportul rutier și lungimea drumurilor private (buletin cu 17 tabele) Anul 2023
 • 31.05.2024
  14:00
  Numărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024
 • 31.05.2024
  14:00
  Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024
 • 04.06.2024
  14:00
  Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul I 2024
 • 04.06.2024
  14:00
  Șomeri Trimestrul I 2024
 • 04.06.2024
  14:00
  Forţa de muncă, ocuparea şi şomajul Trimestrul I 2024
 • 05.06.2024
  10:00
  Resurse energetice, indicatori principali Aprilie 2024
 • 07.06.2024
  14:00
  Frecventarea structurilor de primire turistică Anul 2023
 • 10.06.2024
  14:00
  Numărul populației cu reședință obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024
 • 10.06.2024
  14:00
  Numărul populației Anul 2023
 • 10.06.2024
  14:00
  Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe și grupe de vârstă, în profil teritorial La 1 ianuarie 2024
 • 10.06.2024
  14:00
  Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul intâi (sat/comună, oraș/municipiu), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024
 • 10.06.2024
  14:00
  Distribuirea gazelor prin rețea (6 tabele) Anul 2023
 • 11.06.2024
  10:00
  Evoluţia preţurilor de consum Mai 2024
 • 11.06.2024
  10:00
  Indicii prețurilor de consum Mai 2024
 • 11.06.2024
  10:00
  Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Mai 2024
 • 11.06.2024
  14:00
  Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-martie 2024
 • 11.06.2024
  14:00
  Subutilizarea forței de muncă Trimestrul I 2024
 • 12.06.2024
  14:00
  Moldova in figures (breviar statistic) în limba engleză Anul 2023
 • 12.06.2024
  14:00
  Moldova în cifre, (breviar statistic) în limba română Anul 2023
 • 13.06.2024
  14:00
  Populația în afara forței de muncă Trimestrul I 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Aprilie 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Exporturile, importurile și balanța comercială Aprilie 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-aprilie 2024
 • 14.06.2024
  14:00
  Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Mai 2024
 • 17.06.2024
  10:00
  Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-aprilie 2024
 • 17.06.2024
  14:00
  Produsul intern brut Trimestrul I 2024
 • 17.06.2024
  14:00
  Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri comparabile) Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Formarea profesionala Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Resursele și utilizările PIB, date semidefinitive Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Resursele și utilizările PIB Trimestrul I 2024
 • 18.06.2024
  10:00
  Tinerii NEET Trimestrul I 2024
 • 18.06.2024
  14:00
  Situația demografică Anul 2023
 • 19.06.2024
  14:00
  Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Activitatea industriei Ianuarie-aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Circulația principalelor produse industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Fabricarea principalelor produse industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Indicii producției industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  14:00
  Utilizarea apei   Anul 2023
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Mai 2024
 • 21.06.2024
  14:00
  Formarea profesională a salariaților (15 tabele) Anul 2023
Noutăți
 • nou
 • Situația privind procesul de recenzare la data de 26 mai 2024
 • Biroul Național de Statistică informează că, la finele zilei de 26 mai 2024, în cadrul Recensământului populației și locuințelor au fost recenzate circa 1404 mii de locuințe (inclusiv cele ocupate, secundare și neocupate) și circa 2053 mii de persoane (numărul populației recenzate include atât persoanele cu reședință obișnuită, cât și cele fără reședință obișnuită în Republica Moldova).
 • nou
 • Revizuirea datelor privind accesul la serviciul de alimentare cu apă și canalizare pentru anii 2016-2022
 • Biroul Național de Statistică informează despre revizuirea seriilor de timp pentru perioada 2016-2022 cu privire la accesul la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Revizuirea datelor privind lungimea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare a fost cauzată de ajustările în datele de raportare operate de entitățile raportoare, în special urmare a luării în gestiune a unor rețelele, care erau fără proprietar de-a lungul a mai multor ani, deși erau efectiv utilizate pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare consumatorilor.

Statistici pe domenii

Servicii și instrumente

GenderPulse

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.

Depozitarul public al situațiilor financiare

Depozitarul public al situațiilor financiare

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Schimbarea indicelui preţurilor de consum pentru o anumită perioadă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate.

e-Raportare

e-Raportare

Ghișeul unic de raportare electronică

Vizualizează situațiile financiare

Vizualizează situațiile financiare

Situaţiile financiare prescurtate, simplificate și complete

Ce formulare trebuie să prezint?

Ce formulare trebuie să prezint?

Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

Formulare statistice

Formulare statistice

Formularele rapoartelor statistice şi financiare

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!