Comunicate de presă
Ratele BNM   29.07.2017
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.07.2017

Comunicate de presă
28.07.2017  
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 19664,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2015 acest volumul s-a micșorat cu 12,8% (în preţuri comparabile).
28.07.2017  
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2017
Biroul Național de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2017 s-au eliberat 1837 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 0,2% faţă de ianuarie-iunie 2016.
27.07.2017  
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2017, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 4566 mil. lei, constituind 95,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2016.
25.07.2017  
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
19.07.2017  
Evoluția prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna iunie 2017
 
Noutăţi
28.07.2017  
Registrul statistic al populației, o nouă inițiativă a Biroului Național de Statistică
La 27 iulie, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru intersectorial în vederea perfecționării mecanismului de colectare a datelor cu privire la migrația populației, creat prin Hotărîrea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare, din 5 mai 2017. Acesta este format din reprezentanți ai administrației publice centrale și instituții care dețin date statistice cu referire la fluxurile migraționale.
25.07.2017  
Cercetare statistică nouă privind activitatea de INOVARE în întreprinderi
Cercetarea statistică privind activitatea de inovare a întreprinderilor va fi efectuată pentru prima dată în acest an. În acest context, agenții economici cu 10 și mai mulți salariați, care activează în domeniul industriei și serviciilor vor participa la cercetare. Chestionarul poate fi prezentat pe suport de hârtie sau on-line prin intermediul portalulul raportare.md până la 30 august.
24.07.2017  
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 11 august 2017
20.07.2017  
Post vacant: UNFPA și PNUD angajează consultant național
UNFPA și PNUD angajează un consultant național pentru a oferi asistență în scopul implementării Planului operațional al Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 bazat pe managementul rezultatelor.
20.07.2017  
Guvernul a aprobat Nomenclatorul NUTS
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 19 iulie, Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS). Proiectul a fost elaborat de Biroul Național de Statistică în vederea implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Nomenclatorul NUTS are un rol major în producerea și diseminarea datelor statistice oficiale în profil regional.
19.07.2017  
Misiunea ONU – Banca Mondială premergătoare elaborării Strategiei naționale de Dezvoltare Durabilă „Moldova 2030”
11.07.2017
Lansarea aplicației de vizualizare a datelor Recensământului 2014
 
Indicatori cheie
Populaţia 3550,9 mii
IPC 99,6%
PIB 103,1%
Producţia industrială 100,3%
Producţia agricolă 95,0%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46453 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2017 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran