Comunicate de presă
Ratele BNM   22.09.2018
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.09.2018

Comunicate de presă
18.09.2018  
Minimul de existenţă în semestrul I 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2018 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1895,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2017 cu 1,6%.
18.09.2018  
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2018 preţurile producătorului în industrie s-au diminuat față de iulie curent cu 0,1%, față de august 2017 – cu 0,4%, și faţă de decembrie 2017 – cu 0,5%.
17.09.2018  
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2018 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2374 lei, fiind în creştere cu 6,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar față de trimestrul I 2018 au crescut cu 0,9%. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 3,3%.
17.09.2018  
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2018
11.09.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018
 
Noutăţi
21.09.2018  
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-iunie 2018" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând indicatorii statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizând principalii indicatori social-economici a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice.
14.09.2018  
Anunț privind învingătorul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Național de Statistică anunţă învingătorul pentru ocuparea funcției de Şef-adjunct al Direcţiei financiar-economică şi evidenţă contabilă.
08.09.2018
ANUNŢ cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu.
Data desfăţurării interviului - 10 septembrie 2018, ora 14:00
07.09.2018
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2018" plasată pe pagina
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior de bunuri şi servicii, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.
04.09.2018
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.
Data desfăşurării probei scrise - 7 septembrie 2018, ora 10:00
04.09.2018
BNS lansează cercetarea în domeniul antreprenoriatului
04.09.2018
A fost plasată publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2017"
 
Indicatori cheie
Populaţia 3550,9 mii
IPC 99,8%
PIB 105,2%
Producţia industrială 107,5%
Producţia agricolă 107,2%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
23729 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran