RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.08.2019
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
15.06.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de aprilie curent cu 0,2%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,7%, iar faţă de mai 2009 – cu 8,1%.

15.06.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1237,6 lei, fiind în creştere cu 12,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

08.06.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2010 s-au cifrat la 101,4 mil. dolari SUA, cu 14,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 9,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2010 au însumat 293,0 mil. dolari SUA, cu 6,3% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 21,4% mai mult comparativ cu luna aprilie 2009.

07.06.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în mai faţă de aprilie 2010 a constituit 100,1 %, iar faţă de mai 2009 – 107,9 % (informativ: în mai 2009 faţă de aprilie 2009 IPC a marcat 100,2% şi faţă de mai 2008 – 98,4%). De la începutul anului (în luna mai a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 5,9 la sută.

04.06.2010
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre situaţia demografică a Republicii Moldova în anul 2009. Pe parcursul anilor 2007-2009 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi stabilizarea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

30.06.2009
Situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009. Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009 a constituit 78382,4 mii m.p. Localităţilor urbane le revin 29687,7 mii m.p. sau 37,9% din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48694,7 mii m.p. şi 62,1%.

29.06.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează ca în ianuarie-mai 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2641,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 11,5%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2296,4 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23,3%, în sectorul real al economiei – 2845,3 lei şi a crescut cu 7,8 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

26.06.2009
Minimul de existenţă în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează ca în trimestrul I 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1338,4 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2008 cu 1,5%.

24.06.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1618,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 3,6% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,1% comparativ cu luna mai 2008.

23.06.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în capital fix pentru anul 2008. În anul 2008 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate din contul tuturor surselor de finanţare au utilizat 18123,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2007 acest volum s-a majorat cu 1,7% (în preţuri comparabile), iar faţă de anul 2000 de 2,5 ori (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor a revenit 5,1 mii lei investiţii în capital fix faţă de 4,3 mii lei în anul 2007.

22.06.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-mai 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 8688,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2008 a constituit 74,7% în preţuri comparabile. În luna mai curent faţă de mai 2008 acest indice a marcat 76,7%.

22.06.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-mai 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 2775,1 mii tone de mărfuri, sau 36,8% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 918,3 mil. tone-km, sau 43,8% din nivelul înregistrat în ianuarie-mai 2008.

19.06.2009
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008. În anul 2008 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 41,1 mii întreprinderii, sau cu 2 mii întreprinderi (cu 5,1%) mai mult faţă de anul 2007. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,6 % din numărul total de întreprinderi.

18.06.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2009. În luna mai 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de aprilie curent cu 1,1%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 2,2%, iar faţă de mai 2008 – cu 4,8%.

17.06.2009
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09.

16.06.2009
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2008.

15.06.2009
Produsul Intern Brut în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind produsul intern brut în ianuarie-martie 2009. În ianuarie-martie 2009 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 12974 mil. lei, preţuri curente de piaţă. În termeni reali, produsul intern brut s-a situat cu 6,9 % sub nivelul perioadei respective a anului precedent.

08.06.2009
Activitatea companiilor de leasing în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în Republica Moldova la sfîrşitul anului 2008 au fost înregistrate 39 de companii cu activitatea de leasing, din care efectiv au activat 27 de companii.

04.06.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în mai 2009 faţă de aprilie 2009 a constituit 100,2%, iar faţă de mai 2008 – 98,4% (informativ: în mai 2008 faţă de aprilie 2008 IPC a marcat 101,5% şi faţă de mai 2007 – 116,9%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 1,5 la sută.

03.06.2009
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre situaţia demografică a Republicii Moldova în anul 2008. Pe parcursul anilor 2007-2008 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi scăderea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
18930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran