RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.04.2019
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
21.05.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 562,5 mii tone de mărfuri, cu 3,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,6% mai puţin comparativ cu luna aprilie 2009. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2010 a totalizat 237,5 mil. tone-km, cu 0,6% mai puţin în raport cu luna martie 2010 şi cu 14,0% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

21.05.2010
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2009.

17.05.2010
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 709,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 12,3% faţă de perioada similară din anul 2009.

14.05.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de martie curent cu 0,1%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,9%, iar faţă de aprilie 2009 – cu 9,5%.

14.05.2010
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vîrste şi sexe la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2010. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2010 a constituit 3563,7 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2009 cu 3,8 mii.

07.05.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2010 s-au cifrat la 118,1 mil. dolari SUA, cu 6,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 5,7% - comparativ cu luna martie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2010 au însumat 312,6 mil. dolari SUA, cu 24,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 6,2% - comparativ cu luna martie 2009.

07.05.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie faţă de martie 2010 a constituit 100,3 %, iar faţă de aprilie 2009 – cu 108,1 % (informativ: în aprilie 2009 faţă de martie 2009 IPC a marcat 100,3 % şi faţă de aprilie 2008 – 99,7%). De la începutul anului(în luna aprilie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 5,8 la sută.

06.05.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent preţurile de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole¹ au crescut cu 20,6%, din ele: a produselor vegetale – cu 45,2%, iar a produselor animaliere - cu 3,5%.

06.05.2010
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 2009. Suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 78,0 mii ha, dintre care suprafaţă din intravilan – 42,8 mii ha (54,9%).

04.05.2010
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică vizează că în ianuarie-martie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 390,7 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 74,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2009.

04.05.2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-martie 2010. În ianuarie-martie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 880,4 mil. lei, constituind 76,6% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2009.

04.05.2010
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 414 apartamente cu suprafaţa totală de 48,1 mii m2, ceea ce a constituit 62,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

29.05.2009
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia copiilor pentru anul 2008.

27.05.2009
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 2008. Suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 78,0 mii ha, dintre care suprafaţă din intravilan – 42,8 mii ha (54,9%).

27.05.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2619,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12,6%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 10,1%.

25.05.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2009 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au micşorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 cu 47,4%.

22.05.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 16,2 mii turişti şi excursionişti, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 5,6%.

22.05.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 2186,6 mii tone de mărfuri, sau 36,8% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 707,3 mil. tone-km, sau 42,8% din nivelul înregistrat în ianuarie-aprilie 2008.

22.05.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-aprilie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6936,3 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2008 a constituit 74,3% în preţuri comparabile. În luna aprilie curent faţă de aprilie 2008 acest indice a marcat 69,9%.

21.05.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului că în trimestrul I 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1181,0 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,3% (-40,1 mii) faţă de trimestrul I 2008.

21.05.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1559,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 5,6% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,1% comparativ cu luna aprilie 2008.

20.05.2009
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, s-a diminuat numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective şi numărul de înnoptări ale acestora respectiv, cu cîte 7,7%.

19.05.2009
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind structura populaţiei stabile, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009.

15.05.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna aprilie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de martie curent cu 0,6%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 3,2%, iar faţă de aprilie 2008 – cu 4,3%.

08.05.2009
Contravenţiile administrative în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele cu referinţă la contravenţiile administrative în anul 2008. Pe parcursul anului 2008 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative au fost constatate 571,9 mii încălcări de lege, cu 23,2 la sută mai puţin comparativ cu anul 2007.

07.05.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizând indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna aprilie 2009. Indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie a.c. faţă de martie 2009 a constituit 100,3%, iar faţă de aprilie 2008 – 99,7 % (informativ: în aprilie 2008 faţă de martie 2008 IPC a marcat 101,6% şi faţă de aprilie 2007 – 116,2%).

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43914 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran