Actual

Comunicate
 • nou
 • Activitatea industriei în februarie 2024
 • Biroul Național de Statistică informează: în luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 10,0%; în ianuarie-februarie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 3,8%.
Calendar de diseminare
 • 25.04.2024
  14:00
  Tendințe în evoluția economică Trimestrul II 2024
 • 26.04.2024
  14:00
  Accidentele de muncă, condițiile de muncă Anul 2023
 • 26.04.2024
  14:00
  Accidentele de muncă, condițiile de muncă Anul 2023
 • 29.04.2024
  14:00
  Activitatea de cercetare-dezvoltare Anul 2023
 • 30.04.2024
  10:00
  Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-martie 2024
 • 30.04.2024
  10:00
  Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-martie 2024
 • 30.04.2024
  14:00
  Activitatea agricolă Ianuarie-martie 2024
 • 30.04.2024
  14:00
  Indicatorii privind sărăcia Anul 2023
 • 30.04.2024
  14:00
  Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-martie 2024
 • 02.05.2024
  14:00
  Contravenții constatate Anul 2023
 • 03.05.2024
  14:00
  Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul I 2024
 • 03.05.2024
  14:00
  Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole Ianuarie-martie 2024
 • 07.05.2024
  10:00
  Activitatea de doctorat și postdoctorat Anul 2023
 • 08.05.2024
  10:00
  Resurse energetice, indicatori principali Martie 2024
 • 08.05.2024
  14:00
  Set de infografice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană” (în limba engleză) Anul 2023
 • 08.05.2024
  14:00
  Infrastructura străzilor orășenești și amenajarea spațiilor verzi urbane Anul 2023
 • 08.05.2024
  14:00
  Set de infografice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană” (în limba română) Anul 2023
 • 10.05.2024
  10:00
  Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Aprilie 2024
 • 10.05.2024
  10:00
  Indicii prețurilor de consum Aprilie 2024
 • 10.05.2024
  10:00
  Evoluţia preţurilor de consum Aprilie 2024
 • 10.05.2024
  14:00
  Mijloace de transport în inventar Anul 2023
 • 10.05.2024
  14:00
  Statistici pe termen scurt vizând demografia întreprinderilor (Numărul întreprinderilor înregistrate și numărul de unități juridice care au început procedura de declarare a falimentului) Trimestrul I 2024
 • 10.05.2024
  14:00
  Lungimea căilor de comunicație Anul 2023
 • 14.05.2024
  14:00
  Migrațiune Anul 2023
 • 15.05.2024
  10:00
  Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-martie 2024
 • 15.05.2024
  10:00
  Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Martie 2024
 • 15.05.2024
  10:00
  Exporturile, importurile și balanța comercială Martie 2024
 • 15.05.2024
  14:00
  Divorțuri Anul 2023
 • 15.05.2024
  14:00
  Născuți Anul 2023
 • 15.05.2024
  14:00
  Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Aprilie 2024
 • 15.05.2024
  14:00
  Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei și rangul născutului, pe medii Anul 2023
 • 15.05.2024
  14:00
  Căsătorii Anul 2023
 • 15.05.2024
  14:00
  Decedați Anul 2023
 • 16.05.2024
  10:00
  Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-martie 2024
 • 20.05.2024
  10:00
  Indicii producției industriale Martie 2024
 • 20.05.2024
  10:00
  Activitatea industriei Ianuarie-martie 2024
 • 20.05.2024
  10:00
  Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Martie 2024
 • 20.05.2024
  10:00
  Circulația principalelor produse industriale Martie 2024
 • 20.05.2024
  10:00
  Fabricarea principalelor produse industriale Martie 2024
 • 20.05.2024
  10:00
  Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Martie 2024
 • 20.05.2024
  14:00
  Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform NCM (2 tabele) Trimestrul I 2024
 • 20.05.2024
  14:00
  Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform CSCI (2 tabele) Trimestrul I 2024
 • 20.05.2024
  14:00
  Lucrări de construcţii Ianuarie-martie 2024
 • 20.05.2024
  14:00
  Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Martie 2024
 • 20.05.2024
  14:00
  Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul I 2024
 • 20.05.2024
  14:00
  Lucrări de construcţii Ianuarie-martie 2024
 • 20.05.2024
  14:00
  Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre și principalele țări-partenere (2 tabele) Trimestrul I 2024
 • 21.05.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale Aprilie 2024
 • 21.05.2024
  10:00
  Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Aprilie 2024
 • 21.05.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Aprilie 2024
 • 21.05.2024
  10:00
  Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Aprilie 2024
 • 22.05.2024
  14:00
  Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor Ianuarie-martie 2024
 • 22.05.2024
  14:00
  Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor din RM (16 tabele) Ianuarie-martie 2024
 • 24.05.2024
  10:00
  Activitatea asigurătorilor Ianuarie-martie 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Reconcilierea calculelor trimestriale ale PIB cu cele anuale Anul 2022
 • 24.05.2024
  14:00
  Cultură Anul 2023
 • 24.05.2024
  14:00
  Educația timpurie Anul 2023
 • 24.05.2024
  14:00
  Invățământul primar și secundar general Anul 2023
 • 24.05.2024
  14:00
  Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-martie 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul I 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-martie 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe mărfuri (la nivel de 4 cifre a NCM) și țări de destinație / origine a acestora (2 tabele) Trimestrul I 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Indicii valorici la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul I 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Indicii valorii unitare la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul I 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Indicii volumului fizic la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul I 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Transportul de mărfuri și pasageri realizat cu transportul rutier, în profil teritorial și pe forme de proprietate (buletin cu 10 tabele) Ianuarie-martie 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Locuințe date în exploatare Ianuarie-martie 2024
 • 24.05.2024
  14:00
  Sport Anul 2023
Noutăți

Statistici pe domenii

Servicii și instrumente

GenderPulse

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.

Depozitarul public al situațiilor financiare

Depozitarul public al situațiilor financiare

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Schimbarea indicelui preţurilor de consum pentru o anumită perioadă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate.

e-Raportare

e-Raportare

Ghișeul unic de raportare electronică

Vizualizează situațiile financiare

Vizualizează situațiile financiare

Situaţiile financiare prescurtate, simplificate și complete

Ce formulare trebuie să prezint?

Ce formulare trebuie să prezint?

Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

Formulare statistice

Formulare statistice

Formularele rapoartelor statistice şi financiare

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Recensământul explicat de copii