RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
26.05.2022
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2021, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 45437 cazuri, fiind în creștere cu 4721 cazuri față de anul 2020.

25.05.2022
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 primele brute subscrise au constituit 485,4 mil. lei, fiind în creştere cu 24,5% faţă de primele brute subscrise în ianuarie-martie 2021.

25.05.2022
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2021
În anul 2021 lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu 557,3 km de rețele noi construite și a constituit 16,4 mii km. Din lungimea totală, 16,1 mii km aparțin sistemelor date în exploatare, iar 0,3 mii km – sistemelor care nu sunt date în exploatare, dar deservesc populația.

24.05.2022
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 cu transportul public au fost transportați 51,7 milioane pasageri, în creștere cu 13,3% față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Această evoluție a fost determinată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați pe cale aeriană, cu troleibuze și cu transportul rutier.

20.05.2022
Activitatea industriei în ianuarie-martie 2022
Biroul Național de Statistică informează că, în luna martie 2022, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,5%. Majorarea producției în martie 2022 față de luna martie 2021 a fost cauzată de creșteri în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând creșterea producției pe total industrie cu 2,2% și, respectiv, 0,6%.

20.05.2022
Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 4,9%, ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumelor lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 21,5% şi lucrărilor de construcții noi cu 5,8%.

19.05.2022
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2022
Biroul Național de Statistică relatează că în luna aprilie 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 5,2%, față de aprilie 2021 – cu 25,3% și față de decembrie 2021 – cu 12,8%.

19.05.2022
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 37,5 mii de turiști și excursioniști sau cu 29,6% mai mult față de ianuarie-martie 2021.

18.05.2022
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul născuților-vii3 a fost de 29230 persoane, fiind în descreștere cu 1604 copii față de anul 2020. Din numărul copiilor născuți-vii, 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 106 băieți la 100 fete.

18.05.2022
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2022
Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 13,4% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 2,3% comparativ cu luna martie 2021.

17.05.2022
Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 2021.

17.05.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie și în ianuarie-martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au avut o valoare de 395,8 milioane dolari SUA, cu 17,6% mai mult, în raport cu luna februarie 2022 și cu 52,7% mai mult, comparativ cu luna martie 2021. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au constituit 747,3 milioane dolari SUA, cu 11,7% mai mult, față de luna februarie 2021 și cu 18,6% mai mult, comparativ cu luna martie 2021.

13.05.2022
Activitatea companiilor de leasing în anul 2021
În anul 2021 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,7 miliarde lei sau cu 302,4 milioane lei (cu 22%) mai mult față de anul 2020. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,6 miliarde lei.

11.05.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 27,07%, inclusiv la produse alimentare cu 30,17%, mărfuri nealimentare cu 19,13% și servicii prestate populaţiei cu 34,40%.

05.05.2022
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021
Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2021 studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 26 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

05.05.2022
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a constituit 108,4%.

29.04.2022
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022
Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2022 s-au eliberat 788 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 9,6% față de ianuarie-martie 2021.

29.04.2022
Contravenţii constatate în anul 2021
În anul 2021, au fost constatate 629,2 mii contravenţii, sau cu 221,4 mii contravenții mai multe comparativ cu anul 2020. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

27.04.2022
Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2022, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1805,5 mil.lei, constituind 97,6% faţă de perioada respectivă a anului 2021.

20.04.2022
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2022
Biroul Național de Statistică relatează că, în luna martie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de februarie curent cu 2,1%, față de martie 2021 – cu 19,8% și față de decembrie 2021 – cu 7,1%.

20.04.2022
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-februarie 2022
Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-februarie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 5,9% faţă de ianuarie-februarie 2021.

20.04.2022
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 38 de institute și centre de cercetare, 19 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 de unități au forma de proprietate de stat.

19.04.2022
Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2022
Biroul Național de Statistică informează că, în luna februarie 2022, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,4%. Reducerea producției în februarie 2022 față de luna februarie 2021 a fost cauzată de descreșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, precum și în industria prelucrătoare, generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 3,0% și 2,2%.

19.04.2022
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021
În anul 2021 educația timpurie a fost organizată în 1483 instituții, din care 811 unități cu statut de creșă-grădiniță, 566 grădinițe, 88 școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2020, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări nesemnificative, în special, s-a micșorat numărul de grădinițe și școli-grădinițe, iar numărul de creșe-grădinițe a crescut.

15.04.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie și în ianuarie-februarie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri au însumat 667,0 milioane dolari SUA, valoare mai mare de 1,6 ori, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021 iar importurile de mărfuri au însumat 1290,3 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat perioada similară din anul 2021, cu 40,1%.

11.04.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 au crescut cu 22,16%, inclusiv la produse alimentare cu 27,04%, mărfuri nealimentare cu 17,99% și servicii prestate populaţiei cu 21,35%.

01.04.2022
Forța de muncă în Republica Moldova:ocuparea și șomajul în anul 2021
Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în anul 2021, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 871,6 mii persoane. În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor, iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban.

30.03.2022
Veniturile și cheltuielile populației în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că, în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în anul 2021, veniturile disponibile ale populației în medie pe o persoană pe lună au constituit 3510,1 lei, fiind în creștere cu 13,4% față de anul precedent. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 7,8%.

24.03.2022
Activitatea asigurătorilor în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 primele brute subscrise au constituit 1926,3 mil. lei, fiind în creştere cu 32,5% faţă de primele brute subscrise în anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 10,6%.

21.03.2022
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna ianuarie 2022
Biroul Național de Statistică informează că, în luna ianuarie 2022 cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a micșorat cu 14,7 % faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 19,0%, comparativ cu luna ianuarie 2021. Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, în ianuarie 2022 în preţuri comparabile a scăzut cu 22,5% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 46,0% comparativ cu luna ianuarie 2021.

18.03.2022
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2022
Biroul Național de Statistică relatează că, în luna februarie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de ianuarie curent cu 1,2%, față de februarie 2021 – cu 19,3% și față de decembrie 2021 – cu 4,9%.

15.03.2022
Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2021 și în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că, conform datelor preliminare, Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul IV 2021, a însumat 66,7 miliarde lei, prețuri curente. Comparativ cu trimestrul IV 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 18,9% pe seria brută și cu 19,9% pe seria ajustată sezonier.

10.03.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021 au crescut cu 18,52%, inclusiv la produse alimentare cu 23,32%, mărfuri nealimentare cu 14,92% și servicii prestate populaţiei cu 16,97%.

07.03.2022
Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică prezintă informația privind portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în baza datelor disponibile.

04.03.2022
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2021 faţă de anul 2020 a constituit 113,7%.

04.03.2022
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2021
Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2021 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 870,3 mii persoane, fiind în ușoară descreștere cu 0,8% față de trimestrul IV 2020.

01.03.2022
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2021
Biroul National de Statistică informează că, în anul 2021 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 178,2 mii de turiști sau de 2,0 ori mai mult față de anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu circa 284,4 mii de turiști.

01.03.2022
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2021
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul IV 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 9767,6 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de trimestrul IV 2020 și cu 6,5% față de trimestrul III 2021.

28.02.2022
Investiţii în active imobilizate în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor preliminare, în anul 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate, total, în valoare de 29,6 miliarde lei sau cu 4,8% mai mult faţă de anul precedent.

28.02.2022
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2021
Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2021 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 27,2 mii infracţiuni, în creștere cu 3,1% comparativ cu anul 2020. Rata infracţionalităţii în anul 2021 a constituit 105 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 101 infracțiuni în anul 2020 și 130 infracţiuni în anul 2017.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63318 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran