RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
20.12.2021
Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2021
Biroul Național de Statistică informează că în luna octombrie 2021 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,0%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna octombrie 2020 față de luna octombrie 2019 cu 7,8%.

20.12.2021
Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2019-2020
Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2019 – 2020 numărul întreprinderilor inovatoare a constituit 448 unități și reprezintă 12,6% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare. Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 50% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări, 17% au realizat inovări de produse și/sau procese, 34% - au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

20.07.2021
Activitatea industriei în ianuarie-mai 2021
Biroul Național de Statistică informează că, în luna mai 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna mai 2020 față de luna mai 2019 cu 12,9%.

20.03.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna februarie 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna februarie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de ianuarie curent cu 0,1%, față de februarie 2019 – cu 2,8% și față de decembrie 2019 – cu 0,3%.

26.12.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2016 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1297,3 mii tone de mărfuri, cu 12,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 2,0% - în raport cu luna noiembrie 2015. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2016 a totalizat 391,0 mil. tone-km, cu 1,8% mai puțin faţă de luna octombrie 2016 şi cu 9,8% mai mult comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

26.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2016/17
În anul de studii 2016/17 învăţămîntul primar şi secundar general se desfășoară în 1291 unităţi, inclusiv 122 școli primare, 788 gimnazii, 366 licee și 15 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățămînt primar și secundar general s-a diminuat cu 32 unități.

22.12.2016
Câştigul salarial mediu în luna octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna octombrie 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5109,2 lei, înregistrând o creştere de 11,9% faţă de luna octombrie 2015. Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2016 faţă de luna octombrie 2015 a fost de 109,2%, sau în creştere cu 9,2% faţă de nivelul anului trecut.

21.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2016/17
La începutul anului de studii 2016/17, numărul de studenţi din învățămîntul superior a constituit 74,7 mii persoane, din care 83 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat. Comparativ cu anul de studii 2015/16 numărul de studenţi s-a redus atît în instituţiile de stat, cît şi în cele nestatale. Repartizarea pe sexe relevă o preponderenţă a femeilor – 57,3% din total studenţi.

20.12.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2080,5 lei, fiind în creştere cu 5,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei practic au rămas la nivelul anului precedent.

20.12.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,4%2 faţă de octombrie curent, cu 2,3% − faţă de decembrie 2015 şi cu 2,4% − faţă de noiembrie 2015.

15.12.2016
Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2016
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2016, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 39749 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 6,3% față de trimestrul III 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 7,3% față de același trimestru din 2015 și cu 3,0% față de trimestrul II 2016.

14.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, în anul de studii 2016/17
La începutul anului de studii 2016/17 numărul de instituţii de învăţămînt profesional tehnic a constituit 86 unităţi, inclusiv 11 centre de excelenţă, 32 colegii şi 43 şcoli profesionale. Totodată, 6 centre de excelenţă oferă numai programe de formare profesională tehnică postsecundară, iar 5 centre de excelenţă ‒ programe de formare profesională tehnică postsecundară şi secundară.

13.12.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2015 a constituit 99,4%. În luna octombrie 2016 faţă de octombrie 2015 acest indice a marcat 97,8%.

09.12.2016
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2016 s-au cifrat la 200,9 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult față de luna precedentă și cu 6,5% - comparativ cu luna octombrie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2016 au însumat 380,3 mil. dolari SUA, cu 5,2% mai mult față de luna anterioară și cu 12,8% - comparativ cu luna octombrie 2015.

09.12.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din noiembrie 2015 pînă în noiembrie 2016) a constituit 2,6%, inclusiv la: produse alimentare – 3,2%, mărfuri nealimentare – 3,5% şi servicii prestate populaţiei – 0,6%.

05.12.2016
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul III 2016 populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit 1337,0 mii persoane, fiind în descreştere cu 0,9% faţă de trimestrul III 2015. Structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 97,1% ocupați şi 2,9% șomeri.

30.11.2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2016 valoarea investiţiilor în activele materiale pe termen lung a constituit 9830,2 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere cu 17,6%.

30.11.2016
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova
Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,5 mii persoane, inclusiv 12,9 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie 1,9% din numărul total al copiilor din Republica Moldova.

29.11.2016
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2016 au fost date în exploatare 2983 locuințe cu suprafaţa totală de 293,0 mii m², sau cu 16,2% mai puțin faţă de ianuarie-septembrie 2015.

25.11.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2016 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1 486,6 mii tone de mărfuri, cu 11,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,3% mai mult - în raport cu luna octombrie 2015.

25.11.2016
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2016 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 4587,2 mil. lei sau 90,4% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2015.

22.11.2016
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna septembrie 2016 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o scădere de 3,5% faţă de luna precedentă şi de 1,8%, comparativ cu luna septembrie 2015.

22.11.2016
Câştigul salarial mediu în luna septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5170,6 lei, înregistrând o creştere de 10,1% faţă de luna septembrie 2015.

18.11.2016
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2016 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 197,9 mii de turişti şi excursionişti, cu 5,3% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2015.

18.11.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,6%2 faţă de septembrie curent, cu 1,8% − faţă de decembrie 2015 şi cu 3,1% − faţă de octombrie 2015.

15.11.2016
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 244,6 mii de turişti, din care 155,9 mii de turişti moldoveni (63,7% din total) şi 88,7 mii de turişti străini (36,3%).

11.11.2016
Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova şi plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2016 numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat a fost de 2,8 milioane, în creştere cu 33,4 % faţă de perioada corespunzătoare din anul 2015.

10.11.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2015 a constituit 99,8%. În luna septembrie 2016 faţă de septembrie 2015 acest indice a marcat 97,3%.

10.11.2016
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2016 s-au cifrat la 193,6 mil. dolari SUA, cu 15,2% mai mult față de luna precedentă și cu 18,5% - comparativ cu luna septembrie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2016 au însumat 361,7 mil. dolari SUA, cu 3,0% mai mult față de luna anterioară și cu 7,1% - comparativ cu luna septembrie 2015.

09.11.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2016 inflaţia anuală a constituit 2,5%, inclusiv la: produse alimentare – 3,5%, la mărfuri nealimentare – 3,9% şi servicii – (-0,5%).

04.11.2016
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii la produsele agricole vândute de către întreprinderile agricole) în ianuarie-septembrie 2016 au scăzut faţă de perioada respectivă a anului 2015 cu 3,0%.

28.10.2016
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2016, s-au eliberat 2996 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 9,8% faţă de ianuarie-septembrie 2015.

26.10.2016
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III al anului 2016 a constituit 108,7% faţă de perioada respectivă a anului 2015.

25.10.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2016 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1 621,2 mii tone de mărfuri, cu 10,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 21,9% - în raport cu luna septembrie 2015. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2016 a totalizat 387,4 mil. tone-km, cu 2,6% mai mult faţă de luna august 2016 şi cu 12,0% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

25.10.2016
Producţia globală agricolă în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele volumului producţiei globale agricole în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2016 faţă de perioada respectivă a anului 2015, conform estimărilor, a constituit 118,9%. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 28,4% și a producţiei animaliere - cu 2,4%.

21.10.2016
Câştigul salarial mediu în luna august 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5242,8 lei, înregistrând o creştere de 12,3% faţă de luna august 2015.

18.10.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,2% faţă de august curent, cu 1,3% − faţă de decembrie 2015 şi cu 3,1% − faţă de septembrie 2015.

11.10.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2016
Biroul Naţional de Statistică anunță că, în ianuarie-august 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2015 a constituit 100,1%. În luna august 2016 faţă de august 2015 acest indice a marcat 106,9%.

10.10.2016
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2016 s-au cifrat la 168,0 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult față de luna precedentă și cu 32,5% - comparativ cu luna august 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2016 au însumat 351,1 mil. dolari SUA, cu 11,8% mai mult față de luna anterioară și cu 17,6% - comparativ cu luna august 2015.

10.10.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din septembrie 2015 pînă în septembrie 2016) a constituit 3,0%, inclusiv la: produse alimentare şi mărfuri nealimentare – cîte 4,6% şi servicii – (-0,8%)

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
62397 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran