RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
30.03.2017
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2060,2 lei, fiind în creştere cu 5,3% faţă de anul precedent. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 1%.

24.03.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 709,9 mii tone de mărfuri, cu 7,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 1,1% mai puțin în raport cu luna februarie 2016.

17.03.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2017
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,2%2 faţă de ianuarie curent, cu 0,5% − față de decembrie 2016 și cu 2,6% − faţă de februarie 2016.

15.03.2017
Produsul intern brut în anul 2016 și trimestrul IV 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2016, produsul intern brut (PIB) a însumat 134476 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 4,1% faţă de anul 2015 semidefinitiv.

10.03.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2017 inflaţia anuală a constituit 4,7%, inclusiv la: produse alimentare – 4,8%, mărfuri nealimentare – 5,1% şi servicii prestate populaţiei – 3,9%.

07.03.2017
Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii.

06.03.2017
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi șomajul în trimestrul IV 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul IV 2016 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1193,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% față de trimestrul IV 2015. Structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 96,2% ocupați și 3,8% șomeri.

06.03.2017
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că preţurile producătorului la produsele agricole în anul 2016 în comparaţie cu anul 2015 au scăzut cu 3,4%.

31.03.2016
Minimul de existenţă în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2015 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1734,1 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,6%.

30.03.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1956,6 lei, fiind în creştere cu 10,7% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 0,9%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2015 au constituit în medie pe o persoană 2048,5 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 12,8%.

24.03.2016
Cîştigul salarial mediu în ianuarie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4665,8 lei, înregistrând o creştere cu 9,5% faţă de luna ianuarie 2015. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2016 faţă de luna ianuarie 2015 a fost de 96,6%, sau în scădere cu 3,4% faţă de nivelul anului trecut.

23.03.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 694,8 mii tone de mărfuri, cu 45,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,6% mai puţin în raport cu luna februarie 2015. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2016 a totalizat 262,6 mil. tone-km, ce e cu 43,2 % mai mult faţă de luna ianuarie 2016 şi cu 6,1% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

18.03.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2016 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 0,5% faţă de ianuarie curent, cu 0,6% − faţă de decembrie 2015 şi cu 6,2% − faţă de februarie 2015.

15.03.2016
Produsul intern brut în anul 2015 şi trimestrul IV 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2015 produsul intern brut (PIB) a însumat 121851 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în scădere - în termeni reali - cu 0,5% faţă de anul 2014 semidefinitiv. În trimestrul IV 2015, PIB a însumat 33011 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere – în termeni reali – cu 3,3% faţă de trimestrul IV 2014 pe seria brută.

10.03.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2016 faţă de ianuarie 2016 a constituit 99,5%, iar faţă de februarie 2015 – 110,3% (informativ: în februarie 2015 faţă de ianuarie 2015 IPC a marcat 102,2% şi faţă de februarie 2014 – 106,5%).

09.03.2016
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2015 în comparaţie cu anul 2014 au crescut cu 22,5%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 34,4%, la produsele animaliere - au scăzut cu 8,9%.

04.03.2016
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul IV 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1222,3 mii persoane, fiind în creştere cu 6,0% (68,9 mii) faţă de tr.IV 2014. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 96,5% la 95,8%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 3,5% la 4,2%.

04.03.2016
Portretul statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova în anul 2014
Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii.

30.03.2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1767,5 lei, fiind în creştere cu 5,1% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au rămas la nivelul anului precedent.

23.03.2015
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4260,6 lei, înregistrând o creştere cu 12,8% faţă de luna ianuarie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2015 faţă de luna ianuarie 2014 a fost de 107,7%.

20.03.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna februarie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 737,8 mii tone de mărfuri, cu 19,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 8,0% - comparativ cu luna februarie 2014. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2015 a totalizat 266,8 mil. tone-km, cu 26,1% mai mult în raport cu luna ianuarie 2015 şi cu 6,1% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2014.

19.03.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2015 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 2,4% faţă de ianuarie curent, cu 3,4% − faţă de decembrie 2014 şi cu 6,2% − faţă de februarie 2014.

18.03.2015
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015, în profil teritorial.

16.03.2015
Produsul intern brut în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2014 Produsul intern brut a însumat 111501 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 4,6% faţă de anul 2013 semidefinitiv.

10.03.2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul IV 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1153,4 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,3% (52,4 mii) faţă de trimestrul IV 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 95,9% la 96,5%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 4,1% la 3,5%.

10.03.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în februarie 2015 faţă de ianuarie 2015 a constituit 102,2%, iar faţă de februarie 2014 – 106,5%.

04.03.2015
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2014 în comparaţie cu anul 2013 au crescut cu 6,6%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 4,7%, la produsele animaliere – cu 14,8%.

31.03.2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1681,4 lei, fiind în creştere cu 11,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 6,5%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2013 au constituit în medie pe o persoană 1775,8 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 11,1%.

31.03.2014
Minimul de existenţă în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1612,3 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,9%.

31.03.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1235,9 mii persoane, fiind în creştere cu 1,8% (21,4 mii) faţă de anul 2012.

21.03.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna februarie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,9% faţă de ianuarie curent, cu 1,2% faţă de decembrie 2013 şi cu 4,9% − faţă de februarie 2013.

21.03.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 671,3 mii tone de mărfuri, cu 9,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,3% - comparativ cu luna februarie 2013. În ianuarie-februarie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1285,0 mii tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2013 cu 22,2%.

17.03.2014
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014, în profil teritorial.

17.03.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2013 produsul intern brut a însumat 99879 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 8,9% faţă de anul 2012, preliminar.

11.03.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în februarie 2014 faţă de ianuarie 2014 a constituit 100,5%, iar faţă de februarie 2013 – 105,4%.

05.03.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 au scăzut cu 22,2%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au micşorat cu 25,8%, la produsele animaliere – cu 4,1%.

05.03.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul IV 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1205,8 mii persoane, fiind în creştere cu 0,4% (5,1 mii) faţă de tr.IV 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 94,1% la 95,9%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 5,9% la 4,1%.

29.03.2013
Minimul de existenţă în trimestrul IV 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul IV 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1511,9 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul IV 2011 cu 6,9%. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare.

29.03.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1214,5 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,4% (-43,0 mii) faţă de anul 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,3% la 94,4%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,7% la 5,6%.

28.03.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul IV anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1572,5 lei, fiind în creştere cu 3,4% faţă de trimestrul IV anul precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul IV 2012 au constituit în medie pe o persoană 1624,4 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3,9%.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34927 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran